http://tinhdodaithua.org Thu, 11 May 2017 05:12:07 +0000 en hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.1.1 Hòa Thuận http://tinhdodaithua.org/?p=4977&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hoa-thu%25e1%25ba%25adn http://tinhdodaithua.org/?p=4977#comments Mon, 01 May 2017 04:34:19 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4977 Continue reading ]]> Lưu Ngưng Chi nổi tiếng là có khí khái. Ông nhường phần gia tài của mình cho anh em rồi sống tự lực mà không nhờ vả bất cứ ai, lại không chịu làm quan mà đi du ngoạn khắp mọi nơi.

Một hôm Lưu đang mang giày, có người đến nhận nói là giày của mình. Lưu đưa giày ngay lập tức. Sau người ấy tìm được giày nên đến xin lỗi và trả lại giày. Lưu nhất định không nhận.

Lại có Thẩm Lân Sĩ, một người học rộng nhưng không chịu làm quan mà chỉ thích dạy học.

Có người láng giềng đến đòi giày Thẩm đang mang là của mình. Thẩm vui vẻ cười đưa ngay. Sau láng giềng tìm thấy giày nên đem trả. Thẩm cười và vui vẻ nhận.

Mặc dầu đôi giày không có gì quí giá nhưng biết sống thì nên học cách cư xử của Thẩm.

* * * * *

Lưu mặc dầu biết nhường nhịn nhưng lòng vẫn cố chấp nên ôm ấp phiền não mà không chịu giải quyết.

Thẩm thì lòng cởi mở hơn nên dù gặp cảnh thuận hay nghịch, có lý hay vô lý, đúng hay sai, vẫn an nhiên tự tại. Ấy là biết sống hòa thuận với tất cả chúng sinh theo tinh thần nhà Phật.

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4977 0
Với Lòng Chân Thành Vô Ơn http://tinhdodaithua.org/?p=4973&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=v%25e1%25bb%259bi-long-chan-thanh-vo-%25c6%25a1n http://tinhdodaithua.org/?p=4973#comments Sat, 01 Apr 2017 04:01:37 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4973 Continue reading ]]> Một đệ tử của thầy thường than phiền rằng thầy hay lợi dụng cô ta và thiếu lòng cảm kích đối với những cống hiến của cô.

Thầy bèn nhắn tin trả lời như sau.

“Thầy xin lỗi vì đã khiến con có cảm tưởng như thế. Nhưng đó chỉ là thế thái nhân tình mà thôi.

Ví dụ, những người xuất gia như chúng tôi thường mở rộng cổng chùa để tiếp đón đủ các hạng người: da trắng hoặc da màu, trẻ hoặc già, nam hoặc nữ, giàu hoặc nghèo, tin đạo Phật hoặc vô tín ngưỡng v.v… Vì thế, cũng có một số người thường xuyên đến lợi dụng chúng tôi.

Âu làm việc nghĩa là như thế.

Cho nên, chúng tôi tập mỗi khi giúp người thì không mong được đền đáp, được biết ơn hoặc ngay cả được một tí cảm kích cũng không mong có. Thật ra, biết bao nhiêu người khác cũng đang bố thí và phục vụ cho cộng đồng một cách rất rộng lượng và vui vẻ.

Chúng tôi biết rằng việc làm của chúng tôi quá nhỏ mọn và không thể nào so sánh được với tính rộng rãi và hào phóng của những người khác, nên chọn sau khi bố thí thì quên ngay cái bố thí nhỏ mọn của mình. Tại sao? Vì những người đang thống khổ thì không đủ sức hoặc lý trí sáng suốt mà phát tâm biết ơn. Còn những ai thường lợi dụng người khác thì lại coi đó chỉ là chuyện thông thường, vì nếu không chụp cơ hội thì người khác sẽ chụp.

Vì thế, con nên học cách sống và chấp nhận rằng con người thường vô ơn. Học trò thầy thường khó chịu về sự vô ơn này, nên thầy thường khuyên họ hãy quên ngay sau khi làm ơn cho người.

Hơn nữa họ cũng nên trở thành vô ơn để giúp những người còn chấp trước vào chuyện thiện mình đã làm, nhanh chóng xả bỏ những chấp trước đó. Đó mới là tinh thần của Đại Thừa: bố thí mà không thấy mình bố thí gì cả, không thấy ai nhận gì cả và không thấy bố thí gì cả.

Cuối cùng, thầy biết rằng con thử thầy vì bản thân con biết thầy biết ơn nhưng ít lộ ra.

