http://tinhdodaithua.org Sun, 07 Dec 2014 07:25:40 +0000 en hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.1.1 Cách xử http://tinhdodaithua.org/?p=4372&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cach-x%25e1%25bb%25ad http://tinhdodaithua.org/?p=4372#comments Tue, 02 Dec 2014 20:20:14 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4372 Continue reading ]]> Quan Quí Cao ra án chặt chân một tội nhân.

Sau nước lâm nạn, Quí Cao phải chạy trốn. Ra cửa thành, gặp người giữ cửa chính là người bị chặt chân.

Hắn bảo: “Đằng kia có chỗ tường đổ.”

Quí Cao: “Quân tử không leo tường.”

Người ấy lại bảo: “Phía kia có lỗ hổng.”

Quí Cao: “Ta không chui lỗ hổng.”

“Ở đây có nhà” hắn nói.

Nhờ ẩn thân tại nhà nên Quí Cao thoát quân đuổi theo.

Khi ra đi, Quí Cao hỏi: “Trước ta theo luật chặt chân ngươi. Nay ta gặp nạn. Thay vì ngươi dùng cơ hội báo thù mà lại chỉ lối cho ta trốn: tại sao vậy?”

Người giữ thành đáp: “Tội tôi đáng bị chặt chân, không tránh được. Lúc ông luận tội tôi, tôi biết ý ông xoay xở để giúp tôi. Lúc án đã định, đem ra hành hình, tôi lại thấy nét mặt ông rầu rầu. Ông làm như thế không có ý vị gì riêng tư, đó là tâm địa người quân tử. Cho nên tôi không oán mà vẫn muốn cứu ông.”

Khổng Tử nghe chuyện này nói: “Dùng pháp luật với lòng nhân từ thì gây nên ơn. Dùng mà ra dáng tàn bạo thì gây oán. Quí Cao thật là biết dùng pháp luật.”

* * * * *

Hình phạt là để cải hóa người lầm lỗi chứ không phải để trừng trị hoặc đàn áp.

Bậc trên phải biết đối đãi người dưới với tâm từ bi.

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4372 0
Thầy giác ngộ chưa? http://tinhdodaithua.org/?p=4363&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=th%25e1%25ba%25a7y-giac-ng%25e1%25bb%2599-ch%25c6%25b0a http://tinhdodaithua.org/?p=4363#comments Wed, 05 Nov 2014 04:52:30 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4363 Continue reading ]]> Vấn

Xin hỏi quý thầy đã giác ngộ, giải thoát khổ đau sinh tử luân hồi chưa? Như người chưa đi đến nơi thì việc hướng dẩn người khác có hợp lý không?

S
Đáp: 

Việc chúng tôi có giác ngộ hoặc đắc giải thoát chưa là giữa thầy và học trò mà thôi. Việc ông đặt câu hỏi như vậy phản ảnh một sự hiểu biết nông cạn và lòng thiếu tôn kính đối với Phật Pháp Tăng và cái tâm khá cống cao ngã mạn.

Tôi dạy Phật pháp vì tuân theo lời thầy. Học trò của tôi cảm thấy tu học có lý. Việc ông hỏi có vẻ ám chỉ rằng thầy tôi và học trò tôi không biết phân biệt trái phải trắng đen nhưng thật ra chỉ chứng minh rằng chính người hỏi mới là vô minh.

Xin hỏi quí ông có hiểu về quả báo của phỉ báng Tam Bảo không?

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4363 0 Bốn Lý Do Nên Tầm Sư http://tinhdodaithua.org/?p=4354&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=b%25e1%25bb%2591n-ly-do-nen-t%25e1%25ba%25a7m-s%25c6%25b0 http://tinhdodaithua.org/?p=4354#comments Sat, 01 Nov 2014 16:19:42 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4354 Continue reading ]]> Một trong những bài học đầu tiên mà thầy được dạy từ ân sư, cố Hòa Thượng Tuyên Hóa, là phải thường tầm sư, tìm Thiện Tri Thức (TTT).

