http://tinhdodaithua.org Mon, 01 Jan 2018 18:13:40 +0000 en hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.1.1 Bắt Chước Nhăn Mặt http://tinhdodaithua.org/?p=5146&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=b%25e1%25ba%25aft-ch%25c6%25b0%25e1%25bb%259bc-nhan-m%25e1%25ba%25b7t http://tinhdodaithua.org/?p=5146#comments Mon, 01 Jan 2018 18:13:40 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=5146 Continue reading ]]> Nước Việt thời Xuân Thu có một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành tên là Tây Thi. Khi đau bụng mà ôm bụng nhăn mặt lại càng đẹp mê hồn.

Một người đàn bà cùng làng thấy vậy cũng bắt chước về nhà ôm bụng nhăn mặt, nhưng đã xấu lại càng xấu hơn. Người làng thấy tưởng là ma quỉ: người giàu thì chạy về nhà đóng cửa kín mít không dám ra, người nghèo thì tay bế con tay dắt vợ chạy trốn.

* * * * *

Người đời chuộng cái đẹp bên ngoài hơn là cái đẹp trong tâm.

Ân sư, cố Hoà Thượng Tuyên Hoá rất là từ bi, ngay cả khi ngài quắc mắt la hét om xòm, chúng tôi vẫn kính mến.

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=5146 0
Ngọc Trong Đá http://tinhdodaithua.org/?p=5142&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ng%25e1%25bb%258dc-trong-da http://tinhdodaithua.org/?p=5142#comments Fri, 01 Dec 2017 07:07:01 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=5142 Continue reading ]]> Một người thợ ngọc qua hàng thợ đá, chọn mua một tảng đá đem về đẽo. Quả nhiên trong đá có ngọc, còn thuộc hàng thượng hạng, quí giá vô chừng. Nhờ thế mà thợ ngọc trở nên giàu có.
Thợ đá nghe chuyện thì tin rằng đá nào bên trong cũng có ngọc. Nên bắt chước, bao nhiêu đá trong tiệm đều đem đập vỡ tìm ngọc. Đập tan hết đá mà chẳng thấy ngọc, vừa mất công mất của mà còn bị vợ mắng nhiếc.
* * * * *
Người đời lòng tham vô đáy. Thấy người được tốt thì ham muốn mà không hiểu rằng họ nhờ vào tài năng. Như người thợ ngọc, anh ta phải bỏ tâm huyết học nghề thành tài thì mới có thể nhận ra trong đá có ngọc. Tập nghệ cho tinh vi vẫn hay hơn là ỷ lại nơi may mắn.
Đối với người hiểu đạo, được cái tốt là nhờ trồng nhân trong quá khứ nên nay mới hái gặt được quả tốt. Tham cũng vô ích nếu không đủ phước. Vậy muốn được giàu có hơn thì cứ vững tin bố thí và trì giới thì không bao lâu sẽ được toại nguyện.

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=5142 0
Tăng Tử và Khiêm Tốn http://tinhdodaithua.org/?p=5107&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tang-t%25e1%25bb%25ad-va-khiem-t%25e1%25bb%2591n http://tinhdodaithua.org/?p=5107#comments Wed, 01 Nov 2017 10:28:09 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=5107 Continue reading ]]> Tăng Tử 曾子 là một trong những học trò ưu tú nhất của Khổng Tử, chỉ đứng sau Nhan Hồi  顏回.

Tăng Tử bịnh nặng, nằm liệt giường, học trò và con ở bên giường và cũng có một đồng tử đứng hầu quạt.

Đồng tử hỏi: “Chiếu bóng và đẹp như thế, có phải là của đại quan dùng chăng?”

Con Tăng Tử lập tức nói: “Im đi! Không được nói.”

Tăng Tử nghe thì giật mình và thở dài.

Đứa đồng tử lại hỏi: “Chiếu bóng và đẹp như thế, có phải là dành cho đại quan không?”

Tăng Tử đáp: “Phải! Đó là của quan đại phu nước Lỗ cho ta.”

Rồi gọi con trai sai thay chiếu.

Con trai nói: “Cha đang bịnh rất trầm trọng, không nên khinh động, đợi sáng mai con sẽ thay cho.”

Tăng Tử nói: “Con thương cha không bằng đồng tử. Quân tử thương thì làm cho đúng, không như tiểu nhân, chỉ làm cẩu thả. Ta không còn mong gì nữa cả, chỉ muốn chết một cách chính đáng để không mang tiếng phi nghĩa: đó là đủ rồi.”

Con cái, học trò nghe xong xúm nhau thay chiếu cho thầy.