Với một lòng chân thành vô ơn,

Thầy”

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4973 0
2017 – 3 Ngày Thiền tại Âu Châu http://tinhdodaithua.org/?p=4992&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2017-s%25e1%25bb%25b1-ki%25e1%25bb%2587n-t%25e1%25ba%25a1i-au-chau http://tinhdodaithua.org/?p=4992#comments Sat, 25 Mar 2017 02:29:58 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4992 http://www.chanpureland.org/chanineurope.html

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4992 0
2017 – 3 Ngày Thiền ở Bồ Đào Nha http://tinhdodaithua.org/?p=4985&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2017-3-ngay-thi%25e1%25bb%2581n-%25e1%25bb%259f-b%25e1%25bb%2593-dao-nha http://tinhdodaithua.org/?p=4985#comments Fri, 24 Mar 2017 23:08:59 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4985 3 Ngày Thiền ở Bồ Đào Nha

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4985 0
Khó Vẽ http://tinhdodaithua.org/?p=4923&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kho-v%25e1%25ba%25bd http://tinhdodaithua.org/?p=4923#comments Wed, 01 Mar 2017 07:04:04 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4923 Continue reading ]]> Có một nghệ sĩ dâng vua vài bức tranh.
Vua hỏi: “Vẽ gì khó?”
“Dạ thưa, vẽ chó ngựa rất khó.”
“Vậy vẽ gì dễ?”
“Dạ thưa vẽ ma quỉ dễ.”
“Tại vì sao?”
“Chó ngựa thì ai cũng thấy. Vẽ không giống thì người ta cười thối ruột. Cho nên khó vẽ. Ngược lại, ma quỷ thì vô hình, không ai thấy được nên cứ theo ý mà vẽ nên dễ.”

* * * * *

Trong cái tầm thường có cái tuyệt vời.

Người đáng phục không ngoài là người biết chăm chỉ và tận lực hoàn tất bổn phận của mình mỗi ngày.

Ngược lại, có những người thích làm các chuyện thần thoại kỳ dị để khoe khoang lòe loẹt với thiên hạ. Họ không khác gì cố ý vẽ ma quỷ.

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4923 0
Không Nên Sát Phạt Nhau http://tinhdodaithua.org/?p=4920&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=khong-nen-sat-ph%25e1%25ba%25a1t-nhau http://tinhdodaithua.org/?p=4920#comments Wed, 01 Feb 2017 06:58:37 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4920 Continue reading ]]> Văn Quân đất Lỗ Dương muốn đem quân qua chinh phạt nước Trịnh. Mặc Tử墨子 đến can, nói rằng: “Nếu trong đất Lỗ Dương này, tỉnh lớn đánh tỉnh nhỏ, nhà lớn hiếp nhà nhỏ, giết người, lấy của lẫn nhau thì Bệ Hạ nghĩ sao?”

Văn Quân đáp: “Bao nhiều người đất này đền là tôi con của ta cả. Nếu lớn đánh bé, ăn cướp lẫn nhau thì tội nặng lắm: đáng trừng trị.”

Mặc Tử: “Bao nhiêu người trong thiên hạ đều là con trời. Nay nhà vua đem quân đánh Trịnh, làm sao tránh được tội với Trời?”

Văn Quân: “Tại sao tiên sinh lại ngăn ta? Chinh phạt Trịnh là thuận ý Trời. Vua Trịnh giết cha nên Trời phạt ba năm hạn hán mất mùa. Nay ta phải giúp Trời mà diệt Trịnh.”

Mặc Tử: “Vua Trịnh thiếu đạo đức nên Trời đã phạt trong ba năm qua. Như thế là đủ rồi. Nay Bệ Hạ đem quân đánh Trịnh, nói rằng như thế là thuận ý Trời. Có khác gì người cha cầm roi đánh đứa con ngang ngạnh, lại có người cha láng giềng cũng cầm roi quất nó rồi nói rằng, ‘Ta đánh nó là thuận ý cha nó’. Vậy có lý không?”

* * * * *

Ỷ mạnh, cậy tài mà hà hiếp kẻ yếu, viện cớ này nọ để che mắt thiên hạ thì bất chánh. Danh bất chánh thì ngôn bất thuận.

Rắp tâm đè nén người, giấu lòng tham mà ăn cắp của người là phi nghĩa, không bao giờ rửa sạch được ô danh trường kiếp và khó tránh khỏi Trời phạt.