Sau khi tu học Đại Thừa 20 năm, thầy mới bắt đầu hiểu tại sao. Đại khái, có thể nêu ra 4 lý do:

  1. TTT dạy pháp môn xuất thế mà người thế gian không thể biết. Các ngài tận lòng dạy dỗ và chỉ bảo để giúp chúng ta chóng chứng đắc quả vị. Vì thế, thân cận TTT sẽ giúp chúng ta tu nhanh và dễ dàng hơn.
  2. TTT trực chỉ những khuyết điểm mà chúng ta không thể tự thấy được. Phàm phu có nhiều tập khí nặng nề nên không thể ý thức được những thành kiến và vô minh của mình. Nhất là TTT thường có thể giúp chúng ta nhận thức được những sở đoản của mình thay vì tâng bốc các sở trường cuả chúng ta như người đời thường làm để lấy lòng hầu có thể lợi dụng.
  3. TTT âm thầm gia hộ cho chúng ta. Cũng như xã hội cần cảnh sát và binh lính để giữ an ninh trật tự, TTT thường kín đáo giúp chúng ta nhiều hơn là chúng ta có thể mường tượng được. Cho nên cần phải tin rằng TTT luôn luôn chú trọng làm lợi cho mình chứ bản thân họ không cần lợi lộc chi cả.
  4. TTT luôn luôn dọn đường cho chúng ta có thể tiếp tục tiến bộ. Các ngài biết đường đi và thông thạo những chông gai hiểm nghèo vì đã từng trải. Cho nên họ biết giúp chúng ta tu hành.

Nếu quí vị chưa có TTT thì nên thành tâm khẩn cầu Phật Bồ Tát gia hộ để được hữu duyên đến gặp TTT chân chính. Khi quí vị đủ phước thì sẽ gặp.

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4354 0
Khóa tu Thiền tại Fremont – Thanksgiving 2014 http://tinhdodaithua.org/?p=4337&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=khoa-tu-thi%25e1%25bb%2581n-t%25e1%25ba%25a1i-fremont-thankgiving-2014 http://tinhdodaithua.org/?p=4337#comments Fri, 31 Oct 2014 21:31:11 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4337 Continue reading ]]> Ngày 27/11/2014 – Ngày 30/11/2014


Tuy lịch trình tu luyện hằng ngày rất gắt gao, nhưng quí ví có thể tham gia nhiều ít tùy theo sức khỏe của mình, và có thể nghĩ khi cần thiết.  Hãy đến tham dự cùng chúng tôi, chỉ một vài thời, 1 ngày hay trọn khóa 3 ngày.  Để chuẩn bị cho khóa tu này, quí vị nên thực tập theo sách Cẩm Nang Thiền, của Thầy Thích Vĩnh Hóa. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Sư Cô Hiền Nhẫn (626)280-8801.

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4337 0
Sám Hối Tà Dâm http://tinhdodaithua.org/?p=4326&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=x%25e1%25ba%25a3-gi%25e1%25bb%259bi-ta-dam http://tinhdodaithua.org/?p=4326#comments Tue, 28 Oct 2014 21:24:14 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4326 Continue reading ]]> Vấn

Kính bạch thầy ! Con là một phật tử , đã thọ ngủ giới từ lau nhưng vì không am hiểu nhiều về Giới luật nên con đã lở phạm giới tà dâm , nay hiểu ra trong lòng rất hối hận và lo lắng , xin Thầy từ bi cứu cOn , con hiện ở bang Chicago , con có thể về chùa để nhờ Thầy giúp đở , xin thầy cho con thoi gian có thể gặp dược thầy . Con thành Thật tri ơn thầy !!

BJ
Đáp: 

Giữ được Ngũ Giới thì tạo vô lượng dông đức. Nhưng phạm “phần không thể sám hối” thì rất phiền phức vì hậu quả rất nặng. Hơn nữa, nếu con đã phạm giới Tà dâm thì chắc cũng đã phạm các giới khác rồi.

Vậy con nên lễ Phật 10,000 lạy. Xong rồi hãy liên lạc chùa để hẹn gặp thầy.

Chúng tôi sẽ giúp con sám hối để xóa nghiệp báo và thanh tịnh tâm thân. Rồi sẽ giảng cách giữ giới để tiếp tục tạo công đức đồng thời tránh tái phạm.

A Di Đà Phật.

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4326 0 Bịnh Tụng Kinh Nào http://tinhdodaithua.org/?p=4324&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=b%25e1%25bb%258bnh-t%25e1%25bb%25a5ng-kinh-nao http://tinhdodaithua.org/?p=4324#comments Tue, 28 Oct 2014 21:20:33 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4324 Continue reading ]]> Vấn

Thưa thầy, lúc trước con bị nổi hạch ở mang tai con có đi vào một ngôi chùa có một sư thầy đã đọc kinh để chữa bệnh cho con, cho con hỏi thầy là kinh đó tên là gì.Thưa thầy

MH
Đáp: 

Rất tiếc thầy không thể giúp được.

Con còn cảm thấy có thể đến chùa ấy nữa không? Cũng nên trở về thăm để tỏ lòng biết ơn và nhân tiện mà hỏi.

