http://tinhdodaithua.org Sun, 22 Mar 2015 06:59:03 +0000 en hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.1.1 Vấn đề khác http://tinhdodaithua.org/?p=4462&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=v%25e1%25ba%25a5n-d%25e1%25bb%2581-khac-2 http://tinhdodaithua.org/?p=4462#comments Wed, 04 Mar 2015 05:26:16 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4462 Continue reading ]]> Vấn

Bạch thầy.
Con có một việc rắc rối kính mong được quý thầy giáo huấn và giúp đỡ.
Số là bạn con có người bạn rất nghèo , ở đậu nhà người cô ruột hơn 40 năm qua !
Chị ấy khao khát có được 1 căn nhà để cho mẹ va các em trú nắng trú mưa. Chị ấy có người cô trụ trì  tại một đạo tràng, Vì là họ hàng và là nhà thờ gia tiên nên chị ấy thường lui tới lạy phật và cầu nguyện.
Rồi chi lập gia đình, nữa năm sau mẹ chị ấy mất. An táng mẹ già xong thất tuần, chị đã theo chồng định cư ở Mỹ.
Sau vài năm người cô ruột mất. Người em họ vì cần tiền cho công việc làm ăn nên muốn lấy lại nhà.
Chị không có công ăn việc làm nên buồn rầu sinh bệnh!
Cũng may cho chị, chồng chị là người đạo đức,  hiểu biết, thương vợ nên giúp chị hoàn thành hoài bảo . Khi có được căn nhà chị nhớ đến những gì tâm

đã nguyện. Chị gọi điện thoại cho người cô và bảo đứa em mang tiền đến mong cô giúp cúng dường trả lễ.
Cô của chị ấy nhận, nhưng không hiểu vì lý do gì cô đổi ý !!! 2 hôm sau đã gọi điện thoại cho người em họ  (Con người cô ruột đã mất) đến lấy tiền để chuyển cho người chú cũng là sư thầy trụ trì của 1 chùa ở tỉnh  cúng . Người em họ của chị rất tốt bụng đã tự nguyện giúp chị âm thầm trả lễ tại đạo tràng như tâm ý chị.
Sau này chị mới biết lý do người cô giận là vì chị cũng đã gởi cúng dường trả lể ở chùa người chú trụ trì và  cả cái am của người cô hai tu tại gia. Vì chị ấy nghĩ là tổ tiên chung , nơi nào chị cũng có khấn thì khi trả lễ  mỗi chổ gởi 1 ít cho phải đạo !
Dạo này còn thấy chị nhớ nhà, nhớ quê hương muốn về thăm nhưng nghĩ đến những rắc rối trong gia đình.
Chị tâm sự, đạo tràng là nơi chị được sinh ra và lớn lên trong tình thương và sự đùm bọc giúp đỡ của nội, nơi người bà nội yêu quí của chị đã sống hơn nữa đời người. Nhưng nếu chị về ghé lạy tổ tiên nhưng bị ngươi cô giận lẫy không cho lạy ông bà nhưng còn xua đuổi hất hủi thì sao ! Chồng chị thì không thích chị

đến gặp người cô, nên bảo chú ở chùa cũng có thờ tổ tiên thì đến chùa lạy cũng đặng mà, làm gì phải đến người cô chi cho không vui !
Thật sự con muốn khuyên giúp chị ấy để chị ấy được vui vẻ, thanh thản nhưng con không biết làm thế nào cho đúng đạo làm người nhưng không sai với các sư thầy và sự giáo huấn của Phật, Vậy con kính mong các thầy chỉ bảo con nên khuyên chị ấy làm thế nào cho đúng, kính mong được sự chỉ bảo  từ quý thầy.
Phật tử Kim Ngân

Đáp: 

Qua đệ tam nhân nên câu hỏi không rõ. Nếu thật sự quan trọng thì đương sự đã hỏi.

Đã cúng dường thì xong. Còn quan tâm chuyện xưa làm gì?

