Giới thiệu sách Thiền – Pasadena

Mời quí vị đến tham dự lễ ra mắt sách Thiền của chúng tôi tại Alexandria II, Pasadena ngày thứ Năm 25 tháng 4-2013.

Chi tiết sinh hoạt:Alexandria II