http://tinhdodaithua.org Sat, 10 Oct 2015 03:27:21 +0000 en hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.1.1 Tình Yêu Theo Đạo Phật http://tinhdodaithua.org/?p=4555&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tinh-yeu-theo-d%25e1%25ba%25a1o-ph%25e1%25ba%25adt http://tinhdodaithua.org/?p=4555#comments Sat, 03 Oct 2015 13:31:43 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4555 Continue reading ]]> Phàm phu yêu theo ba phương diện:

  1. Sinh lý: Khi yêu thì tim thổn thức, thích cảm giác êm ái khi gần gũi người thân yêu.
  2. Tình cảm: Chúng ta chấp trước vào những cảm xúc lưu luyến khi ở cạnh người thương.
  3. Trí thức: theo lý trí thì tình yêu cũng có thể đem lại sự an toàn và nhiều lợi ích vật chất.

Tình yêu muốn lâu dài thì cần có sự thăng bằng giữa ba khía cạnh trên.

Ngược lại, người Phật tử có hiểu biết thường chú trọng những phương diện tâm linh như sau:

  1. Tình yêu không phải chỉ là hưởng thụ những lạc thú mà còn ở cái biết ban sự an lạc: đó là Từ.
  2. Tình yêu không phải chỉ là những cảm giác mạnh mẽ thích thú mà còn ở cái biết thông cảm nỗi khổ của người khác và cố gắng nhổ cái khổ đó: đây là tâm Bi.
  3. Tình yêu không phải chỉ là tính toán lợi hại mà là lòng vị tha, hoan hỉ khi người khác được gặp chuyện tốt: đó là Hỉ.
  4. Tình yêu không phải chỉ là sáu phương diện trên mà còn phải biết xóa bỏ mọi sự mưu toan và thành kiến: đó là Xả.

Người thế gian thương yêu nhau nên tìm kiếm nhau đời đời kiếp kiếp, khiến cho người thân yêu bị lưu lạc trong vòng luân hồi. Đó là tình yêu ích kỷ.

Người Phật tử có trí huệ thì thể hiện tình thương như phàm phu nhưng chú trọng về phương diện tâm linh. Vì thế họ thường cố giúp người yêu thoát khỏi cái khổ của luân hồi và đắc lạc trường cửu của giải thoát. Đây là tình yêu chân thật.

Tình thương của bạn sâu đậm đến mức nào?

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4555 0
Bị Thấy Chỗ yếu http://tinhdodaithua.org/?p=4552&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=b%25e1%25bb%258b-th%25e1%25ba%25a5y-ch%25e1%25bb%2597-y%25e1%25ba%25bfu http://tinhdodaithua.org/?p=4552#comments Tue, 01 Sep 2015 08:57:28 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4552 Continue reading ]]> Đời xưa bên Trung quốc có một thầy tướng số kỳ tài tên là Quí Hàm, đoán được sinh tử tồn vong, họa phúc; biết được việc sẽ xảy ra năm nào, tháng nào, tuần nào, ngày nào như thần.

Vì thế, dân chúng thấy ông ta đều sợ bỏ chạy hết.

Liệt tử đến thăm ông, rất phục và về báo với  thầy là Hồ tử: “Trước đây, con nghĩ rằng đạo của thầy cực thâm, bây giờ mới gặp pháp còn cao thâm hơn nữa.”

Hồ tử nói: “Ta chỉ mới truyền cho anh cái hư văn ở ngoài mà chưa truyền cái chân thực bên trong. Vây mà đã tự cho đắc đạo rồi hả?

Gà mái không có gà trống thì trứng không thể nở được. Anh cũng vậy, chưa có cái chân thực của Đạo mà dám đi tranh đua với đời, cho nên bị người ta dò thấy được yếu điểm. Anh thử dắt người đó lại coi tướng tôi ra sao.”

Hôm sau, Liệt tử dắt thầy tướng đến.