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4462 0 Làm sao gặp lại chánh pháp http://tinhdodaithua.org/?p=4460&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lam-sao-g%25e1%25ba%25b7p-l%25e1%25ba%25a1i-chanh-phap http://tinhdodaithua.org/?p=4460#comments Sun, 01 Mar 2015 07:22:08 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4460 Continue reading ]]> Vấn

Bạch Thầy,

Con đọc sách của Thầy và các bài viết của Ngài Tuyên Hóa thì như vậy là có nhân duyên từ các kiếp trước không ạ?

Và nếu trong kiếp này con chưa vãng sinh cõi Cực Lạc được thì phải làm sao để kiếp sau con có thể gặp lại Phật Pháp được ạ?

Xin Thầy từ bi dạy cho con biết ạ.

MTV

Đáp: 

Đúng. Có phước với Chính Pháp và lập nguyện luôn theo học Chính Pháp thì mới gặp được.

Kiếp này mà gặp được Tịnh Độ Đại Thừa thì nên tìm mọi cách mà đắc vãng sinh kiếp này. Nên tìm Thiện Tri Thức Đại Thừa mà thỉnh phương pháp. Không nên như những kiếp trước, tu học Tịnh Độ chưa đến nên đến chốn nên vẫn còn lưu lạc luân hồi. Nên nhớ thường phải thông qua nhiều thử thách và cản trở mới được dạy.

Muốn tái ngộ thì nên tích cực trồng chủng tử: bố thí, tu hành, phát nguyện… Nói chung là trồng với phước điền Chánh Pháp thì sẽ được hưởng. Phước nhiều thì sẽ thu thập nhiều hơn.

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4460 0 Quí Trọng Lời Khuyên http://tinhdodaithua.org/?p=4458&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=qui-tr%25e1%25bb%258dng-l%25e1%25bb%259di-khuyen http://tinhdodaithua.org/?p=4458#comments Sun, 01 Mar 2015 07:17:10 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4458 Continue reading ]]> Nhà vua đi thuyền chơi. Bá quan văn võ hầu đầy đủ.

Vua hỏi: “LD bị ta giam lỏng từ lâu. Con của y trốn chạy ra khỏi nước. Có ai biết giờ ở đâu không?”

Mọi người đều yên lặng, không một ai lên tiếng.

Người lái đò bỏ chèo, chắp tay thưa: “Tại sao Bệ hạ hỏi?”

Vua nói: “Ta chiếm nước của nó, giam đã lâu. Nhưng bây giờ giới trẻ đã lớn. Ắt đang kiếm cách phục thù.”

Lái đò thưa: “Nếu nhà vua khéo sửa sang chính sách, được lòng quan, thuận lòng dân thì con cái nhà ấy mà làm gì được? Ngược lại, nếu không khéo léo chỉnh đốn chính sách, trong mất lòng quan, ngoài trái lòng dân thì ngay trong thuyền này ai cũng là con cuả LD cả!”

Vua khen: “Ngươi nói phải lắm!”

Ngày hôm sau, vua gọi người lái đò đến ban cho một vạn mẫu ruộng. Ông ta từ chối, không nhận.

Vua cười: “Lấy một vạn mẫu ruộng đổi lấy một câu nói như vậy, kể ra nhà người còn thiệt thòi, trẫm vẫn còn lợi nhiều. Ngươi cứ lấy đi.”

* * * * *

Sợ báo thù thì không nên hại người.

Giết người thì được chứ không thể giết lòng người.

Mình mạnh khỏe hơn thì người đáng sợ cũng không cần sợ.

Mình có đức thì người tàn ác không thể hại mình được. Mình thất đức thì chính người nhà sẽ trở thành cừu địch.

Người sáng suốt luôn luôn cầu hỏi ý kiến kẻ có trí huệ.

Người khôn ngoan thì công bằng và biết ban thưởng kẻ có công.

