http://tinhdodaithua.org Mon, 14 Apr 2014 19:48:07 +0000 en hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.1.1 Chồng ham vui http://tinhdodaithua.org/?p=3897&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=c%25e1%25ba%25adn-t%25e1%25bb%25ad-ac-nghi%25e1%25bb%2587p-vang-sanh-2 http://tinhdodaithua.org/?p=3897#comments Tue, 01 Apr 2014 16:14:49 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=3897 Continue reading ]]> Vấn

“A Di Da Phat . Vo chong con da co 2 con nhung chong con tinh van ham choi va ruou …nhung cai khac . Con muon chong con tro nen hoan hy de cung di theo buoc chan Phat Phap. Ma ko biet lam sao ? Con cung hay niem Phat tai Gia va xin sam hoi, mong cho chong con giac ngo . Nhung con Xin Phat giac Ngo cho chong con vay co phai tham lam cau vong qua ko Thay ! Mong Thay chi giup .”

PSD
Đáp: 

Kinh sách Tịnh độ thường đáp là có thể. Con nên phát tâm tu phước nhiều hơn nữa để hồi hướng cho chồng con sớm hồi đầu. Trường hợp này nếu chỉ dùng tự lực thôi thì rất khó có kết quả vì sức con còn quá yếu.

Có thể nếu thiện hữu âm thầm trợ lực, rất hiếm vì tự lực.

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=3897 0 Thêm về báo hiếu http://tinhdodaithua.org/?p=3894&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=them-v%25e1%25bb%2581-bao-hi%25e1%25ba%25bfu http://tinhdodaithua.org/?p=3894#comments Tue, 01 Apr 2014 16:09:19 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=3894 Continue reading ]]> Có người hỏi Thiền sư Đạo Nguyên, vị sáng lập ra phái thiền Soto của Nhật Bổn: “Chúng ta nên trả công ơn cha mẹ không?”

Thiền sư đáp:

“Đương nhiên là nên báo hiếu và nghe lời cha mẹ.  Tuy nhiên, tại gia và xuất gia có khác.

Tại gia có thể báo hiếu cha mẹ theo kinh Báo Hiếu khi cha mẹ còn tại thế hoặc đã qua đời.  Người thế gian, ai ai cũng biết điều này.

Nhưng vì người xuất gia từ bỏ gia đình và gia nhập cuộc sống Vô Tác (無作), khi bàn đến trả công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, không thể chỉ bàn về một người mà thôi.  Tu sĩ nên có lòng biết ơn thâm sâu đối với tất cả hàm thức và coi họ như bậc cha mẹ.  Như thế mới có thể trở về căn tánh thiện lương vì xét cho cùng thì trong vô lượng kiếp chúng ta mang nợ rất nhiều người để có sự sống còn.  Người tu sĩ nếu chỉ để hết tâm trí lo cho cha mẹ mình trong kiếp này thôi thì sẽ đi ngược lại con đường Vô Tác.

Người xuất gia nếu mỗi ngày đều tập trung tu đạo một cách liên tục không bị thoái bộ thì có thể coi là báo hiếu chân thật.  Ngược lại, người tại gia báo hiếu cho cha mẹ hiện tiền bằng cách cung dưỡng khi còn sống, lo tang ma hậu sự, cử hành lễ 49-ngày, cúng tế giỗ kỵ; tuy rất tốt nhưng chỉ là phạm vi hạn hẹp mà thôi.

Người đắp y vá nên biết tầm sâu của công ơn cha mẹ…”

******

Bậc A La Hán không nên hiểu chữ Vô Tác theo nghĩa hẹp, nên học theo truyền thống thiền tông Nhật Bổn, nên học cách cứu độ chúng sinh mà không thấy mình cứu bất cứ một ai: đó là tinh thần Vô Tác của Đại Thừa.

Đối với người xuất gia, họ phát tâm ly gia cắt ái để chóng phát triển trí lực hầu có thể trả hiếu cho TẤT CẢ thay vì chỉ thiên vị cha mẹ của chính mình.  Đó mới là đặc tính vô ngã.

Cuối cùng, nhiều người tại gia thích phê phán người khác là bất hiếu trong lúc chính mình lại không theo nổi tiêu chuẩn báo hiếu của người tại gia của kinh Báo Hiếu.  Tốt hết thì không nên trách người bất hiếu nếu ngay chính mình chưa tròn chữ hiếu.

