http://tinhdodaithua.org Wed, 02 Aug 2017 06:15:18 +0000 en hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.1.1 Đại Sự Thành Công http://tinhdodaithua.org/?p=5040&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=d%25e1%25ba%25a1i-s%25e1%25bb%25b1-thanh-cong http://tinhdodaithua.org/?p=5040#comments Tue, 01 Aug 2017 23:11:52 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=5040 Continue reading ]]> Một vị đại tướng chủ trương tránh bốn điều bất hòa:

  1. Trong nước bất hòa thì không nên đem quân đi đánh bất cứ đâu
  2. Trong quân bất hòa thì không nên đem quân ra trận
  3. Quân tại trận mà bất hòa thì chẳ̉ng nên tiến lên đánh
  4. Tiến lên đánh mà bất hòa thì chẳng nên quyết thắng cho kỳ được.

Vì thế, người lãnh đạo phải khiến trên dưới hòa hợp thì mới làm nên đại sự và không thể chỉ tin vào một cá nhân mà thôi. Người dân nếu tin lãnh đạo biết đắn đo, cân nhắc, quí mạng người, trọng nhân tài thì sẽ hết lòng phục tùng.

*****

Ngay cả Phật pháp cũng nhấn mạnh Tăng đoàn phải hòa hợp qua Pháp Lục Hòa (1. Thân hòa đồng trụ, 2. Khẩu hòa vô tranh, 3. Ý hòa đồng duyệt, 4. Giới hòa đồng tu, 5. Kiến hòa đồng giải, 6. Lợi hòa đồng quân).

Trong thời đại Mạt Pháp này, muốn hoằng dương Chánh Pháp thì phải biết vừa đào tạo người tài trong tăng đoàn và đồng thời phải biết tạo sự hòa hợp nếu không thì Đại Thừa tại xứ Mỹ này khó mà thịnh hành.

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=5040 0
Vô Niệm http://tinhdodaithua.org/?p=5035&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vo-ni%25e1%25bb%2587m http://tinhdodaithua.org/?p=5035#comments Sat, 01 Jul 2017 07:01:10 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=5035 Continue reading ]]> Đa số các pháp môn thiền dạy tu luyện để đạt những kết quả nhỏ như thần thông, cảm giác sung sướng hoặc những lợi ích thế gian. Ngược lại Thiền Đại Thừa chủ trương đạt cảnh giới của Vô Niệm.

Vô Niệm có thể được mô tả như sau:

  1. Không có hành động: Ví dụ, khi bị đánh đập, cơ thể chúng ta không có phản ứng như giật mình, co rút hoặc đánh trả lại.
  2. Không có nói trả: Ví dụ, khi bị mắng nhiếc thì không chửi bới lại hoặc cãi vã to tiếng.
  3. Không tạo tư tưởng: Như nếu được khen thì cũng không có ý niệm tự mãn hoặc hãnh diện.

Nói cách khác, chúng ta không tạo thân nghiệp, khẩu nghiệp và tâm nghiệp.

Đó mới là có định lực chân thật.
Đó mới là được trí huệ xuất thế.
Đó mới gọi là Chân Lạc.

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=5035 0
2017 – Vía Phật Dược Sư http://tinhdodaithua.org/?p=5028&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2017-via-ph%25e1%25ba%25adt-d%25c6%25b0%25e1%25bb%25a3c-s%25c6%25b0 http://tinhdodaithua.org/?p=5028#comments Wed, 21 Jun 2017 06:24:47 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=5028

 

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=5028 0
2017 – Lễ Bồ Tát Quán Âm xuất gia http://tinhdodaithua.org/?p=5026&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2017-l%25e1%25bb%2585-b%25e1%25bb%2593-tat-quan-am-xu%25e1%25ba%25a5t-gia http://tinhdodaithua.org/?p=5026#comments Wed, 21 Jun 2017 06:23:08 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=5026

 

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=5026 0
2017-09 – Chiêm bái Xá Lợi http://tinhdodaithua.org/?p=5024&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2017-09-chiem-bai-xa-l%25e1%25bb%25a3i http://tinhdodaithua.org/?p=5024#comments Wed, 21 Jun 2017 06:21:04 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=5024 http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=5024 0 2017 – Lễ Vu Lan http://tinhdodaithua.org/?p=5020&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2017-l%25e1%25bb%2585-vu-lan http://tinhdodaithua.org/?p=5020#comments Wed, 21 Jun 2017 06:17:48 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=5020 http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=5020 0 Mất Cung http://tinhdodaithua.org/?p=4970&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=m%25e1%25ba%25a5t-cung http://tinhdodaithua.org/?p=4970#comments Thu, 01 Jun 2017 03:57:51 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4970 Continue reading ]]> Sở Vương đi săn, giữa đường làm mất cung. Tùy tùng cố tìm cho được. Sở Vương nói: “Thôi khỏi! Người nước Sở đánh mất cung, người nước Sở nhặt được cung: thiệt thòi gì đâu!”

Khổng Phu Tử nghe chuyện bèn than: “Tâm Sở Vương còn quá nhỏ hẹp! Tại sao chỉ nhắc đến người nước Sở? Sẽ chẳng cao thượng hơn sao, nếu nói: “Người mất cung, người được cung?”

* * * * *

Sở Vương là vị vua rộng lượng: không muốn làm phiền tùy tùng và muốn lợi dân. Vậy mà vẫn bị Khổng Tử chê là tâm hẹp hòi vì lòng nhân ái chưa đủ rộng để yêu tất cả nhân loại.

