Đề Tài: Khai Thị

Quí Trọng Lời Khuyên

Nhà vua đi thuyền chơi. Bá quan văn võ hầu đầy đủ.

Vua hỏi: “LD bị ta giam lỏng từ lâu. Con của y trốn chạy ra khỏi nước. Có ai biết giờ ở đâu không?”

Mọi người đều yên lặng, không một ai lên tiếng.

Người lái đò bỏ chèo, chắp tay thưa: “Tại sao Bệ hạ hỏi?”

Vua nói: “Ta chiếm nước của nó, giam đã lâu. Nhưng bây giờ giới trẻ đã lớn. Ắt đang kiếm cách phục thù.”

Khai Thị | Phản hồi

Người Khôn Sống Lâu

Có người hỏi Khổng tử rằng người khôn có sống lâu được không.

Ngài đáp: “Có. Khôn mới sống lâu chứ dại thì làm sao mà sống lâu được!

Con người có ba thứ chết:

  1. Ăn uống không chừng mực, thức ngủ không điều độ, làm lụng quá khó nhọc, lười biếng chơi bời quá độ: người như thế phải chết vì bịnh tật.
  2. Phận làm người dưới mà can phạm người trên, lòng tham muốn vô độ, tính yêu cầu không chán: người như thế thì chết về hình pháp.
Khai Thị | Phản hồi

Liêm Sĩ

Khuất Nguyên làm quan đại phu nhưng bị kẻ dèm pha đến độ bị mất chức.

Mặt mũi tiều tụy, hình dung thiểu não, Khuất Nguyên vừa đi vừa hát ở trên bờ hồ.

Một ông lão đánh cá trông thấy, hỏi rằng: “Ông có phải quan đại phu không? Sao đến nổi khổ như vậy?”

Khuất Nguyên đáp: “Cả đời đục, một mình ta trong. Mọi người say cả, một mình ta tỉnh. Cho nên ta bị sa thải.”

Ông lão đánh cá: “Thánh nhân không câu nệ việc gì cả, lại biết tùy thời.

Khai Thị | Phản hồi

Cách xử

Quan Quí Cao ra án chặt chân một tội nhân.

Sau nước lâm nạn, Quí Cao phải chạy trốn. Ra cửa thành, gặp người giữ cửa chính là người bị chặt chân.

Hắn bảo: “Đằng kia có chỗ tường đổ.”

Quí Cao: “Quân tử không leo tường.”

Người ấy lại bảo: “Phía kia có lỗ hổng.”

Quí Cao: “Ta không chui lỗ hổng.”

“Ở đây có nhà” hắn nói.

Nhờ ẩn thân tại nhà nên Quí Cao thoát quân đuổi theo.

Khai Thị | Phản hồi

Bốn Lý Do Nên Tầm Sư

Một trong những bài học đầu tiên mà thầy được dạy từ ân sư, cố Hòa Thượng Tuyên Hóa, là phải thường tầm sư, tìm Thiện Tri Thức (TTT).

Sau khi tu học Đại Thừa 20 năm, thầy mới bắt đầu hiểu tại sao. Đại khái, có thể nêu ra 4 lý do:

  1. TTT dạy pháp môn xuất thế mà người thế gian không thể biết. Các ngài tận lòng dạy dỗ và chỉ bảo để giúp chúng ta chóng chứng đắc quả vị. Vì thế, thân cận TTT sẽ giúp chúng ta tu nhanh và dễ dàng hơn.
Khai Thị | 2 Bình Luận

Thầy của Khổng Phu Tử

Ân sư của thầy, cố HT Tuyên Hóa, thường nhắc lại lời Khổng Tử thường dạy: “Mỗi lần tôi thấy ba người là tôi nhận ra được hai vị thầy trong số ấy”.

Lời dạy này khiến thầy thắc mắc một thời gian rất lâu.

Quí vị nghĩ xem, tại sao khi Khổng Tử gặp bất cứ ba người nào thì ngài có thể học hỏi từ hai người? Thí dụ có ba phụ nữ trên đường đi chợ thì Khổng Tử cũng có thể học hỏi từ hai người. Đương nhiên, ngay cả khi gặp ba em bé trên đường đến shopping mall, ngài cũng học hỏi được từ hai em.

Khai Thị | Phản hồi

Tại Sao Tu Chánh Pháp

Cuộc sống là một sự tranh đấu giữa Thiện và Ác. Trong thời kỳ Mạt Pháp này, phe ma quỉ rất đông và rất mạnh nên càng ngày càng lấn áp phần tử thánh thiện.

Ma quỉ chuyên môn phá hoại: chúng nó chủ trương phá phách và hủy diệt thế giới này. Dù đôi khi tưởng chừng như chúng thành công nhưng rốt cuộc rồi chúng cũng sẽ thất bại và tự hại mình.

Khai Thị | Phản hồi

Nhiều trình độ không

Hôm nay chúng ta bàn một cách sơ lược về quan niệm Không của Phật giáo.

Lý thuyết Không của nhà Phật đại khái nói rằng bản tính của tất cả vốn là Không. Không gì có thể tự một mình mà tồn tại: tất cả đều tùy duyên sinh khởi, tùy duyên diệt và trở về Không.
Ví dụ, đức Phật theo duyên từ cha mẹ, vua Tịnh Phạn và Maya phu nhân, mà xuất thế. Làm xong nhiệm vụ, duyên hết, thì ngài lìa thế.
Các Phật tử hiểu cái Không khác nhau tùy trình độ của chính mình.

Khai Thị | Phản hồi

Thiền Vô Tướng

Một vị thiền sư rất nổi tiếng thường đi dạo trong thành phố mỗi buổi chiều.

Hôm nọ, ngài đi ngang một nhà đang có tang sự.

Họ hàng đang khóc lóc thảm thiết. Thiền sư lẳng lặng vào nhà đó, ngồi xuống rồi cũng khóc lóc.

Một người ngồi bên cạnh nhận ra sư nên hỏi: “Bạch thầy, có phải ngài là thiền sư …?”

Sư đáp: “Phải.”

Người đó thốt: “Kỳ thay! Không phải là ngài đã vượt qua việc này rồi mà?”

Sư đáp: “Đúng. Cho nên tôi mới có thể như vậy.”

Khai Thị | Phản hồi

Làm Sao Đối Phó Với Kẻ Gian Ác

Mấy năm qua, thầy gặp đủ hạng người trên con đường hoằng Pháp.

Nhất là đã từng gặp ba người đại gian ác: hai thuộc về phái nữ và một về phái nam.

Làm sao có thể nhận ra họ?

Họ chuyên môn tìm cách hại kẻ khác. Nhất là họ rất khéo léo dùng đủ ngụy biện để đính chính các hành động phá phách tai hại của họ. Tệ nhất là họ hoàn toàn không một mảy may hối hận hoặc hổ thẹn.

Làm sao để đối phó với những kẻ đại gian ác?

Khai Thị | Phản hồi