http://tinhdodaithua.org Thu, 30 Jul 2015 05:55:14 +0000 en hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.1.1 Thiền cho Giáo Sư http://tinhdodaithua.org/?p=4535&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=thi%25e1%25bb%2581n-cho-giao-s%25c6%25b0 http://tinhdodaithua.org/?p=4535#comments Tue, 14 Jul 2015 17:15:24 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4535 Continue reading ]]> Vấn

Bạch thầy:

Trong chú thích Kinh Di Giáo thầy nói rằng “giáo sư và luật sư thường suy nghĩ quá độ vì công việc làm phải như thế. Cho nên họ bị âm dương không thăng bằng.”

Tôi tin rằng tôi thuộc vào nhóm người thầy nêu ở trên vì tôi là giáo sư nghiên cứu tại trường đại học. Tôi thường suy nghĩ liên miên cho đến khi quẩn trí và thường bị căng thẳng đầu óc. Vậy tôi nên làm gì để bớt suy nghĩ?

Cám ơn sự giúp đỡ của quí vị.

Cung kính đảnh lễ.

MH
Đáp: 

Phương pháp tốt nhất là thiền. Ông nên đến một chùa đại thừa mà tu học để được sự hướng dẫn của thầy giỏi.

Ông nên thiền ít nhất một giờ mỗi ngày. Nếu tọa thiền một giờ vào buổi sáng trước khi đi làm thì rất tốt vì như thế sẽ tăng thêm sức để làm việc trong ngày.

Tại sở làm, khi nào đầu óc căng thẳng quá thì ông nên tréo chân tọa thiền cho đến khi trí óc hồi phục vì nếu tiếp tục suy nghĩ thì chẳng có lợi ích gì. Sau khi có ít công phu thiền thì ông sẽ tự động biết thiền 5-10 phút tại văn phòng một cách thường xuyên để giữ đầu óc sáng suốt mà làm việc.

Nói tóm lại, ông nên cố gắng tinh tấn tu luyện thiền với mục đích được tiến bộ để duy trì sức khỏe và tăng sức làm việc hiệu quả hơn.

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4535 0 Zen thời nay khác Zen thời xưa http://tinhdodaithua.org/?p=4533&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=zen-th%25e1%25bb%259di-nay-khac-zen-th%25e1%25bb%259di-x%25c6%25b0a http://tinhdodaithua.org/?p=4533#comments Tue, 14 Jul 2015 03:47:51 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4533 Continue reading ]]> Vấn

Thưa thầy Vĩnh Hóa,

Tôi muốn hỏi về Zen hiện đại. Tôi tu Zen đã khá lâu nên có một ít kinh nghiệm. Hình như Zen thời nay và đời xưa có sự gián đoạn. Cám ơn thầy.

SB
Đáp: 

Theo thiển ý, hoàn toàn không có sự gián đoạn trong sự truyền thừa của thiền tông hoặc Đại Thừa.

Nếu có gián đoạn thì ở căn cơ người học trò. Vì thời nay rất ít người học trò có khả năng hấp thụ giáo lý hoặc đủ năng lực tu luyện Chánh Pháp Đại Thừa nên bậc Thiện Tri Thức ít chịu ló dạng.

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4533 0 Không Ai Chứng Vô Sanh http://tinhdodaithua.org/?p=4531&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=khong-ai-ch%25e1%25bb%25a9ng-vo-sanh http://tinhdodaithua.org/?p=4531#comments Tue, 14 Jul 2015 03:42:55 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4531 Continue reading ]]> Vấn

Thưa thầy Vĩnh Hóa,

Tôi đã thực hành thiền Zen từ lâu rồi. Tôi từng nghĩ rằng Zen hiện đại và đời xưa chỉ là một. Nhưng có lẽ là tôi lầm. Gần đây tôi nói chuyện với một vị thầy, ông ta nói rằng đa số người tu Zen và Phật giáo không phải là để đạt cái tối cao hoặc vô sanh. Giỏi lắm chỉ là đạt được giác thức bén nhậy hoặc đến trình độ ý thức. Ý thầy ra sao?

SB
Đáp: 

Rất tiếc là tôi rất dốt nên không thể trả lời cho ông được.

Ân sư dạy tôi là phải hồi quang phản chiếu thay vì nhìn người. Ai mà đạt được cảnh giới cao như của Vô Sanh thì tôi cũng mừng cho họ. Tôi chỉ lo tu hành để tiến bộ và giúp đệ tử tiến bộ mà thôi.