Tăng Tử nằm yên vào chiếu mới rồi sau đó mới mất.

* * * * *

Chết trên chiếu sang trọng thì ai mà biết? Nhưng Tăng Tử tự biết nên biểu thay chiếu.

Tiểu nhân trọng bề ngoài và cầu thoải mái. Quân tử biết khiêm nhường và cầu lưu lại cái đức.

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=5107 0
Tại sao quan hệ tình dục trước hôn nhân là tội? http://tinhdodaithua.org/?p=5083&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=t%25e1%25ba%25a1i-sao-quan-h%25e1%25bb%2587-tinh-d%25e1%25bb%25a5c-tr%25c6%25b0%25e1%25bb%259bc-hon-nhan-la-t%25e1%25bb%2599i http://tinhdodaithua.org/?p=5083#comments Mon, 02 Oct 2017 06:11:04 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=5083 Continue reading ]]> Vấn

Cho con hỏi tại sao quan hệ tình dục trước hôn nhân theo phật giáo lại là tội, tội tà dâm trong khi cả 2 tự nguyện?

NMT
Đáp: 

Dâm dục là nền tảng của vạn ác. Chúng tôi không thể bàn nhiều hơn trên mạng

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=5083 0 Diễn đàn nói sai về Phật pháp mắc tội không? http://tinhdodaithua.org/?p=5080&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=di%25e1%25bb%2585n-dan-noi-sai-v%25e1%25bb%2581-ph%25e1%25ba%25adt-phap-m%25e1%25ba%25afc-t%25e1%25bb%2599i-khong http://tinhdodaithua.org/?p=5080#comments Mon, 02 Oct 2017 06:04:26 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=5080 Continue reading ]]> Vấn

Ngày xưa con lên diễn đàn nói nhiều về phật giáo, do thiếu hiểu biết nên nói sai nhiều, có thể làm quá nhiều người đọc bài con cũng hiểu sai theo do diễn đàn đông người vào. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến niềm tin vào phật để tu tập của nhiều người. Con không cố ý, con còn chả biết là sẽ có người đọc bài mình rồi hiểu nhầm theo, bây giờ để ý lại thôi. Cho hỏi con có mắc tội không? Có phải chịu báo ứng không?

NMT
Đáp: 

Quả báu là sẽ đọa địa ngục. Những người vì theo lời chỉ dẫn sai lầm của ông mà bị đọa sẽ đến hại ông.

Vui lòng tha thứ những lời khó nghe trên.

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=5080 0 Đại Sĩ và Danh http://tinhdodaithua.org/?p=5078&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=d%25e1%25ba%25a1i-si-va-danh http://tinhdodaithua.org/?p=5078#comments Sun, 01 Oct 2017 21:57:11 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=5078 Continue reading ]]> Đại trượng phu nên vì đời mình mà khinh danh, không nên vì đời mình mà ham danh.

Khinh danh là có học thức, trọng khí tiết, cho-lấy phải cẩn thận và có trang nghiêm oai nghi.

Mua danh là tâng bốc nhau, a dua kẻ quyền quí, biểu lộ kiểu cách khác thường và lờ mờ đi hàng hai.

Không màng danh thì yên lặng mà hay, ham danh thì rực rỡ mà dỡ.

* * * * *

Danh tiếng rất phù du mà con người lại thích chuộng.

Khi đức Phật còn tại thế, rất nhiều người khâm phục ngài. Rồi một số lớn lại kính phục và theo tùng các loại thầy tà.

Ngay cá nhân thầy, lúc đầu một số người rất tin và kính phục. Nhưng khi điều thầy răn dạy đụng chạm bản ngã của họ thì họ trở thành những người chỉ trích mãnh liệt nhất của thầy.

Ân sư, cố Hòa thượng Tuyên Hóa rất nổi tiếng lúc còn tại thế. Sau khi ngài mất thì càng có nhiều người tin theo hơn nữa. Còn những người không tin thường là do bản ngã còn quá lớn.

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=5078 0
2017 – Thiền Thất Mùa Đông http://tinhdodaithua.org/?p=5075&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2017-thi%25e1%25bb%2581n-th%25e1%25ba%25a5t-mua-dong http://tinhdodaithua.org/?p=5075#comments Wed, 27 Sep 2017 23:05:47 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=5075 Continue reading ]]> Ngày 23/12/2017 – Ngày 10/2/2018

Khóa tu thiền mùa Đông của chùa Lư Sơn sẽ bắt đầu lac 9:00 giờ tối ngày 3-12-2016 đến trưa ngày 21-01-2017.  Khoá tu này dành cho tu sĩ Phật giáo và cư sĩ.  Đây cũng là cơ hội tốt nhất cho những người muốn ở lại chùa Lư Sơn để lấy kinh nghiệm tu hành dưới sự hướng dẫn của Thầy Vĩnh Hóa.