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=3894 0
Đoan Trang http://tinhdodaithua.org/?p=3883&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=doan-trang http://tinhdodaithua.org/?p=3883#comments Sat, 01 Mar 2014 14:34:21 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=3883 Continue reading ]]> Hai mươi năm trước khi còn tại gia, thầy đến tiểu bang Michoacan của Mễ Tây Cơ làm thương mãi. Một hôm đang được chở đi trên xa lộ có bốn đường, chợt thấy một cô thiếu nữ đang qua xa lộ bất hợp pháp ngay trước mặt. Cô ta khoảng hai mươi tuổi, buí tóc sau đầu, mặc váy và áo thun cụt tay. Dáng vóc thật quí phái và xinh đẹp. Có lẽ vì thế nên thầy thường nhớ hình dáng của cô đang qua xa lộ ngay cả rất nhiều năm sau.

Bây giờ đã xuất gia thì nhớ lại lời đức Phật dạy: phái nữ có phước thì “đoan trang”. Đó đúng là cô thiếu nữ đó.

Đoan trang có hai phần. Đoan: 1. Thẳng thắng 2. Chân thật. Trang: 1. Tôn kính 2. Đứng đắng 3. Mạnh mẽ (cannot be moved) 4. Phòng vệ ngặt nghẻ. Nói cách khác, người phụ nữ này đi đứng chỉnh chạc và chính trực. Hơn nữa, lại còn biết phép tắc và quan trọng nhất là người có đạo đức. Đó tiêu chuẩn đẹp của Phật giáo.

Càng tu càng thể hội được sự thâm sâu của lời dạy đức Thế Tôn.

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=3883 0
Cận tử ác nghiệp vãng sanh http://tinhdodaithua.org/?p=3739&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=c%25e1%25ba%25adn-t%25e1%25bb%25ad-ac-nghi%25e1%25bb%2587p-vang-sanh http://tinhdodaithua.org/?p=3739#comments Fri, 28 Feb 2014 04:14:47 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=3739 Continue reading ]]> Vấn

“A Di Đà Phật !!! Kính bạch thầy, cho con hỏi, nếu cả đời niệm phật A Di Đà cầu vãng sanh về nước Phật A Di Đà, mà lúc lâm chung, Cận Tử Nghiệp Ác, có được vãng sanh không, kính mong thầy từ bi, hoan hỷ, xin vì chúng sanh nói.”

TNG
Đáp: 

Đã niệm Phật cả đời mà trước khi chết không thắng được  cận tử ác nghiệp thì có nghĩa là cả đời không biết cách niệm Phật! Như vậy làm sao có thể tự đắc vãng sinh được?

Nhưng vẫn có thể  vãng sinh nếu đủ phước được thiện tri thức trợ lực. Thiện tri thức trong lúc này phải là người tu hành chân chính có đắc có chứng thì mới đủ sức giúp mình được.

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=3739 0 Bớt tạo nghiệp http://tinhdodaithua.org/?p=3737&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=b%25e1%25bb%259bt-t%25e1%25ba%25a1o-nghi%25e1%25bb%2587p http://tinhdodaithua.org/?p=3737#comments Sun, 23 Feb 2014 04:08:03 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=3737 Continue reading ]]> Vấn

Kính chào Thầy,

Tôi thấy mạng của thầy trong lúc tìm những bài giảng của HT Tuyên Hóa. Tôi rất thích thú vì đọc phần vấn đáp của mạng. Nếu tôi thiếu lịch sự hoặc không biết lễ nghi thì mong thầy tha thứ cho. Tôi không tự coi là Phật tử nhưng rất khâm phục Phật giáo vì tâm cảm thấy thích hợp. Tôi cũng thán phục lòng cao thượng của các thầy cô khi xuất gia để giúp đỡ các chúng sinh. Tôi đã thâu thập khá nhiều từ mục vấn đáp của thầy nhưng mong thầy giúp sáng tỏ một vài điều.

- Làmsao để hồi hướng công đức?

- Làm sao để sám hối?

- Tôi có nhiều kinh điển Phật giáo trong ipad. Khi nào tôi đọc kinh thì tôi xử dụng ipad theo những tiêu chuẩn tôi thấy trên mạng (để Kinh lên chỗ cao, không đọc Kinh khi nằm, v.v…), nhưng khi tôi không đọc Kinh thì tôi sử dụng ipad như mọi vật. Vậy có được không?

- Tôi đang học châm cứu. Tôi đã đọc qua bài trên mạng thầy npi rằng người chữa bịnh phải gánh nợ của bịnh nhân. Tôi miốn giúp người nhưng khái niệm về tạo [thiện] duyên với hai bên có lý lắm. Vậy tôi có thể làm gì không?

