http://tinhdodaithua.org Sat, 14 Oct 2017 23:46:59 +0000 en hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.1.1 Tại sao quan hệ tình dục trước hôn nhân là tội? http://tinhdodaithua.org/?p=5083&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=t%25e1%25ba%25a1i-sao-quan-h%25e1%25bb%2587-tinh-d%25e1%25bb%25a5c-tr%25c6%25b0%25e1%25bb%259bc-hon-nhan-la-t%25e1%25bb%2599i http://tinhdodaithua.org/?p=5083#comments Mon, 02 Oct 2017 06:11:04 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=5083 Continue reading ]]> Vấn

Cho con hỏi tại sao quan hệ tình dục trước hôn nhân theo phật giáo lại là tội, tội tà dâm trong khi cả 2 tự nguyện?

NMT
Đáp: 

Dâm dục là nền tảng của vạn ác. Chúng tôi không thể bàn nhiều hơn trên mạng

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=5083 0 Diễn đàn nói sai về Phật pháp mắc tội không? http://tinhdodaithua.org/?p=5080&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=di%25e1%25bb%2585n-dan-noi-sai-v%25e1%25bb%2581-ph%25e1%25ba%25adt-phap-m%25e1%25ba%25afc-t%25e1%25bb%2599i-khong http://tinhdodaithua.org/?p=5080#comments Mon, 02 Oct 2017 06:04:26 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=5080 Continue reading ]]> Vấn

Ngày xưa con lên diễn đàn nói nhiều về phật giáo, do thiếu hiểu biết nên nói sai nhiều, có thể làm quá nhiều người đọc bài con cũng hiểu sai theo do diễn đàn đông người vào. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến niềm tin vào phật để tu tập của nhiều người. Con không cố ý, con còn chả biết là sẽ có người đọc bài mình rồi hiểu nhầm theo, bây giờ để ý lại thôi. Cho hỏi con có mắc tội không? Có phải chịu báo ứng không?

NMT
Đáp: 

Quả báu là sẽ đọa địa ngục. Những người vì theo lời chỉ dẫn sai lầm của ông mà bị đọa sẽ đến hại ông.

Vui lòng tha thứ những lời khó nghe trên.

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=5080 0 Đại Sĩ và Danh http://tinhdodaithua.org/?p=5078&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=d%25e1%25ba%25a1i-si-va-danh http://tinhdodaithua.org/?p=5078#comments Sun, 01 Oct 2017 21:57:11 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=5078 Continue reading ]]> Đại trượng phu nên vì đời mình mà khinh danh, không nên vì đời mình mà ham danh.

Khinh danh là có học thức, trọng khí tiết, cho-lấy phải cẩn thận và có trang nghiêm oai nghi.

Mua danh là tâng bốc nhau, a dua kẻ quyền quí, biểu lộ kiểu cách khác thường và lờ mờ đi hàng hai.

Không màng danh thì yên lặng mà hay, ham danh thì rực rỡ mà dỡ.

* * * * *

Danh tiếng rất phù du mà con người lại thích chuộng.

Khi đức Phật còn tại thế, rất nhiều người khâm phục ngài. Rồi một số lớn lại kính phục và theo tùng các loại thầy tà.

Ngay cá nhân thầy, lúc đầu một số người rất tin và kính phục. Nhưng khi điều thầy răn dạy đụng chạm bản ngã của họ thì họ trở thành những người chỉ trích mãnh liệt nhất của thầy.

Ân sư, cố Hòa thượng Tuyên Hóa rất nổi tiếng lúc còn tại thế. Sau khi ngài mất thì càng có nhiều người tin theo hơn nữa. Còn những người không tin thường là do bản ngã còn quá lớn.