Gần mười năm qua, từ khi bắt đầu thâu đệ tử thì mục đích của tôi vẫn trước sau như một: giúp học trò có căn cơ cao đắc giải thoát (chứng Vô Sanh) trong kiếp này hoặc là đắc vãnh sanh về Tây Phương Cực Lạc nếu họ đủ phước báu.

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4531 0 10 Mục Tranh Chăn Trâu http://tinhdodaithua.org/?p=4529&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=10-m%25e1%25bb%25a5c-tranh-chan-trau http://tinhdodaithua.org/?p=4529#comments Tue, 14 Jul 2015 03:38:25 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4529 Continue reading ]]> Vấn

Kính bạch thầy, con có một thắc mắc, xin thầy giải trừ giúp con.

Thưa thầy, có cách nào để ta tự biết cấp bậc tu học của mình tới đâu rồi theo đó mà tiếp tục phát triển không ạ? Con nay nghĩ rằng, liệu tu theo 10 mục tranh chăn trâu liệu có thể thành tựu không? Xin cảm ơn thầy.

H
Đáp: 

Chưa có trí huệ chân chính thì không thể tự biết trình độ của mình. Nói ngược lại, nếu chưa biết trình độ của mình thì nên tìm người khác có trí huệ hơn mình mà học hỏi.

Nếu chỉ dựa theo sách vở mà tu hành, ví dụ như các bài soạn về 10 mục chăn trâu, thì khó đạt được thành tựu rốt ráo. Muốn có sự thành công lớn thì tìm thiện tri thức mà nương tựa để tránh đi lạc đường và thành tựu mau chóng hơn.

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4529 0 Chùa Đại Thừa Miền Đông http://tinhdodaithua.org/?p=4527&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=chua-d%25e1%25ba%25a1i-th%25e1%25bb%25aba-mi%25e1%25bb%2581n-dong http://tinhdodaithua.org/?p=4527#comments Tue, 14 Jul 2015 02:30:14 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4527 Continue reading ]]> Vấn

Chào quí vị:

Tôi qui y với HT Pháp Vân, một vị thầy đã từng làm thị giả của HT Hư Vân. Sư phụ tôi qua đời năm 2000 rồi. Từ đó tôi tự tu Tịnh Độ.

Tôi mới đọc qua cuốn Cẩm Nang Tịnh Độ của thầy Vĩnh Hóa. Trong đó thầy khuyên nên tầm sư. Tôi sống ở New Jersey và làm việc tại Manhattan, New York. Quí vị có thể giới thiệu cho chúng tôi một vài chùa tốt trong vùng này không?

Cám ơn sự giúp đỡ của quí vị

A Di Đà Phật!
DH
Đáp:

Ông có căn cơ với Chánh Pháp.

Muốn tu Chánh Pháp (Đại Thừa) thì phải tìm Thiện Tri Thức (TTT). Khó mà nhận ra được ai là người đã giác ngộ, cho nên pháp tầm sư có nghĩa là muốn tu Đại Thừa thì phải bỏ công lao đi tìm và thân cận TTT.

Rất tiếc chúng tôi không biết nhiều về các chùa tại miền Đông nước Mỹ. Tiểu bang Cali có khá nhiều TTT. Vì thế ông nên chịu khó qua Cali mà tu học, mặc dầu tốn kém thì giờ và tiền tài nhưng sẽ cho ông một nền tảng vững chắc để tu Tịnh Độ.

Ví dụ, ông có thể viếng thăm các chùa của thầy tôi, cố HT Tuyên Hóa mà học vì nơi ấy có khá nhiều thầy giỏi. Hoặc ông cũng có thể đến chùa chúng tôi tham dự các khóa tu Thiền-Tịnh Độ.

Trong lúc này thì ông nên nghiên cứu lời giảng dạy của ngài Tuyên Hóa. Lúc trước tôi cũng từng bắt đầu tu hành như thế nên tích tụ được căn bản vững chắc để sau này có thể phân biệt Chánh Pháp với bất Chánh Pháp.

Nếu ông muốn đến chùa chúng tôi thì có thể dành riêng một cuối tuần có ba ngày nghỉ mà qua tu học.