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4458 0
Pháp Luân Công tà ra sao http://tinhdodaithua.org/?p=4436&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=phap-luan-cong-ta-ra-sao http://tinhdodaithua.org/?p=4436#comments Sun, 08 Feb 2015 17:30:15 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4436 Continue reading ]]> Vấn

Kính Bạch thầy,
Thầy có thể giải thích rõ hơn cho mọi người được biết tại sao tin theo Pháp luân công lại đọa địa ngục sau khi chết, vì con thấy những người học Pháp luân công chân chính họ tu luyện tâm tính chân – thiện – nhẫn. Tức là họ không làm điều xấu.
Pháp luân công chính là ma giáo thời Phật Pháp? Thầy có thể giải thích vì sao  được không ạ?
Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói về vấn đề này. Thầy có thể giải thích được không ạ.
Mong thầy giải thích để Phật tử có thể hiểu rõ hơn để tinh tấn trong quá trình tu tập.
A DI ĐÀ PHẬT!

YEN

Đáp: 

Theo giáo lý Phật giáo, như trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Pháp Luân Công thuộc tà giáo. Ngoại đạo có thể mặc áo cà sa hoặc dùng danh từ Phật học nhưng thể tính của pháp họ là tà. Nói một cách khác, những vị thầy này chưa giác ngộ nên học trò họ cũng không thể giác ngộ. Họ tự cho là đã minh tâm kiến tánh để chiêu dụ kẻ khác.

Thầy có trách nhiệm phát biểu ý kiến như vậy và giữ lập trường. Thầy chỉ có thể làm như thế thôi với mục đích là giúp những ai chưa phân biệt được chính tà. Thầy không chỉ trích hoặc bêu xấu họ. Nếu quí vị có cảm tưởng như vậy thì không nên tin lời thầy và nên tìm người khác có trí huệ chân chính mà thỉnh giáo.

Những ai không tin thầy lần này thì sẽ tự khám phá được khi họ bị nạn. Những Phật tử có lòng tin thì nên nghiên cứu thêm về giáo lý nhà Phật để tự xác nhận lấy. Họ cũng nên thỉnh bổn sư của họ chỉ giáo thêm.

Thầy không thể bàn rộng thêm vì có thể khiến đọc giả nghĩ rằng thầy có ác ý, ganh tỵ, thiếu tự tin hoặc lo sợ. Bản thân thầy thì không chỉ trích hoặc bêu xấu bất cứ ai vì làm như thế thì không xứng đáng cương vị người xuất gia. Hơn nữa, còn sẽ làm các ân sư mất mặt vì pháp chúng tôi tu hành thì bao dung tất cả. Các ngài chủ trương rèn luyện tâm để đạt đến chỗ không phân biệt mới có thể đắc giác ngộ.

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4436 0 Hầu Đồng http://tinhdodaithua.org/?p=4434&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=h%25e1%25ba%25a7u-d%25e1%25bb%2593ng http://tinhdodaithua.org/?p=4434#comments Sun, 08 Feb 2015 17:25:03 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4434 Continue reading ]]> Vấn

Con chào thầy,

Con tên là Vân năm nay 22 tuổi Con ở sài gòn, con rất muốn được nương tựa cửa phật để tập cho tâm tịnh dần. Do không hợp với cha mẹ nên con gần như không có người hướng dẫn đường đi đến cửa phật. Hiện con rất muốn được quy y tam bảo thọ 4 giới, thầy có thể hướng dẫn con phải đến đâu và làm những gì không ạ?

Con có 1 chuyện, do tính tò mò nên con cũng từng đi coi bói. Có 2 người theo đạo mẫu, ở đền từng nói rằng con có Căn từ mẹ, họ nói rằng con nên đi Hầu Đồng thì mới mong được có công việc suông sẻ và có gia đình êm ấm được, con rất buồn. Theo thầy điều đó có đúng không ạ? Con thì nghỉ là Hầu Đồng rất tốn kém, người nhỏ làm việc nhỏ nếu con có Căn thì con sẽ trả bằng việc cúng dường, giúp đỡ người khác, sống tốt với mọi người xung quanh chứ việc Hầu Đồng thật sự tốn kém quá…

VNBB
Đáp:

Khi con qui y Tam Bảo, con phải phát nguyện sẽ không tin và theo ngoại đạo. Con đã phát tâm theo Phật thì còn lui tới những nhóm ngoại đạo làm gì nữa?

