Kỷ thuật toạ thiền

Trước khi được trở thành thành viên của đại chúng ở đây, tôi lang thang rất nhiều đạo tràng ở Việt Nam, cũng như có dịp tôi đến Lào gặp vị Sãi Vương.  Hầu hết chúng tôi ngồi đều xử dụng bồ đòn, tuỳ tiện đặt chân.  Tôi còn nhớ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến đạo tràng này tôi quan sát thế ngồi của Thầy sao mà đẹp quá, tôi liên tưởng câu chuyện của Ngài Mục Kiền Liên khi nhìn dáng đi khoan thai nhẹ nhàng của Ngài Mã Thắng.

Thầy chúng tôi dạy kỷ thuật tọa thiền căn bản:

Ngồi không có bồ đoàn.

Tư thế ngồi kiết già, chân trái gác lên đùi chân phải , chân phải gác lên đùi chân trái, lòng bàn tay phải để lên lòng bàn tay trái, hai ngón tay cái đụng nhau, luôn kiểm soát cột sống cổ thẳng với cột sống cùng.

Khi ngồi ở tư thế này ban đầu rất đau, rất khó chịu nhưng thực tập nhiều lần sẽ quen, tâm sáng ra ít hôn trầm hơn.  Nếu ai lâu nay ngồi khác tư thế này hãy tập lại thự

TNHN