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4527 0 Tượng Ông Địa bị gãy 1 cánh tay http://tinhdodaithua.org/?p=4525&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=t%25c6%25b0%25e1%25bb%25a3ng-ong-d%25e1%25bb%258ba-b%25e1%25bb%258b-gay-1-canh-tay http://tinhdodaithua.org/?p=4525#comments Tue, 14 Jul 2015 02:24:24 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4525 Vấn

Thưa thầy tượng thờ ông địa tại nhà bị gãy một cánh tay nói lên cái gì hay cụ thể là điềm lành hay điềm dữ
Đáp:

Điềm không tốt

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4525 0 Quí Trọng Lời Khuyên http://tinhdodaithua.org/?p=4521&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=qui-tr%25e1%25bb%258dng-l%25e1%25bb%259di-khuyen-2 http://tinhdodaithua.org/?p=4521#comments Thu, 02 Jul 2015 14:18:52 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4521 Continue reading ]]> Nhà vua đi thuyền chơi. Bá quan văn võ hầu đầy đủ.
Vua hỏi: “LD bị ta giam lỏng từ lâu. Con của y trốn chạy ra khỏi nước. Có ai biết giờ ở đâu không?”
Mọi người đều yên lặng, không một ai lên tiếng.
Người lái đò bỏ chèo, chắp tay thưa: “Tại sao Bệ hạ hỏi?”
Vua nói: “Ta chiếm nước của nó, giam đã lâu. Nhưng bây giờ giới trẻ đã lớn. Ắt đang kiếm cách phục thù.”
Lái đò thưa: “Nếu nhà vua khéo sửa sang chính sách, được lòng quan, thuận lòng dân thì con cái nhà ấy mà làm gì được? Ngược lại, nếu không khéo léo chỉnh đốn chính sách, trong mất lòng quan, ngoài trái lòng dân thì ngay trong thuyền này ai cũng là con cuả LD cả!”
Vua khen: “Ngươi nói phải lắm!”

Ngày hôm sau, vua gọi người lái đò đến ban cho một vạn mẫu ruộng. Ông ta từ chối, không nhận.
Vua cười: “Lấy một vạn mẫu ruộng đổi lấy một câu nói như vậy, kể ra nhà người còn thiệt thòi, trẫm vẫn còn lợi nhiều. Ngươi cứ lấy đi.”

* * * * * * * * * *

Sợ báo thù thì không nên hại người.
Giết người thì được chứ không thể giết lòng người.
Mình mạnh khỏe hơn thì người đáng sợ cũng không cần sợ.
Mình có đức thì người tàn ác không thể hại mình được. Mình thất đức thì chính người nhà sẽ trở thành cừu địch.
Người sáng suốt luôn luôn cầu hỏi ý kiến kẻ có trí huệ.
Người khôn ngoan thì công bằng và biết ban thưởng kẻ có công.

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4521 0
Kiểu Mẫu Tốt http://tinhdodaithua.org/?p=4513&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lam-sao-d%25e1%25bb%2591i-pho-v%25e1%25bb%259bi-k%25e1%25ba%25bb-gian-ac-2 http://tinhdodaithua.org/?p=4513#comments Thu, 04 Jun 2015 03:36:35 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4513 Continue reading ]]> Trước khi xuất gia thầy rất khâm phục ông Warren Buffet.

Ông tiêu biểu cho sự thành công trên thương trường.

Thầy đã ngưỡng mộ sự nhạy bén trong kinh doanh và sự thành công lớn lao của hãng của ông. Rồi vợ trước của ông, bà Susan Buffet, là một người có chí khí, lòng từ bi và trí huệ. Ông Buffet lại khuyến khích con cháu cũng như các vị phú ông khác làm việc phúc thiện.

Nay đã xuất gia, thầy càng ngày càng thất vọng với ông Buffet. Những người có đạo đức và trí huệ chân chính sẽ không bao giờ đeo đuổi làm lợi một cách thiếu đạo đức.

Thầy thất vọng vì nhiều hãng ông làm chủ kiếm tiền một cách bất chính, không tốt cho môi trường hoặc sức khỏe của nhân loại. Vậy là đi ngược lại lời Phật dạy: mỗi người nên có chính mệnh.

Nếu trước thì làm tiền bằng cách hại người và xã hội rồi dùng lợi tức đó mà làm việc từ thiện thì cuộc đời có nghĩa chăng?

Thầy tin rằng chúng ta đang có nhiều chiến tranh, xung đột, tai ách và tàn nhẫn vì các lãnh đạo thế giới quá tham lam cầu danh lợi bất chấp mọi thủ đoạn. Họ có ảnh hưởng tồi tệ cho xã hội và không phải là kiểu mẫu tốt cho chúng ta.

Thầy hy vọng sẽ có nhiều người nêu gương tốt hơn cho nhân loại: họ dùng tâm huyết và lòng nhiệt thành để tranh thủ cái lợi trong tinh thần xây dựng và cải tiến xã hội. Thầy mong ông Buffet cũng làm như thế nhiều hơn nữa để có thể trở thành một kiểu mẫu lý tưởng hơn trước khi ông rời cuộc đời này.