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4920 0
2017 – Lễ Bồ Tát Quán Âm thành đạo http://tinhdodaithua.org/?p=4953&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2017-l%25e1%25bb%2585-b%25e1%25bb%2593-tat-quan-am-thanh-d%25e1%25ba%25a1o http://tinhdodaithua.org/?p=4953#comments Tue, 24 Jan 2017 06:10:54 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4953

 

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4953 0
2017 – Thiền Thất Mùa Hè http://tinhdodaithua.org/?p=4951&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2017-thi%25e1%25bb%2581n-th%25e1%25ba%25a5t-mua-he http://tinhdodaithua.org/?p=4951#comments Tue, 24 Jan 2017 06:07:41 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4951 Continue reading ]]> Ngày 10/6/2017 – Ngày 1/7/2017

Khóa tu thiền mùa Hè của chùa Lư Sơn sẽ bắt đầu lúc 1:00 giờ chiều ngày 10-06-2017 đến 12:00 chiều ngày 1-7-2017.  Khoá tu này dành cho tu sĩ Phật giáo và cư sĩ.  Đây cũng là cơ hội tốt nhất cho những người muốn ở lại chùa Lư Sơn để lấy kinh nghiệm tu hành dưới sự hướng dẫn của Thầy Vĩnh Hóa.

Lịch trình tu thiền thất rất gắt gao, quí ví có thể tham gia bất cứ lúc nào có thể, và có thể nghĩ khi cần thiết.  Để chuẩn bị cho khóa tu này, quí vị nên thực tập theo sách Cẩm Nang Thiền, của Thầy Thích Vĩnh Hóa. Muốn mua sách này xin nhấn vào đây .

Tham gia ủng hộ tùy tâm, quí vị có thể chỉ tham gia bán thời gian: đến ngồi thiền một giờ, một buổi, một ngày, một tuần, hay cả tháng.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc (626)280-8801.

2:30 Gỏ bảng
Đi nhiễu
3:00 - 4:00Toạ thiền
4:20 - 5:20Toạ thiền
5:40 - 6:40Toạ thiền
6:10Điểm tâm (tuỳ hỷ)
7:00 - 8:00Toạ thiền
8:20 - 9:20Toạ thiền
9:40 - 10:40Toạ thiền
10:50 Dùng trai
12:00 - 13:00Toạ thiền
13:20 - 14:20Toạ thiền
14:40 - 15:40Toạ thiền
15:40Nghĩ
17:00 - 17:45Dùng chiều
hoặc
Toạ thiền
18:00 - 18:05Mở cửa
19:20 - 20:20Toạ thiền
20:30 - 21:20Giảng Pháp
21:40 - 22:40Toạ thiền
23:00 - 23:50Toạ thiền
23:50 - 24:00Đi nhiễu
Nghĩ

 

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4951 0
2017 – Phật Thất Mùa Hè http://tinhdodaithua.org/?p=4948&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2017-ph%25e1%25ba%25adt-th%25e1%25ba%25a5t-mua-he http://tinhdodaithua.org/?p=4948#comments Tue, 24 Jan 2017 06:03:45 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4948 Phật Thất mùa Hè 2017
Từ 1:00pm ngày 03 tháng 6 đến 11:00am ngày 10 tháng 6

Pháp chủ: Thích Vĩnh Hoá

4:00 - 500Công phu khuya
5:00 - 6:00Thiền
6:00 - 7:00Điểm tâm
7:00 - 8:00Tự tu
8:00 - 8:30Cúng hương
Tán A Di Đà Phật
Tụng Kinh A Di Đà
8:30 - 10:00Niệm Phật
Đi nhiễu
Toạ niêm
Mặc niệm
10:10 - 12:00Cúng ngọ
Dùng trai
12:30 - 13:00Lạy Phật
13:00 - 16:40Tán A Di Đà
Tụng Kinh A Di Đà
Niệm Phật
16:40 -16:50Cầu siêu
17:00 - 18:00Dùng chiều
18:00 - 19:00Công phu tối
19:10 - 21:10Khai Thị
21:10 - 21:20Phát nguyện vãng sanh
Hồi hướng công đức
]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4948 0
2017 – Lễ Bồ Tát Quán Âm Đản Sanh http://tinhdodaithua.org/?p=4945&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2017-l%25e1%25bb%2585-b%25e1%25bb%2593-tat-quan-am-d%25e1%25ba%25a3n-sanh http://tinhdodaithua.org/?p=4945#comments Tue, 24 Jan 2017 05:54:31 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4945

 

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4945 0