http://tinhdodaithua.org Sun, 26 Mar 2017 13:43:23 +0000 en hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.1.1 2017 – 3 Ngày Thiền tại Âu Châu http://tinhdodaithua.org/?p=4992&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2017-s%25e1%25bb%25b1-ki%25e1%25bb%2587n-t%25e1%25ba%25a1i-au-chau http://tinhdodaithua.org/?p=4992#comments Sat, 25 Mar 2017 02:29:58 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4992 http://www.chanpureland.org/chanineurope.html

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4992 0
2017 – 3 Ngày Thiền ở Bồ Đào Nha http://tinhdodaithua.org/?p=4985&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2017-3-ngay-thi%25e1%25bb%2581n-%25e1%25bb%259f-b%25e1%25bb%2593-dao-nha http://tinhdodaithua.org/?p=4985#comments Fri, 24 Mar 2017 23:08:59 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4985 3 Ngày Thiền ở Bồ Đào Nha

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4985 0
Khó Vẽ http://tinhdodaithua.org/?p=4923&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kho-v%25e1%25ba%25bd http://tinhdodaithua.org/?p=4923#comments Wed, 01 Mar 2017 07:04:04 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4923 Continue reading ]]> Có một nghệ sĩ dâng vua vài bức tranh.
Vua hỏi: “Vẽ gì khó?”
“Dạ thưa, vẽ chó ngựa rất khó.”
“Vậy vẽ gì dễ?”
“Dạ thưa vẽ ma quỉ dễ.”
“Tại vì sao?”
“Chó ngựa thì ai cũng thấy. Vẽ không giống thì người ta cười thối ruột. Cho nên khó vẽ. Ngược lại, ma quỷ thì vô hình, không ai thấy được nên cứ theo ý mà vẽ nên dễ.”

* * * * *

Trong cái tầm thường có cái tuyệt vời.

Người đáng phục không ngoài là người biết chăm chỉ và tận lực hoàn tất bổn phận của mình mỗi ngày.

Ngược lại, có những người thích làm các chuyện thần thoại kỳ dị để khoe khoang lòe loẹt với thiên hạ. Họ không khác gì cố ý vẽ ma quỷ.

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4923 0
Không Nên Sát Phạt Nhau http://tinhdodaithua.org/?p=4920&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=khong-nen-sat-ph%25e1%25ba%25a1t-nhau http://tinhdodaithua.org/?p=4920#comments Wed, 01 Feb 2017 06:58:37 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4920 Continue reading ]]> Văn Quân đất Lỗ Dương muốn đem quân qua chinh phạt nước Trịnh. Mặc Tử墨子 đến can, nói rằng: “Nếu trong đất Lỗ Dương này, tỉnh lớn đánh tỉnh nhỏ, nhà lớn hiếp nhà nhỏ, giết người, lấy của lẫn nhau thì Bệ Hạ nghĩ sao?”

Văn Quân đáp: “Bao nhiều người đất này đền là tôi con của ta cả. Nếu lớn đánh bé, ăn cướp lẫn nhau thì tội nặng lắm: đáng trừng trị.”

Mặc Tử: “Bao nhiêu người trong thiên hạ đều là con trời. Nay nhà vua đem quân đánh Trịnh, làm sao tránh được tội với Trời?”

Văn Quân: “Tại sao tiên sinh lại ngăn ta? Chinh phạt Trịnh là thuận ý Trời. Vua Trịnh giết cha nên Trời phạt ba năm hạn hán mất mùa. Nay ta phải giúp Trời mà diệt Trịnh.”

Mặc Tử: “Vua Trịnh thiếu đạo đức nên Trời đã phạt trong ba năm qua. Như thế là đủ rồi. Nay Bệ Hạ đem quân đánh Trịnh, nói rằng như thế là thuận ý Trời. Có khác gì người cha cầm roi đánh đứa con ngang ngạnh, lại có người cha láng giềng cũng cầm roi quất nó rồi nói rằng, ‘Ta đánh nó là thuận ý cha nó’. Vậy có lý không?”

* * * * *

Ỷ mạnh, cậy tài mà hà hiếp kẻ yếu, viện cớ này nọ để che mắt thiên hạ thì bất chánh. Danh bất chánh thì ngôn bất thuận.

Rắp tâm đè nén người, giấu lòng tham mà ăn cắp của người là phi nghĩa, không bao giờ rửa sạch được ô danh trường kiếp và khó tránh khỏi Trời phạt.