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4324 0 Cầu con http://tinhdodaithua.org/?p=4322&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=c%25e1%25ba%25a7u-con http://tinhdodaithua.org/?p=4322#comments Tue, 28 Oct 2014 21:17:56 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4322 Continue reading ]]> Vấn

Nam Mô A Di Đà Phật

Ngày trước con sinh em bé ra được hơn 6 tháng thì cháu mất, giờ con có em bé được 7 tuần tuổi thì bị thai lưu.Bé đầu con vẫn thờ cúng còn bé sau con không thờ cúng Con muốn hỏi mỗi khi thắp hương con kêu như nào ạ.con muốn kêu cho cả 2 bé.con nên đọc kinh gì cho 2 bé ạ.và con đọc kinh gì cho đường con cái được thuận lợi,vợ chồng hòa thuận Nam Mô A Di Đà Phật

G
Đáp:

Có thể gọi chúng nó là “các con”.

Nên niệm Phật và tụng Kinh A Di Đà để siêu độ cho chúng nó. Tốt hơn nữa là đến chùa thỉnh bài vị vãng sinh cho chúng nó: như thế thì chúng nó sẽ được siêu thoát mau hơn.

Muốn cầu con thì nên tụng Phẩm Phổ Môn của Kinh Pháp Hoa mỗi ngày.

Học thêm về giáo lý Phật giáo để trở thành một người phụ nữ lý tưởng hơn. Tìm học các bài giảng của ngài Tuyên Hóa được thì rất tốt.

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4322 0 Vấn đề khác http://tinhdodaithua.org/?p=4240&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=v%25e1%25ba%25a5n-d%25e1%25bb%2581-khac http://tinhdodaithua.org/?p=4240#comments Wed, 22 Oct 2014 22:33:25 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4240 Continue reading ]]> Vấn

Thưa thầy nhà con có nuôi 1 con chó mực, thường ngày nó hay cắn đồ lung tung, hôm nay lúc con đang học bài thì nó lấy ông địa ông thần tài ra cắn làm bể nát ông địa ông thần tài, ông địc ông thần tài nhỏ bằng nửa bàn tay, làm bằng bột. bây giờ ba mẹ con cũng không biết làm sao, xin thầy chỉ con cách giải quyết
Đáp: 

Thế ông địa thần tài với tượng Phật bồ tát để trên bàn thờ. Thường dâng hoa cúng hương thì sẽ tránh nạn chó phá và đồng thời trồng đại phước

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4240 0 Phước đức mẹ http://tinhdodaithua.org/?p=4194&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ph%25c6%25b0%25e1%25bb%259bc-d%25e1%25bb%25a9c-m%25e1%25ba%25b9 http://tinhdodaithua.org/?p=4194#comments Sun, 12 Oct 2014 06:56:34 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4194 Continue reading ]]> Vấn

Con chào Thầy, con có rất nhiều điều chưa hiểu. Thi thoảng con xin được hỏi thầy ạ.

[…]

Có câu” phúc đức tại mẫu”, thưa thầy đó có phải nhận định của Phật giáo ko ạ? Con ko hiểu tại sao lại nói vậy?

Xin Thầy giải thích ạ!

BTND
Đáp: 

Cổ nhân đã lưu lại nhiều điều răn dạy để giúp chúng biết sống lành mạnh và hạnh phúc hơn.

Người phụ nữ Á đông thường được khuyên nên sống với đạo đức để cho con phước đức.

Điều này rất đúng và phù hợp với luật Nhân Quả của nhà Phật. Sống với đạo đức thì sẽ tạo rất nhiều công đức. Ví dụ, ai cũng có thể tạo phước đức bằng cách dắt ông lão qua đường, tình nguyện giúp tại nhà thờ hoặc cúng dường Tam Bảo. Phước đức là tài sản nên cũng có thể được lưu lại bằng pháp hồi hướng.

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4194 0 Thầy của Khổng Phu Tử http://tinhdodaithua.org/?p=4192&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=th%25e1%25ba%25a7y-c%25e1%25bb%25a7a-kh%25e1%25bb%2595ng-phu-t%25e1%25bb%25ad http://tinhdodaithua.org/?p=4192#comments Fri, 10 Oct 2014 06:42:21 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4192 Continue reading ]]> Ân sư của thầy, cố HT Tuyên Hóa, thường nhắc lại lời Khổng Tử thường dạy: “Mỗi lần tôi thấy ba người là tôi nhận ra được hai vị thầy trong số ấy”.