Khi ra về, Quí Hàm nói với Liệt tử: “Thầy anh sắp chết, không sống được tới mươi ngày nữa đâu.”

Liệt tử khóc sướt mướt, bẩm cho thầy biết.

Hồ tử: “Tại lúc nãy, ta hiện ra đất trơ trơ, không có sinh khí. Anh hãy dắt ông ta lại một lần nữa xem sao.”

Thầy tướng đến coi và bảo Liệt tử: “May thay tôi đến lần trước! Nhờ vậy mà thầy anh đã đỡ rồi, có sinh khí lại và thần khí bế tắc đã mở ra rồi.”

Liệt tử báo cáo với thầy và được giải thích: “Tại ta hiện ra như đất cày, đầy rẫy sinh khí. Anh đắt hắn lại một lần nữa đi.”

Hôm sau, thầy tướng đến; ra về thì nói: “Lạ nhĩ! Sắc khí bất định, ta không coi tướng được. Đợi khi nào sắc khí định lại mới coi được.”

Hồ tử giải thích: “Thầy thể hiện như hư không, không có dấu vết, không âm không dương nên hắn đoán không được. Vậy thì đợi hắn coi thử lần sau thế nào.”

Khi Quí Hàm đến coi lại thì hốt hoảng bỏ chạy.

Liệt tử không thèm đuổi theo và nói với thầy: “Hắn chạy mất hút rồi.”

Hồ tử bảo: “Lần này, ta cho hắn thấy cái căn bản của đạo đức. Thầy hư tâm mà theo hắn nên hắn không thấy được. Lúc thì thầy như ngọn cỏ, gió thổi thì rạp xuống, lúc thì như làn sóng bập bềnh mà trôi, cho nên hắn phát sợ.”

Lúc ấy Liệt tử mới hiểu rằng mình chưa học được gì cả. Ông đóng cửa ở nhà nhất tâm tu luyện theo lời thầy dạy.

* * * * *

Phàm phu thường chấp tướng. Nhiều người lại bỏ một đời nghiên cứu ngoại tượng để nhận ra nhược điểm của người.

Người tu hành chỉ phục đạo đức. Cho nên, họ chuyên tâm nhìn sơ khuyết của chính mình thay vì nhìn ra ngoài hoặc tìm tòi chỗ yếu của người.

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4552 0
Thiền cho Giáo Sư http://tinhdodaithua.org/?p=4535&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=thi%25e1%25bb%2581n-cho-giao-s%25c6%25b0 http://tinhdodaithua.org/?p=4535#comments Tue, 14 Jul 2015 17:15:24 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4535 Continue reading ]]> Vấn

Bạch thầy:

Trong chú thích Kinh Di Giáo thầy nói rằng “giáo sư và luật sư thường suy nghĩ quá độ vì công việc làm phải như thế. Cho nên họ bị âm dương không thăng bằng.”

Tôi tin rằng tôi thuộc vào nhóm người thầy nêu ở trên vì tôi là giáo sư nghiên cứu tại trường đại học. Tôi thường suy nghĩ liên miên cho đến khi quẩn trí và thường bị căng thẳng đầu óc. Vậy tôi nên làm gì để bớt suy nghĩ?

Cám ơn sự giúp đỡ của quí vị.

Cung kính đảnh lễ.

MH
Đáp: 

Phương pháp tốt nhất là thiền. Ông nên đến một chùa đại thừa mà tu học để được sự hướng dẫn của thầy giỏi.

Ông nên thiền ít nhất một giờ mỗi ngày. Nếu tọa thiền một giờ vào buổi sáng trước khi đi làm thì rất tốt vì như thế sẽ tăng thêm sức để làm việc trong ngày.

Tại sở làm, khi nào đầu óc căng thẳng quá thì ông nên tréo chân tọa thiền cho đến khi trí óc hồi phục vì nếu tiếp tục suy nghĩ thì chẳng có lợi ích gì. Sau khi có ít công phu thiền thì ông sẽ tự động biết thiền 5-10 phút tại văn phòng một cách thường xuyên để giữ đầu óc sáng suốt mà làm việc.