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4920 0
2017 – Lễ Bồ Tát Quán Âm thành đạo http://tinhdodaithua.org/?p=4953&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2017-l%25e1%25bb%2585-b%25e1%25bb%2593-tat-quan-am-thanh-d%25e1%25ba%25a1o http://tinhdodaithua.org/?p=4953#comments Tue, 24 Jan 2017 06:10:54 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4953

 

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4953 0
2017 – Thiền Thất Mùa Hè http://tinhdodaithua.org/?p=4951&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2017-thi%25e1%25bb%2581n-th%25e1%25ba%25a5t-mua-he http://tinhdodaithua.org/?p=4951#comments Tue, 24 Jan 2017 06:07:41 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4951 Continue reading ]]> Ngày 10/6/2017 – Ngày 1/7/2017

Khóa tu thiền mùa Hè của chùa Lư Sơn sẽ bắt đầu lúc 1:00 giờ chiều ngày 10-06-2017 đến 12:00 chiều ngày 1-7-2017.  Khoá tu này dành cho tu sĩ Phật giáo và cư sĩ.  Đây cũng là cơ hội tốt nhất cho những người muốn ở lại chùa Lư Sơn để lấy kinh nghiệm tu hành dưới sự hướng dẫn của Thầy Vĩnh Hóa.

Lịch trình tu thiền thất rất gắt gao, quí ví có thể tham gia bất cứ lúc nào có thể, và có thể nghĩ khi cần thiết.  Để chuẩn bị cho khóa tu này, quí vị nên thực tập theo sách Cẩm Nang Thiền, của Thầy Thích Vĩnh Hóa. Muốn mua sách này xin nhấn vào đây .

Tham gia ủng hộ tùy tâm, quí vị có thể chỉ tham gia bán thời gian: đến ngồi thiền một giờ, một buổi, một ngày, một tuần, hay cả tháng.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc (626)280-8801.

2:30 Gỏ bảng
Đi nhiễu
3:00 - 4:00Toạ thiền
4:20 - 5:20Toạ thiền
5:40 - 6:40Toạ thiền
6:10Điểm tâm (tuỳ hỷ)
7:00 - 8:00Toạ thiền
8:20 - 9:20Toạ thiền
9:40 - 10:40Toạ thiền
10:50 Dùng trai
12:00 - 13:00Toạ thiền
13:20 - 14:20Toạ thiền
14:40 - 15:40Toạ thiền
15:40Nghĩ
17:00 - 17:45Dùng chiều
hoặc
Toạ thiền
18:00 - 18:05Mở cửa
19:20 - 20:20Toạ thiền
20:30 - 21:20Giảng Pháp
21:40 - 22:40Toạ thiền
23:00 - 23:50Toạ thiền
23:50 - 24:00Đi nhiễu
Nghĩ

 

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4951 0
2017 – Phật Thất Mùa Hè http://tinhdodaithua.org/?p=4948&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2017-ph%25e1%25ba%25adt-th%25e1%25ba%25a5t-mua-he http://tinhdodaithua.org/?p=4948#comments Tue, 24 Jan 2017 06:03:45 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4948 Phật Thất mùa Hè 2017
Từ 1:00pm ngày 03 tháng 6 đến 11:00am ngày 10 tháng 6

Pháp chủ: Thích Vĩnh Hoá

4:00 - 500Công phu khuya
5:00 - 6:00Thiền
6:00 - 7:00Điểm tâm
7:00 - 8:00Tự tu
8:00 - 8:30Cúng hương
Tán A Di Đà Phật
Tụng Kinh A Di Đà
8:30 - 10:00Niệm Phật
Đi nhiễu
Toạ niêm
Mặc niệm
10:10 - 12:00Cúng ngọ
Dùng trai
12:30 - 13:00Lạy Phật
13:00 - 16:40Tán A Di Đà
Tụng Kinh A Di Đà
Niệm Phật
16:40 -16:50Cầu siêu
17:00 - 18:00Dùng chiều
18:00 - 19:00Công phu tối
19:10 - 21:10Khai Thị
21:10 - 21:20Phát nguyện vãng sanh
Hồi hướng công đức
]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4948 0
2017 – Lễ Bồ Tát Quán Âm Đản Sanh http://tinhdodaithua.org/?p=4945&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2017-l%25e1%25bb%2585-b%25e1%25bb%2593-tat-quan-am-d%25e1%25ba%25a3n-sanh http://tinhdodaithua.org/?p=4945#comments Tue, 24 Jan 2017 05:54:31 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4945

 

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4945 0
2017 – Lễ Phật Đản http://tinhdodaithua.org/?p=4944&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2017-l%25e1%25bb%2585-ph%25e1%25ba%25adt-d%25e1%25ba%25a3n http://tinhdodaithua.org/?p=4944#comments Tue, 24 Jan 2017 05:53:24 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4944

 

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4944 0
2017-01 – Chiêm bái Xá Lợi http://tinhdodaithua.org/?p=4937&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2017-01-chiem-bai-xa-l%25e1%25bb%25a3i http://tinhdodaithua.org/?p=4937#comments Tue, 24 Jan 2017 04:52:05 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4937

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4937 0