Thời đại ngày nay, lịch sử lại tái diễn. Vua Tàu tranh dành cho người Tàu. Vua Mỹ cũng tranh dành cho dân Mỹ mà không đếm xỉa gì đến các dân tộc khác. Đồng bào mà hãm hại nhau vì khác biệt về lý tưởng chính trị thay vì cùng chung sức phục vụ cho nhân loại. Nếu tuyên bố rằng: “Hãy cùng vực dậy nước Mỹ đại cường thịnh trở lại – Let’s make America great again” thật sự chỉ mang lại kết quả hoàn toàn trái ngược.

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4970 0
Hòa Thuận http://tinhdodaithua.org/?p=4977&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hoa-thu%25e1%25ba%25adn http://tinhdodaithua.org/?p=4977#comments Mon, 01 May 2017 04:34:19 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4977 Continue reading ]]> Lưu Ngưng Chi nổi tiếng là có khí khái. Ông nhường phần gia tài của mình cho anh em rồi sống tự lực mà không nhờ vả bất cứ ai, lại không chịu làm quan mà đi du ngoạn khắp mọi nơi.

Một hôm Lưu đang mang giày, có người đến nhận nói là giày của mình. Lưu đưa giày ngay lập tức. Sau người ấy tìm được giày nên đến xin lỗi và trả lại giày. Lưu nhất định không nhận.

Lại có Thẩm Lân Sĩ, một người học rộng nhưng không chịu làm quan mà chỉ thích dạy học.

Có người láng giềng đến đòi giày Thẩm đang mang là của mình. Thẩm vui vẻ cười đưa ngay. Sau láng giềng tìm thấy giày nên đem trả. Thẩm cười và vui vẻ nhận.

Mặc dầu đôi giày không có gì quí giá nhưng biết sống thì nên học cách cư xử của Thẩm.

* * * * *

Lưu mặc dầu biết nhường nhịn nhưng lòng vẫn cố chấp nên ôm ấp phiền não mà không chịu giải quyết.

Thẩm thì lòng cởi mở hơn nên dù gặp cảnh thuận hay nghịch, có lý hay vô lý, đúng hay sai, vẫn an nhiên tự tại. Ấy là biết sống hòa thuận với tất cả chúng sinh theo tinh thần nhà Phật.

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4977 0
Với Lòng Chân Thành Vô Ơn http://tinhdodaithua.org/?p=4973&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=v%25e1%25bb%259bi-long-chan-thanh-vo-%25c6%25a1n http://tinhdodaithua.org/?p=4973#comments Sat, 01 Apr 2017 04:01:37 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4973 Continue reading ]]> Một đệ tử của thầy thường than phiền rằng thầy hay lợi dụng cô ta và thiếu lòng cảm kích đối với những cống hiến của cô.

Thầy bèn nhắn tin trả lời như sau.

“Thầy xin lỗi vì đã khiến con có cảm tưởng như thế. Nhưng đó chỉ là thế thái nhân tình mà thôi.

Ví dụ, những người xuất gia như chúng tôi thường mở rộng cổng chùa để tiếp đón đủ các hạng người: da trắng hoặc da màu, trẻ hoặc già, nam hoặc nữ, giàu hoặc nghèo, tin đạo Phật hoặc vô tín ngưỡng v.v… Vì thế, cũng có một số người thường xuyên đến lợi dụng chúng tôi.

Âu làm việc nghĩa là như thế.

Cho nên, chúng tôi tập mỗi khi giúp người thì không mong được đền đáp, được biết ơn hoặc ngay cả được một tí cảm kích cũng không mong có. Thật ra, biết bao nhiêu người khác cũng đang bố thí và phục vụ cho cộng đồng một cách rất rộng lượng và vui vẻ.

Chúng tôi biết rằng việc làm của chúng tôi quá nhỏ mọn và không thể nào so sánh được với tính rộng rãi và hào phóng của những người khác, nên chọn sau khi bố thí thì quên ngay cái bố thí nhỏ mọn của mình. Tại sao? Vì những người đang thống khổ thì không đủ sức hoặc lý trí sáng suốt mà phát tâm biết ơn. Còn những ai thường lợi dụng người khác thì lại coi đó chỉ là chuyện thông thường, vì nếu không chụp cơ hội thì người khác sẽ chụp.

Vì thế, con nên học cách sống và chấp nhận rằng con người thường vô ơn. Học trò thầy thường khó chịu về sự vô ơn này, nên thầy thường khuyên họ hãy quên ngay sau khi làm ơn cho người.

Hơn nữa họ cũng nên trở thành vô ơn để giúp những người còn chấp trước vào chuyện thiện mình đã làm, nhanh chóng xả bỏ những chấp trước đó. Đó mới là tinh thần của Đại Thừa: bố thí mà không thấy mình bố thí gì cả, không thấy ai nhận gì cả và không thấy bố thí gì cả.

Cuối cùng, thầy biết rằng con thử thầy vì bản thân con biết thầy biết ơn nhưng ít lộ ra.

Với một lòng chân thành vô ơn,

Thầy”

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4973 0
2017 – 3 Ngày Thiền tại Âu Châu http://tinhdodaithua.org/?p=4992&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2017-s%25e1%25bb%25b1-ki%25e1%25bb%2587n-t%25e1%25ba%25a1i-au-chau http://tinhdodaithua.org/?p=4992#comments Sat, 25 Mar 2017 02:29:58 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4992 http://www.chanpureland.org/chanineurope.html

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4992 0