- Tôi tập võ Thiếu lâm, Khí công và luyện thiền mỗi ngày. Tôi càng trọng thiền hơn sau khi biết rằng võ xuất thân từ Tổ Đạt ma. Tôi rất may mắn vì đã gặp một một thầy võ rất giỏi. Tôi cảm thấy rằng những võ này khiến tôi trở nên người tốt. Tập võ có thể coi là tu không? Có nên chỉ chuyên thiền học niệm Phật thôi không?

- Tôi thíc đọc chú thích Kinh, nhất là của ngài Tuyên Hóa. Tôi rất thích chia xẻ những điều tôi học, và cố gắng tránh trút những quan niệm sai lầm của chính mình bằng cách khuyên người khác nên tự đọc thay vì chỉ tin lời của tôi. Vậy nên tiếp tục không hay tốt hơn là không nên chia xẻ?

- Tua mua một xâu chuổi (?) ở Mã Lai. Gần đây tôi nấu ăn và phỏng tay. Tôi đấm tường thủng một lổ và đồng thời làm đứt xâu chuổi. Tôi vẫn giữ xâu chuổi đển tự nhắc cơn giận rất có hại cvà hủy hoại những gì mình thích. Vậy có đúng không?

Mong thầy tha thứ hỏi nhiều quá. Nếu không tiện thì xin thầy chỉ trả lời bao nhiêu cũng được. Cám ơn thầy chia xẻ mục vấn đáp với mọi người.

Kính,

MP, Portugal
Đáp: 

Tôi xin lỗi trả lời bạn hơi trễ. Chùa chúng tôi đã “đóng cửa” một tháng để luyện Thiền trong tháng sáu vừa qua.

Hồi hướng công đức là bố thí phước cho người khác. Tôi sẽ dạy một phương pháp cho những người không phải Phật tử. Cuối ngày, bạn có thể hồi hướng phước báu mà bạn đã  tạo ra do những thiện nghiệp bạn đã làm cho tất cả chúng sinh để giúp họ đạt được sự tốt lành như chính bạn.

Muốn sám hối thì phải dùng pháp Phật giáo. Phật tử sám hối: 1. Họ công nhận họ sai lầm, 2. Họ nguyện không tái phạm. Rồi họ tìm người có khả năng giúp họ xóa nghiệp. .

Trong trường hợp của bạn thì tôi đề nghị bạn nên thành tâm lạy Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành tâm nghĩa là làm lâu dài: lạy nữa tiếng mỗi ngày liên tiếp. Nếu thật sự thành tâm thì đức Phật sẽ xóa nghiệp báo cho. Bạn có thể nhận ra cảm ứng nếu trong lúc lạy thấy hoa, ánh sáng, hình ảnh Phật hoặc ngửi mùi hương, v.v…

Xử dụng ipad không sai.

Châm cứu thì tạo nghiệp tốt vì giúp người. Đồng thời cũng tạo ác nghiệp vì đang xúc phạm những chúng sinh chủ nợ đang đòi nợ bằng cách gây bịnh cho bịnh nhân. Có tốt thì cũng có xấu. Khi nào tin theo Phật giáo thì các thầy có thể dạy bạn nhiều phương pháp giúp cả hai bên. Chúc bạn tìm ra được phương pháp khác mà không cần phải theo pháp Phật.

Tìm ra được thầy giỏi thì nên theo. Chừng nào tìm ra được sư giỏi có thể dạy thiền tịnh thì lúc ấy sẽ tự động chuyển. Ví dụ, chúng tôi có một số thiền sinh luyện yoga, khí công, tài chi v.v… đã lâu. Sau khi luyện thiền thì họ quyết định bỏ các pháp ấy vì thiền có lợi hơn nhiều.

Có tâm muốn chia xẻ cái tốt rất đáng khen. Nhưng nên tránh chia xẻ trước khi được hỏi, nếu không thì chỉ là đàn áp tư tưởng người khác.

Xâu chuổi không sao. Nhưng bạn có vẻ còn giận nặng. Nếu tôi là võ sư của bạn thì sẽ không dạy thêm chiêu nào trừ khi bạn bớt được lửa giận!

Cám ơn bạn đã đóng góp vào mục vấn đáp của mạng chúng tôi.