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=5078 0
2017 – Thiền Thất Mùa Đông http://tinhdodaithua.org/?p=5075&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2017-thi%25e1%25bb%2581n-th%25e1%25ba%25a5t-mua-dong http://tinhdodaithua.org/?p=5075#comments Wed, 27 Sep 2017 23:05:47 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=5075 Continue reading ]]> Ngày 23/12/2017 – Ngày 10/2/2018

Khóa tu thiền mùa Đông của chùa Lư Sơn sẽ bắt đầu lac 9:00 giờ tối ngày 3-12-2016 đến trưa ngày 21-01-2017.  Khoá tu này dành cho tu sĩ Phật giáo và cư sĩ.  Đây cũng là cơ hội tốt nhất cho những người muốn ở lại chùa Lư Sơn để lấy kinh nghiệm tu hành dưới sự hướng dẫn của Thầy Vĩnh Hóa.

Lịch trình tu thiền thất rất gắt gao, quí ví có thể tham gia bất cứ lúc nào có thể, và có thể nghĩ khi cần thiết.  Để chuẩn bị cho khóa tu này, quí vị nên thực tập theo sách Cẩm Nang Thiền, của Thầy Thích Vĩnh Hóa. Muốn mua sách này xin nhấn vào đây .

Tham gia ủng hộ tùy tâm, quí vị có thể chỉ tham gia bán thời gian: đến ngồi thiền một giờ, một buổi, một ngày, một tuần, hay cả tháng.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Thầy Hiền Giới tại xianjie@ChanPureland.org hay (626)280-8801.

2:30 Gỏ bảng
Đi nhiễu
3:00 - 4:00Toạ thiền
4:20 - 5:20Toạ thiền
5:40 - 6:40Toạ thiền
6:10Điểm tâm (tuỳ hỷ)
7:00 - 8:00Toạ thiền
8:20 - 9:20Toạ thiền
9:40 - 10:40Toạ thiền
10:50 Dùng trai
12:00 - 13:00Toạ thiền
13:20 - 14:20Toạ thiền
14:40 - 15:40Toạ thiền
15:40Nghĩ
17:00 - 17:45Dùng chiều
hoặc
Toạ thiền
18:00 - 18:05Mở cửa
19:20 - 20:20Toạ thiền
20:30 - 21:20Giảng Pháp
21:40 - 22:40Toạ thiền
23:00 - 23:50Toạ thiền
23:50 - 24:00Đi nhiễu
Nghĩ

 

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=5075 0
2017 – Lễ Phật A Di Đà Đản Sanh http://tinhdodaithua.org/?p=5073&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2017-l%25e1%25bb%2585-ph%25e1%25ba%25adt-a-di-da-d%25e1%25ba%25a3n-sanh http://tinhdodaithua.org/?p=5073#comments Wed, 27 Sep 2017 23:03:19 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=5073

 

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=5073 0
2017 – Phật Thất mùa Đông http://tinhdodaithua.org/?p=5070&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2017-ph%25e1%25ba%25adt-th%25e1%25ba%25a5t-mua-dong http://tinhdodaithua.org/?p=5070#comments Wed, 27 Sep 2017 22:58:56 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=5070 Phật Thất mùa Đông 2017
Từ 12PM ngày 16 tháng 12 – 2017 đến 12PM ngày 23 tháng 12 – 2017

Pháp chủ: Thích Vĩnh Hoá

04:00 – 05:00Công phu khuya
05:00 – 06:00Thiền
06:00 – 07:00Điểm tâm
07:00 – 08:00Tự tu
08:00 – 08:30Tụng Kinh A Di Đà
Tán A Di Đà
08:30 – 10:00Niệm Phật
Đi nhiễu
Toạ niệm
Mặc niệm
10:10 – 12:00Cúng ngọ
Cầu an
Cúng quá đường
Dùng trưa
12:30 – 13:00Lạy Phật
13:00 – 16:40Tụng Kinh A Di Đà
Niệm Phật
Đi nhiễu
Toạ niệm
16:40 – 17:00Cầu siêu
17:00 – 18:00Dùng chiều
18:00 – 19:00Công phu tối
19:10 – 21:10Khai thị
21:10 – 21:20Hồi hướng công đức
]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=5070 0
Tội đại vọng ngữ có khiến con đọa không? http://tinhdodaithua.org/?p=5067&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=t%25e1%25bb%2599i-d%25e1%25ba%25a1i-v%25e1%25bb%258dng-ng%25e1%25bb%25af-co-khi%25e1%25ba%25bfn-con-d%25e1%25bb%258da-khong http://tinhdodaithua.org/?p=5067#comments Sun, 24 Sep 2017 07:32:40 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=5067 Continue reading ]]> Vấn

