http://tinhdodaithua.org Tue, 21 Feb 2017 07:30:05 +0000 en hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.1.1 Không Nên Sát Phạt Nhau http://tinhdodaithua.org/?p=4920&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=khong-nen-sat-ph%25e1%25ba%25a1t-nhau http://tinhdodaithua.org/?p=4920#comments Wed, 01 Feb 2017 06:58:37 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4920 Continue reading ]]> Văn Quân đất Lỗ Dương muốn đem quân qua chinh phạt nước Trịnh. Mặc Tử墨子 đến can, nói rằng: “Nếu trong đất Lỗ Dương này, tỉnh lớn đánh tỉnh nhỏ, nhà lớn hiếp nhà nhỏ, giết người, lấy của lẫn nhau thì Bệ Hạ nghĩ sao?”

Văn Quân đáp: “Bao nhiều người đất này đền là tôi con của ta cả. Nếu lớn đánh bé, ăn cướp lẫn nhau thì tội nặng lắm: đáng trừng trị.”

Mặc Tử: “Bao nhiêu người trong thiên hạ đều là con trời. Nay nhà vua đem quân đánh Trịnh, làm sao tránh được tội với Trời?”

Văn Quân: “Tại sao tiên sinh lại ngăn ta? Chinh phạt Trịnh là thuận ý Trời. Vua Trịnh giết cha nên Trời phạt ba năm hạn hán mất mùa. Nay ta phải giúp Trời mà diệt Trịnh.”

Mặc Tử: “Vua Trịnh thiếu đạo đức nên Trời đã phạt trong ba năm qua. Như thế là đủ rồi. Nay Bệ Hạ đem quân đánh Trịnh, nói rằng như thế là thuận ý Trời. Có khác gì người cha cầm roi đánh đứa con ngang ngạnh, lại có người cha láng giềng cũng cầm roi quất nó rồi nói rằng, ‘Ta đánh nó là thuận ý cha nó’. Vậy có lý không?”

* * * * *

Ỷ mạnh, cậy tài mà hà hiếp kẻ yếu, viện cớ này nọ để che mắt thiên hạ thì bất chánh. Danh bất chánh thì ngôn bất thuận.

Rắp tâm đè nén người, giấu lòng tham mà ăn cắp của người là phi nghĩa, không bao giờ rửa sạch được ô danh trường kiếp và khó tránh khỏi Trời phạt.

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4920 0
2017 – Lễ Bồ Tát Quán Âm thành đạo http://tinhdodaithua.org/?p=4953&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2017-l%25e1%25bb%2585-b%25e1%25bb%2593-tat-quan-am-thanh-d%25e1%25ba%25a1o http://tinhdodaithua.org/?p=4953#comments Tue, 24 Jan 2017 06:10:54 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4953

 

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4953 0
2017 – Thiền Thất Mùa Hè http://tinhdodaithua.org/?p=4951&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2017-thi%25e1%25bb%2581n-th%25e1%25ba%25a5t-mua-he http://tinhdodaithua.org/?p=4951#comments Tue, 24 Jan 2017 06:07:41 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4951 Continue reading ]]> Ngày 10/6/2017 – Ngày 1/7/2017

Khóa tu thiền mùa Hè của chùa Lư Sơn sẽ bắt đầu lúc 1:00 giờ chiều ngày 10-06-2017 đến 12:00 chiều ngày 1-7-2017.  Khoá tu này dành cho tu sĩ Phật giáo và cư sĩ.  Đây cũng là cơ hội tốt nhất cho những người muốn ở lại chùa Lư Sơn để lấy kinh nghiệm tu hành dưới sự hướng dẫn của Thầy Vĩnh Hóa.

Lịch trình tu thiền thất rất gắt gao, quí ví có thể tham gia bất cứ lúc nào có thể, và có thể nghĩ khi cần thiết.  Để chuẩn bị cho khóa tu này, quí vị nên thực tập theo sách Cẩm Nang Thiền, của Thầy Thích Vĩnh Hóa. Muốn mua sách này xin nhấn vào đây .