Lịch trình tu thiền thất rất gắt gao, quí ví có thể tham gia bất cứ lúc nào có thể, và có thể nghĩ khi cần thiết.  Để chuẩn bị cho khóa tu này, quí vị nên thực tập theo sách Cẩm Nang Thiền, của Thầy Thích Vĩnh Hóa. Muốn mua sách này xin nhấn vào đây .

Tham gia ủng hộ tùy tâm, quí vị có thể chỉ tham gia bán thời gian: đến ngồi thiền một giờ, một buổi, một ngày, một tuần, hay cả tháng.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Thầy Hiền Giới tại xianjie@ChanPureland.org hay (626)280-8801.

2:30 Gỏ bảng
Đi nhiễu
3:00 - 4:00Toạ thiền
4:20 - 5:20Toạ thiền
5:40 - 6:40Toạ thiền
6:10Điểm tâm (tuỳ hỷ)
7:00 - 8:00Toạ thiền
8:20 - 9:20Toạ thiền
9:40 - 10:40Toạ thiền
10:50 Dùng trai
12:00 - 13:00Toạ thiền
13:20 - 14:20Toạ thiền
14:40 - 15:40Toạ thiền
15:40Nghĩ
17:00 - 17:45Dùng chiều
hoặc
Toạ thiền
18:00 - 18:05Mở cửa
19:20 - 20:20Toạ thiền
20:30 - 21:20Giảng Pháp
21:40 - 22:40Toạ thiền
23:00 - 23:50Toạ thiền
23:50 - 24:00Đi nhiễu
Nghĩ

 

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=5075 0
2017 – Lễ Phật A Di Đà Đản Sanh http://tinhdodaithua.org/?p=5073&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2017-l%25e1%25bb%2585-ph%25e1%25ba%25adt-a-di-da-d%25e1%25ba%25a3n-sanh http://tinhdodaithua.org/?p=5073#comments Wed, 27 Sep 2017 23:03:19 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=5073

 

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=5073 0
2017 – Phật Thất mùa Đông http://tinhdodaithua.org/?p=5070&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2017-ph%25e1%25ba%25adt-th%25e1%25ba%25a5t-mua-dong http://tinhdodaithua.org/?p=5070#comments Wed, 27 Sep 2017 22:58:56 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=5070 Phật Thất mùa Đông 2017
Từ 12PM ngày 16 tháng 12 – 2017 đến 12PM ngày 23 tháng 12 – 2017

Pháp chủ: Thích Vĩnh Hoá

04:00 – 05:00Công phu khuya
05:00 – 06:00Thiền
06:00 – 07:00Điểm tâm
07:00 – 08:00Tự tu
08:00 – 08:30Tụng Kinh A Di Đà
Tán A Di Đà
08:30 – 10:00Niệm Phật
Đi nhiễu
Toạ niệm
Mặc niệm
10:10 – 12:00Cúng ngọ
Cầu an
Cúng quá đường
Dùng trưa
12:30 – 13:00Lạy Phật
13:00 – 16:40Tụng Kinh A Di Đà
Niệm Phật
Đi nhiễu
Toạ niệm
16:40 – 17:00Cầu siêu
17:00 – 18:00Dùng chiều
18:00 – 19:00Công phu tối
19:10 – 21:10Khai thị
21:10 – 21:20Hồi hướng công đức
]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=5070 0
Tội đại vọng ngữ có khiến con đọa không? http://tinhdodaithua.org/?p=5067&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=t%25e1%25bb%2599i-d%25e1%25ba%25a1i-v%25e1%25bb%258dng-ng%25e1%25bb%25af-co-khi%25e1%25ba%25bfn-con-d%25e1%25bb%258da-khong http://tinhdodaithua.org/?p=5067#comments Sun, 24 Sep 2017 07:32:40 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=5067 Continue reading ]]> Vấn

Thưa thầy, khi chưa biết đến Phật Pháp con đã từng mắc vào tội đại vọng ngữ. Nay con thực hành niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh Độ. Con xin hỏi thầy, nếu vào lúc chết do trở ngại chướng duyên gì đó hoặc công phu niệm Phật chưa đủ nên chưa được vãng sanh, thì tội đại vọng ngữ con đã mắc phải có khiến con đọa lạc ở kiếp sau không ạ? Con xin cảm ơn và đảnh lễ thầy.

TD
Đáp: 

Có thể.

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=5067 0