Lời dạy này khiến thầy thắc mắc một thời gian rất lâu.

Quí vị nghĩ xem, tại sao khi Khổng Tử gặp bất cứ ba người nào thì ngài có thể học hỏi từ hai người? Thí dụ có ba phụ nữ trên đường đi chợ thì Khổng Tử cũng có thể học hỏi từ hai người. Đương nhiên, ngay cả khi gặp ba em bé trên đường đến shopping mall, ngài cũng học hỏi được từ hai em.

Thành thật mà nói thì thầy cứ thắc mắc chuyện này thật lâu: làm sao mà có thể mở được trí huệ sâu xa như vậy? Câu hỏi này không có lời giải đáp nên thầy để nó qua một bên, chuyên tâm tọa thiền. Đến một ngày nọ, ân sư bảo thầy nên bắt đầu dạy.

Đương nhiên thầy tự động không đồng ý, bởi vì thầy đã và đang nhập thất nhiều năm nên rất thích thiền lạc: viễn tượng trở lại trần ai, nơi đầy rẫy ồn ào và hỗn loạn không mấy gì hấp dẫn lắm. Hơn nữa, bản thân thì cảm thấy mình không có gì mới mẻ hoặc sâu xa hơn thầy mình để cống hiến thêm vào sự hiểu biết về Đại Thừa của xứ này.

Nhưng kinh nghiệm cho biết rằng mình không nên cãi lời thầy.

Vì thế thầy bắt đầu dạy thiền với niềm hy vọng rằng sẽ có cơ hội gặp nhiều thầy giỏi như Khổng Tử đã từng dạy.

Thầy bắt đầu dạy Thiền. Rồi lại giảng Kinh. Tiếp theo thì dạy Tịnh độ. Bây giờ lại bắt đầu dạy Mật tông.

Có nhiều học trò khiến thầy cảm thấy hứng thú. Họ biết kính trọng vì hiểu rằng các sư là đại diện cho Tam Bảo. Họ thích tu học vì Phật Pháp giúp họ sống được hạnh phúc hơn. Họ tri ơn vì phương pháp tu luyện giúp họ khỏe mạnh hơn.

Tuy nhiên cũng có nhiều người rất khó dạy. Họ chỉ nói mà không chịu làm.

Lại có những người chuyên môn đến chùa để tìm lỗi người, nhất là thích “điều tra” lỗi của các sư. Họ nói họ rất cám ơn thầy đã “cứu mạng” họ rồi họ không ngần ngại phỉ báng Tam Bảo vì lời dạy đụng chạm bản ngã của họ.

Thành thật mà nói, thầy không khỏi thắc mắc tại sao mình lại cố giúp họ làm gì. Ai cũng có thể nhận ra họ được: mặt họ thường lộ vẽ trên trước như một quan thanh tra, thái độ thì như đang làm ơn cho Tam Bảo khi họ viếng chùa và họ lại thích bàn chuyện thi phi, nhất là của tăng ni.

Nhưng một hôm, thầy chợt hiểu tại sao ân sư bảo nên dạy Phật Pháp. Đó là vì thầy cần tập mở lòng từ bi. Nếu thầy không thích những hạng người đó thì chứng tỏ thầy còn thiếu từ bi. Họ đang khổ vì vô minh và đang tạo nghiệp rất nặng mà mình lại còn chỉ trích họ nữa!

Thật ra, họ đang giúp chúng ta phát triển tâm từ bi bằng không thì sẽ không bao giờ thành Phật được!

Họ đang chỉ rõ rằng mình thiếu từ bi nếu mình lạnh nhạt hay chỉ trích lại họ.

Khi nhận ra điều này, thầy cảm thấy xúc động và  vô cùng biết ơn ân sư. Thầy đã từng rất ích kỹ và vô ơn nhưng ngài vẫn kiên nhẫn dạy mình cho nên thầy mới được như ngày hôm nay.

Vì thế thầy càng kiên quyết dạy Ngũ giáo như ân sư đã nhọc công truyền dạy cho thế hệ sau.

Thật ra, thầy vẫn thường xuyên tự hỏi tại sao mình cứ cố gắng dạy những người học trò vô ơn bạc nghĩa. Nhưng đồng thời lại biết ơn họ vì họ đang giúp mình tu tâm từ bi.

Mỗi ngày, khi vừa thức giấc thầy cảm thấy rất có phước được làm thầy tu vì rất thích cuộc sống thanh đạm này. Thầy tự nhủ mình phải luôn luôn khiêm tốn và khi nhìn bất cứ ba người nào đều nhận ra họ là thầy của mình.

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4192 0