Tham gia ủng hộ tùy tâm, quí vị có thể chỉ tham gia bán thời gian: đến ngồi thiền một giờ, một buổi, một ngày, một tuần, hay cả tháng.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc (626)280-8801.

2:30 Gỏ bảng
Đi nhiễu
3:00 - 4:00Toạ thiền
4:20 - 5:20Toạ thiền
5:40 - 6:40Toạ thiền
6:10Điểm tâm (tuỳ hỷ)
7:00 - 8:00Toạ thiền
8:20 - 9:20Toạ thiền
9:40 - 10:40Toạ thiền
10:50 Dùng trai
12:00 - 13:00Toạ thiền
13:20 - 14:20Toạ thiền
14:40 - 15:40Toạ thiền
15:40Nghĩ
17:00 - 17:45Dùng chiều
hoặc
Toạ thiền
18:00 - 18:05Mở cửa
19:20 - 20:20Toạ thiền
20:30 - 21:20Giảng Pháp
21:40 - 22:40Toạ thiền
23:00 - 23:50Toạ thiền
23:50 - 24:00Đi nhiễu
Nghĩ

 

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4951 0
2017 – Phật Thất Mùa Hè http://tinhdodaithua.org/?p=4948&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2017-ph%25e1%25ba%25adt-th%25e1%25ba%25a5t-mua-he http://tinhdodaithua.org/?p=4948#comments Tue, 24 Jan 2017 06:03:45 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4948 Phật Thất mùa Hè 2017
Từ 1:00pm ngày 03 tháng 6 đến 11:00am ngày 10 tháng 6

Pháp chủ: Thích Vĩnh Hoá

4:00 - 500Công phu khuya
5:00 - 6:00Thiền
6:00 - 7:00Điểm tâm
7:00 - 8:00Tự tu
8:00 - 8:30Cúng hương
Tán A Di Đà Phật
Tụng Kinh A Di Đà
8:30 - 10:00Niệm Phật
Đi nhiễu
Toạ niêm
Mặc niệm
10:10 - 12:00Cúng ngọ
Dùng trai
12:30 - 13:00Lạy Phật
13:00 - 16:40Tán A Di Đà
Tụng Kinh A Di Đà
Niệm Phật
16:40 -16:50Cầu siêu
17:00 - 18:00Dùng chiều
18:00 - 19:00Công phu tối
19:10 - 21:10Khai Thị
21:10 - 21:20Phát nguyện vãng sanh
Hồi hướng công đức
]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4948 0
2017 – Lễ Bồ Tát Quán Âm Đản Sanh http://tinhdodaithua.org/?p=4945&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2017-l%25e1%25bb%2585-b%25e1%25bb%2593-tat-quan-am-d%25e1%25ba%25a3n-sanh http://tinhdodaithua.org/?p=4945#comments Tue, 24 Jan 2017 05:54:31 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4945

 

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4945 0
2017 – Lễ Phật Đản http://tinhdodaithua.org/?p=4944&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2017-l%25e1%25bb%2585-ph%25e1%25ba%25adt-d%25e1%25ba%25a3n http://tinhdodaithua.org/?p=4944#comments Tue, 24 Jan 2017 05:53:24 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4944

 

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4944 0
2017-01 – Chiêm bái Xá Lợi http://tinhdodaithua.org/?p=4937&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2017-01-chiem-bai-xa-l%25e1%25bb%25a3i http://tinhdodaithua.org/?p=4937#comments Tue, 24 Jan 2017 04:52:05 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4937

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4937 0
Diều Gỗ http://tinhdodaithua.org/?p=4917&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=di%25e1%25bb%2581u-g%25e1%25bb%2597 http://tinhdodaithua.org/?p=4917#comments Sun, 01 Jan 2017 06:55:42 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4917 Continue reading ]]> Mặc Tử 墨子 làm diều gỗ ba năm mới xong. Thả cho bay được một hôm thì diều hỏng.

Học trò khen: “Thầy làm diều gỗ bay được thật là khéo!”

