Giới thiệu sách – Laguna Hills

Mời quí vị đến tham dự ngày ra mắt sách Thiền của chúng tôi tại Awakenings Center For Conscious Living, Laguna Hills CA, thứ Bảy ngày 23 tháng 3-2013.

Chi tiết sinh hoạt:Awakenings March 23