Thưa thầy, khi chưa biết đến Phật Pháp con đã từng mắc vào tội đại vọng ngữ. Nay con thực hành niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh Độ. Con xin hỏi thầy, nếu vào lúc chết do trở ngại chướng duyên gì đó hoặc công phu niệm Phật chưa đủ nên chưa được vãng sanh, thì tội đại vọng ngữ con đã mắc phải có khiến con đọa lạc ở kiếp sau không ạ? Con xin cảm ơn và đảnh lễ thầy.

TD
Đáp: 

Có thể.

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=5067 0 Có phạm tội tà dâm không? http://tinhdodaithua.org/?p=5065&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=co-ph%25e1%25ba%25a1m-t%25e1%25bb%2599i-ta-dam-khong http://tinhdodaithua.org/?p=5065#comments Sun, 24 Sep 2017 07:28:19 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=5065 Continue reading ]]> Vấn

Dạ thưa thầy. Con và anh đó quen biết nhau được 4 năm trong khoảng thời gian đó anh ta lo cho con, đòi quen con nhưng con không chịu, làm người đó khổ rất nhiều. Rồi sau đó anh có người yêu quen được 1 năm thì gặp lại con. Trong lúc quen người ta anh đòi quay lại với con.  Chẳng hiểu sao lúc đó con lại đồng ý. Rồi anh ta chia tay với cô ấy trong khi đã ăn nằm với người ta. Con và anh ấy quen nhau 1 thời gian thì biết cô ấy có bầu và anh phải quay lại cưới cô ấy. Trong khoảng thời gian cưới ảnh lúc nào cũng ở bên con. Sau cưới trong lúc cô ấy mang bầu thì ngày nào cũng đến tìm con. Lúc đó con vẫn còn tình cảm nên vẫn liên hệ với anh ấy. Hai đứa đi chơi và hôn hít nhau, vợ anh ấy biết mà vẫn im lặng. Khoảng 1 thời gian sau con cảm thấy có lỗi với cô vợ của ảnh nên đã không liên lạc, nhưng anh ấy vẫn cứ nhắn tin cho con. Dạ như vậy con có phạm vào tội tà dâm không thưa thầy? mong thầy reply

N
Đáp: 

Có.

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=5065 0 Mắc bịnh tình dục có tụng kinh sám hối được không http://tinhdodaithua.org/?p=5062&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=m%25e1%25ba%25afc-b%25e1%25bb%258bnh-tinh-d%25e1%25bb%25a5c-co-t%25e1%25bb%25a5ng-kinh-sam-h%25e1%25bb%2591i-d%25c6%25b0%25e1%25bb%25a3c-khong http://tinhdodaithua.org/?p=5062#comments Sun, 24 Sep 2017 07:12:12 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=5062 Vấn

Con đã quan hệ tình dục mắc bệnh tình dục có tụng kinh sắm hối được không ạ?

T
Đáp: 

Được nhưng chắc không đủ. Nên tiếp tục tụng cho đến khi hết bịnh.

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=5062 0 Sám hối vì lỡ hôn 1 người http://tinhdodaithua.org/?p=5058&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sam-h%25e1%25bb%2591i-vi-l%25e1%25bb%25a1-hon-1-ng%25c6%25b0%25e1%25bb%259di http://tinhdodaithua.org/?p=5058#comments Sun, 24 Sep 2017 07:06:40 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=5058 Continue reading ]]> Vấn

Thưa thầy , năm con 14 tuổi đã lỡ hôn một anh người yêu vì thiếu suy nghĩ nên con mới làm vậy ,có cách nào đê sám hối không thầy? Bây giờ con thấy ân hận quá ạ !

L
Đáp: 

Đến chùa tìm thầy cô xin sám hối thì xong.

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=5058 0