Mặc Tử đáp: “Ta phải tốn ba năm mới làm được diều gỗ mà bay chỉ một hôm thì đã hư, khéo thế nào được? Sao bằng thợ làm xe, dùng ít gỗ, công không hết một buổi mà chở được nặng, đi được xa, dùng được lâu năm: thế mới gọi là khéo!”

* * * * *

Mặc Tử bỏ công làm diều rất tài tình nhưng không hãnh diện vì cái dụng không tương ưng với cái công. Thật là người khiêm tốn.

Mặc Tử vốn người biết tiết kiệm, chú trọng làm ăn, không tha thiết xa hoa và tha thiết lợi người lợi đời.

Tuy nhiên cái hay không hẳn luôn chỉ ở cái dụng mà còn ở cái thể. Con diều gỗ dầu ít dụng nhưng là kết quả cái tài nghệ của người khắc. Đó là cái hay mà nên khuyến khích.

Cái hay của vũ trụ này thật sự song toàn ở dụng và thể. Cũng như thượng nhân bổn tính (hay thể) là có đạo đức và luôn làm lợi cho người khác (dụng).

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4917 0
Chữ Tín http://tinhdodaithua.org/?p=4912&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ch%25e1%25bb%25af-tin http://tinhdodaithua.org/?p=4912#comments Thu, 01 Dec 2016 09:15:08 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4912 Continue reading ]]> Nước Lỗ có một cái đỉnh vô giá. Nước Tề bắt phải đem dâng. Vua nước Lỗ tiếc, làm đỉnh giả đem sang.

Vua Tề bảo: “Phải có Nhạc Chính Tử (học trò giỏi của Tăng Tử) đem đỉnh sang mới được.”

Vua Lỗ gọi Nhạc Chính Tử sai đem đỉnh đi.

Nhạc Chính Tử hỏi: “Sao không đưa đỉnh thật?”

Vua Lỗ: “Trẫm quí cái đỉnh ấy lắm!”

Nhạc Chính Tử thưa: “Nhà vua quí cái đỉnh ấy thế nào thì hạ thần cũng quí cái “tín” của mình như vậy.”

Sau vua Lỗ phải đưa đỉnh thật thì Nhạc Chính Tử mới chịu đi.

* * * * *

Khổng Tử nói: “Nhân vô tín bất lập”. Nghĩa là con người mà không có chữ tín thì không thể nào đứng trong đời được.

Lại nữa: “Tín vi quốc chi bảo” nghĩa là chữ tín là báu vật của cả nước.

Nếu người làm chính trị, các vị lãnh đạo gia mà giữ được chữ tín thì nước mới cường thịnh

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4912 0
Họa Hay Phúc http://tinhdodaithua.org/?p=4909&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=h%25e1%25bb%258da-hay-phuc http://tinhdodaithua.org/?p=4909#comments Tue, 01 Nov 2016 21:10:26 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4909 Continue reading ]]> Có một ông lão sống vùng biên cương nuôi ngựa. Một hôm ngựa bỏ chạy mất. Người quen đến thăm. Ông già nói: “Mất ngựa như thế cũng có thể là phước đó!”

Vài tháng sau, ngựa về lại đem theo một con ngựa khác. Người quen mừng khen thì ông lão thản nhiên đáp: “Được ngựa biết đâu thật ra là họa đó!”

Được ngựa lại thì con ông ta thích cưỡi. Chẳng may té nhào nên gãy chân bị què. Ông lão nói với người quen: “Nó què như thế mà biết đâu là phước đó!” Không bao lâu thì trong vùng có giặc khởi lên. Chính phủ chiêu quân đánh giặc, mười người chết đến chín. Con ông ta vì què nên không phải đi lính nên thoát chết.

* * * * *

Họa phước xoay chuyển khó lường.

Trong họa có phúc. Trong phúc có họa.

Vì thế không nên vội than van hoặc đắc chí. Gặp họa thì biết tu tỉnh thân để họa chóng qua. Gặp phúc thì nên cẩn thận, không phóng túng thì phúc mới được lâu dài.

Nói chung, biết tu sửa thân tâm thì họa mau biến thành phúc và phúc trường tồn.

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4909 0