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4513 0
Ngũ Đức http://tinhdodaithua.org/?p=4495&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ngu-d%25e1%25bb%25a9c http://tinhdodaithua.org/?p=4495#comments Fri, 01 May 2015 00:48:33 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4495 Continue reading ]]> Khổng Tử dạy rằng con người nên có năm đức tính: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí và Tín. Chúng ta nên xét lại năm đức này và đối chiếu với giáo lý nhà Phật.

Đại khái:

1. Nhân: chủ ở chỗ thanh tĩnh, ung dung tự tại, không cạnh tranh, bao dung và đối đãi với người một cách bình đẳng. Đây là tinh thần của Bồ Tát trong Đại Thừa: bên trong thì tâm thanh tịnh, bên ngoài thì bao dung và cứu độ muôn loài. Muốn như thế thì cần phải phát triển định lực, tâm không phân biệt và lòng từ bi.

2. Nghĩa: luôn luôn thích ứng với phép tắc thiên nhiên hoặc công lý, đó là đạo đức thường còn không bao giờ biến đổi, bản chất không biến chất và cứng cỏi không sờn. Đạo đức của người xưa trọng sự chung thủy, có thể vì sự thủy chung mà dám hy sinh tánh mạng. Người Phật tử chân chánh tôn trọng hiếu đạo, luôn biết ghi ơn và báo hiếu.

3. Lễ: gồm tất cả những gì soi sáng khuôn phép, tạo nên sự tôn trọng nhằm duy trì trật tự giửa người trên và kẻ dưới hay giửa những người ngang hàng nhằm phát huy chân lý tự nhiên trong trời đất. Người thiếu lễ nghi thì không nên thân cận, kết bạn, giao du để tránh sự hối hận về sau. Phật giáo gọi lễ là giới luật. Người chân thật trì giới luôn luôn khiêm tốn và tôn trọng kẻ khác.

4. Trí: Không điều gì mà không thấu triệt như nước không đâu là không thông qua. Như vậy thì phải học hỏi và nghiên cứu không ngừng. Từ trẻ em cho đến bô lão cũng cần học hỏi để phát triển trí huệ chân chính. Trong nhà Phật, kẻ tu hành ngày ngày cần phải học hỏi  và tu luyện (tu lý và tu sự) mới có thể khai mở trí huệ xuất thế cho đến khi thành Phật đạo, có Nhất Thiết Trí để thông đạt tất cả mọi sự kiện trong tam thế.

5. Tín: Không bao giờ sai chạy như đất theo từng mùa nhất định mà thúc đẩy sự sinh diệt của thảo mộc đúng theo chu trình chuyển hóa tự nhiên của tạo hóa. Cũng vậy đã nói thì phải giữ lời hứa nếu không thì không nên hùn hạp, làm ăn với những người này. Đây là tinh thần của giới “Không vọng ngữ” trong Phật giáo. Những người hay nói dối thì không thể tu hành được.

Nói tóm lại, ngũ đức tượng trưng cho những đức tính từ cổ chí kim của người quân tử, một người xứng đáng và có thể làm gương mẫu cho mọi người. Đó không ngoài hình ảnh lý tưởng của người hành Bồ Tát đạo trong Đại Thừa Phật giáo.

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4495 0
Trì chú Dược Sư http://tinhdodaithua.org/?p=4489&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tri-chu-d%25c6%25b0%25e1%25bb%25a3c-s%25c6%25b0 http://tinhdodaithua.org/?p=4489#comments Sat, 11 Apr 2015 06:24:10 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4489 Continue reading ]]> Vấn

Thưa thầy cho con hỏi, hiện tại con đang bị bệnh con có thể thỉnh phật dược sư về thờ được không ạ ( nhà con có thờ quan thế âm bồ tát). Con muốn niệm hồng danh và quán đảnh chơn ngôn của đức phật dược sư thì niệm như thế nào ạ ?

NL

Đáp:

Rất nên thỉnh Dược Sư Phật về thờ.
Trì Dược Sư thần chú rất tốt đối với bệnh tật.
Chắp tay niệm hồng danh Dược Sư Phật ba lần. Tụng Dược Sư thần chú 108 biến (một xâu chuỗi), càng nhiều chuỗi càng tốt, tùy thời gian rảnh. Xong rồi hồi hướng công đức.
Sau khi hành trì như thế ba bốn tháng mà không đủ hiệu quả thì nên cầu cứu các chuyên gia. Tìm chùa người Hoa mà thỉnh pháp Dược Sư của họ.

Chúc con nhiều may mắn.

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4489 0