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=3737 0 Triễn lãm Xá Lợi – Tháng 1, 2015 http://tinhdodaithua.org/?p=3879&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tri%25e1%25bb%2585n-lam-xa-l%25e1%25bb%25a3i-thang-1-2015 http://tinhdodaithua.org/?p=3879#comments Wed, 19 Feb 2014 22:01:28 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=3879  

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=3879 0
Thiền Thất 2014-2015 http://tinhdodaithua.org/?p=3876&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=thi%25e1%25bb%2581n-th%25e1%25ba%25a5t-2014-2015 http://tinhdodaithua.org/?p=3876#comments Wed, 19 Feb 2014 21:56:12 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=3876 Continue reading ]]> Ngày 20/12/2014 – Ngày 24/1/2015

Khóa tu thiền mùa Đông của chùa Lư Sơn sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều ngày 20-12-2014 đến 11:00 ngày 24-01-2015.  Khoá tu này dành cho tu sĩ Phật giáo và cư sĩ.  Đây cũng là cơ hội tốt nhất cho những người muốn ở lại chùa Lư Sơn để lấy kinh nghiệm tu hành dưới sự hướng dẫn của Thầy Vĩnh Hóa.

Lịch trình tu thiền thất rất gắt gao, quí ví có thể tham gia bất cứ lúc nào có thể, và có thể nghĩ khi cần thiết.  Để chuẩn bị cho khóa tu này, quí vị nên thực tập theo sách Cẩm Nang Thiền, của Thầy Thích Vĩnh Hóa. Muốn mua sách này xin nhấn vào đây .

Tham gia ủng hộ tùy tâm, quí vị có thể chỉ tham gia bán thời gian: đến ngồi thiền một giờ, một buổi, một ngày, một tuần, hay cả tháng.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Thầy Hiền Giới tại xianjie@ChanPureland.org hay (626)280-8801.

2:30 Gỏ bảng
Đi nhiễu
3:00 - 4:00Toạ thiền
4:20 - 5:20Toạ thiền
5:40 - 6:40Toạ thiền
6:10Điểm tâm (tuỳ hỷ)
7:00 - 8:00Toạ thiền
8:20 - 9:20Toạ thiền
9:40 - 10:40Toạ thiền
10:50 Dùng trai
12:00 - 13:00Toạ thiền
13:20 - 14:20Toạ thiền
14:40 - 15:40Toạ thiền
15:40Nghĩ
17:00 - 17:45Dùng chiều
hoặc
Toạ thiền
18:00 - 18:05Mở cửa
19:20 - 20:20Toạ thiền
20:30 - 21:20Giảng Pháp
21:40 - 22:40Toạ thiền
23:00 - 23:50Toạ thiền
23:50 - 24:00Đi nhiễu
Nghĩ

 

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=3876 0
Lễ Phật A Di Đà Đản Sanh 2014 http://tinhdodaithua.org/?p=3874&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=l%25e1%25bb%2585-ph%25e1%25ba%25adt-a-di-da-d%25e1%25ba%25a3n-sanh-2014 http://tinhdodaithua.org/?p=3874#comments Wed, 19 Feb 2014 00:41:17 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=3874

 

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=3874 0
Phật Thất mùa Đông 2014 http://tinhdodaithua.org/?p=3870&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ph%25e1%25ba%25adt-th%25e1%25ba%25a5t-mua-dong-2014 http://tinhdodaithua.org/?p=3870#comments Wed, 19 Feb 2014 00:36:45 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=3870 Phật Thất mùa Đông 2014
Từ ngày 13 tháng 12 – 2014 đến ngày 20 tháng 12 – 2014

Pháp chủ: Thích Vĩnh Hoá

04:00 – 05:00Công phu khuya
05:00 – 06:00Thiền
06:00 – 07:30Lạy Đại Bi Sám
07:30 – 08:00Điểm tâm
08:00 – 08:30Tụng Kinh A Di Đà
Tán A Di Đà
08:30 – 10:10Niệm Phật
Đi nhiễu
Toạ niệm
Mặc niệm
10:10 – 12:00Cúng ngọ
Cầu an
Cúng quá đường
Dùng trưa
12:30 – 13:00Lạy Phật
13:00 – 16:40Tụng Kinh A Di Đà
Niệm Phật
Đi nhiễu
Toạ niệm
16:40 – 17:00Cầu siêu
17:00 – 18:00Dùng chiều
18:00 – 19:00Công phu tối
19:10 – 21:10Giảng Kinh A Di Đà
21:10 – 21:20Hồi hướng công đức
]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=3870 0
Lễ Phật Dược Sư Đản Sanh 2014 http://tinhdodaithua.org/?p=3868&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=l%25e1%25bb%2585-ph%25e1%25ba%25adt-d%25c6%25b0%25e1%25bb%25a3c-s%25c6%25b0-d%25e1%25ba%25a3n-sanh-2014 http://tinhdodaithua.org/?p=3868#comments Wed, 19 Feb 2014 00:33:59 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=3868

 

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=3868 0