Họ chỉ hứa suông cho những người mê tín dị đoan và thật sự không thể giúp con được đâu!

Con nên qui y với một vị thầy cô có đạo đức. Thầy không tiện nêu tên ra vì không muốn phật lòng những chùa khác. Con có thể đặt câu hỏi và yêu cầu trả lời riêng thì chúng tôi sẽ cố gắng hồi đáp.

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4434 0 Cha mẹ chống hôn nhân http://tinhdodaithua.org/?p=4427&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cha-m%25e1%25ba%25b9-ch%25e1%25bb%2591ng-hon-nhan http://tinhdodaithua.org/?p=4427#comments Tue, 03 Feb 2015 04:10:30 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4427 Continue reading ]]> Vấn

NAM MO A DI DA PHAT, dạ thưa thầy, con và người kia muốn đi đến hôn nhân, nhưng 2 gia đình không cùng đạo, và luôn phản đối con, vậy con và người đó có thể đến với nhau không và có thể thuyết phục được gia đình 2 bên không, xin thầy chỉ thêm cho con, dạ con xin cảm ơn thầy.

D
Đáp: 

Chúng tôi không đủ tiêu chuẩn để khuyên về các vấn đề hôn nhân, nhất là khi không đủ chi tiết như trường hợp này.

Tuy nhiên chúng tôi cũng xin góp ý theo cái nhìn tổng quát của Phật giáo.

Theo tinh thần Đại Thừa, bổn phận quan trọng nhất của con người là báo hiếu cha mẹ. Tình nhân còn có thể thay nhưng cha mẹ thì không thể.

Tốt hơn là không nên xúc tiến vì cản trở quá lớn lao và vì chử hiếu.

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4427 0 Người Khôn Sống Lâu http://tinhdodaithua.org/?p=4421&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ng%25c6%25b0%25e1%25bb%259di-khon-s%25e1%25bb%2591ng-lau http://tinhdodaithua.org/?p=4421#comments Sun, 01 Feb 2015 18:34:26 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4421 Continue reading ]]> Có người hỏi Khổng tử rằng người khôn có sống lâu được không.

Ngài đáp: “Có. Khôn mới sống lâu chứ dại thì làm sao mà sống lâu được!

Con người có ba thứ chết:

  1. Ăn uống không chừng mực, thức ngủ không điều độ, làm lụng quá khó nhọc, lười biếng chơi bời quá độ: người như thế phải chết vì bịnh tật.
  2. Phận làm người dưới mà can phạm người trên, lòng tham muốn vô độ, tính yêu cầu không chán: người như thế thì chết về hình pháp.
  3. Mình dốt mà kình địch khôn, mình yếu mà khinh bỉ người mạnh, không biết lượng sức, cứ giận dữ làm liều: người như thế thì chết về binh đao.

Ba thứ chết ấy thực không phải số mệnh mà thật ra là tự giết mình thôi.”

* * * * *

Thọ mạng là một thành phần của phước báu của con người.

Tuy nhiên, hưởng phước báu như thế chưa chắc là có trí huệ. Người có trí huệ không nhất thiết lo sống lâu mà chú trọng đến sống một cuộc đời có ý nghĩa.

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4421 0
Lễ Phật Dược Sư Đản Sanh 2015 http://tinhdodaithua.org/?p=4416&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=l%25e1%25bb%2585-ph%25e1%25ba%25adt-d%25c6%25b0%25e1%25bb%25a3c-s%25c6%25b0-d%25e1%25ba%25a3n-sanh-2015 http://tinhdodaithua.org/?p=4416#comments Sun, 01 Feb 2015 18:22:04 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4416

 

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4416 0
Phật Thất mùa Đông 2015 http://tinhdodaithua.org/?p=4414&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ph%25e1%25ba%25adt-th%25e1%25ba%25a5t-mua-dong-2015 http://tinhdodaithua.org/?p=4414#comments Sun, 01 Feb 2015 18:18:34 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4414 Phật Thất mùa Đông 2015
Từ 12PM ngày 5 tháng 12 – 2015 đến 12PM ngày 12 tháng 12 – 2015

Pháp chủ: Thích Vĩnh Hoá

04:00 – 05:00Công phu khuya
05:00 – 06:00Thiền
06:00 – 07:30Lạy Đại Bi Sám
07:30 – 08:00Điểm tâm
08:00 – 08:30Tụng Kinh A Di Đà
Tán A Di Đà
08:30 – 10:10Niệm Phật
Đi nhiễu
Toạ niệm
Mặc niệm
10:10 – 12:00Cúng ngọ
Cầu an
Cúng quá đường
Dùng trưa
12:30 – 13:00Lạy Phật
13:00 – 16:40Tụng Kinh A Di Đà
Niệm Phật
Đi nhiễu
Toạ niệm
16:40 – 17:00Cầu siêu
17:00 – 18:00Dùng chiều
18:00 – 19:00Công phu tối
19:10 – 21:10Giảng Kinh A Di Đà
21:10 – 21:20Hồi hướng công đức
]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4414 0
Thiền Thất 2015-2016 http://tinhdodaithua.org/?p=4410&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=thi%25e1%25bb%2581n-th%25e1%25ba%25a5t-2015-2016 http://tinhdodaithua.org/?p=4410#comments Sun, 01 Feb 2015 18:14:17 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4410 Continue reading ]]> Ngày 12/12/2015 – Ngày 30/1/2016

Khóa tu thiền mùa Đông của chùa Lư Sơn sẽ bắt đầu lúc 1:00 giờ chiều ngày 12-12-2015 đến 1:00 chiều ngày 30-01-2016.  Khoá tu này dành cho tu sĩ Phật giáo và cư sĩ.  Đây cũng là cơ hội tốt nhất cho những người muốn ở lại chùa Lư Sơn để lấy kinh nghiệm tu hành dưới sự hướng dẫn của Thầy Vĩnh Hóa.

Lịch trình tu thiền thất rất gắt gao, quí ví có thể tham gia bất cứ lúc nào có thể, và có thể nghĩ khi cần thiết.  Để chuẩn bị cho khóa tu này, quí vị nên thực tập theo sách Cẩm Nang Thiền, của Thầy Thích Vĩnh Hóa. Muốn mua sách này xin nhấn vào đây .

Tham gia ủng hộ tùy tâm, quí vị có thể chỉ tham gia bán thời gian: đến ngồi thiền một giờ, một buổi, một ngày, một tuần, hay cả tháng.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Thầy Hiền Giới tại xianjie@ChanPureland.org hay (626)280-8801.

2:30 Gỏ bảng
Đi nhiễu
3:00 - 4:00Toạ thiền
4:20 - 5:20Toạ thiền
5:40 - 6:40Toạ thiền
6:10Điểm tâm (tuỳ hỷ)
7:00 - 8:00Toạ thiền
8:20 - 9:20Toạ thiền
9:40 - 10:40Toạ thiền
10:50 Dùng trai
12:00 - 13:00Toạ thiền
13:20 - 14:20Toạ thiền
14:40 - 15:40Toạ thiền
15:40Nghĩ
17:00 - 17:45Dùng chiều
hoặc
Toạ thiền
18:00 - 18:05Mở cửa
19:20 - 20:20Toạ thiền
20:30 - 21:20Giảng Pháp
21:40 - 22:40Toạ thiền
23:00 - 23:50Toạ thiền
23:50 - 24:00Đi nhiễu
Nghĩ

 

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4410 0