Nói tóm lại, ông nên cố gắng tinh tấn tu luyện thiền với mục đích được tiến bộ để duy trì sức khỏe và tăng sức làm việc hiệu quả hơn.

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4535 0 Zen thời nay khác Zen thời xưa http://tinhdodaithua.org/?p=4533&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=zen-th%25e1%25bb%259di-nay-khac-zen-th%25e1%25bb%259di-x%25c6%25b0a http://tinhdodaithua.org/?p=4533#comments Tue, 14 Jul 2015 03:47:51 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4533 Continue reading ]]> Vấn

Thưa thầy Vĩnh Hóa,

Tôi muốn hỏi về Zen hiện đại. Tôi tu Zen đã khá lâu nên có một ít kinh nghiệm. Hình như Zen thời nay và đời xưa có sự gián đoạn. Cám ơn thầy.

SB
Đáp: 

Theo thiển ý, hoàn toàn không có sự gián đoạn trong sự truyền thừa của thiền tông hoặc Đại Thừa.

Nếu có gián đoạn thì ở căn cơ người học trò. Vì thời nay rất ít người học trò có khả năng hấp thụ giáo lý hoặc đủ năng lực tu luyện Chánh Pháp Đại Thừa nên bậc Thiện Tri Thức ít chịu ló dạng.

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4533 0 Không Ai Chứng Vô Sanh http://tinhdodaithua.org/?p=4531&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=khong-ai-ch%25e1%25bb%25a9ng-vo-sanh http://tinhdodaithua.org/?p=4531#comments Tue, 14 Jul 2015 03:42:55 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4531 Continue reading ]]> Vấn

Thưa thầy Vĩnh Hóa,

Tôi đã thực hành thiền Zen từ lâu rồi. Tôi từng nghĩ rằng Zen hiện đại và đời xưa chỉ là một. Nhưng có lẽ là tôi lầm. Gần đây tôi nói chuyện với một vị thầy, ông ta nói rằng đa số người tu Zen và Phật giáo không phải là để đạt cái tối cao hoặc vô sanh. Giỏi lắm chỉ là đạt được giác thức bén nhậy hoặc đến trình độ ý thức. Ý thầy ra sao?

SB
Đáp: 

Rất tiếc là tôi rất dốt nên không thể trả lời cho ông được.

Ân sư dạy tôi là phải hồi quang phản chiếu thay vì nhìn người. Ai mà đạt được cảnh giới cao như của Vô Sanh thì tôi cũng mừng cho họ. Tôi chỉ lo tu hành để tiến bộ và giúp đệ tử tiến bộ mà thôi.

Gần mười năm qua, từ khi bắt đầu thâu đệ tử thì mục đích của tôi vẫn trước sau như một: giúp học trò có căn cơ cao đắc giải thoát (chứng Vô Sanh) trong kiếp này hoặc là đắc vãnh sanh về Tây Phương Cực Lạc nếu họ đủ phước báu.

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4531 0 10 Mục Tranh Chăn Trâu http://tinhdodaithua.org/?p=4529&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=10-m%25e1%25bb%25a5c-tranh-chan-trau http://tinhdodaithua.org/?p=4529#comments Tue, 14 Jul 2015 03:38:25 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4529 Continue reading ]]> Vấn

Kính bạch thầy, con có một thắc mắc, xin thầy giải trừ giúp con.

Thưa thầy, có cách nào để ta tự biết cấp bậc tu học của mình tới đâu rồi theo đó mà tiếp tục phát triển không ạ? Con nay nghĩ rằng, liệu tu theo 10 mục tranh chăn trâu liệu có thể thành tựu không? Xin cảm ơn thầy.

H
Đáp: 

Chưa có trí huệ chân chính thì không thể tự biết trình độ của mình. Nói ngược lại, nếu chưa biết trình độ của mình thì nên tìm người khác có trí huệ hơn mình mà học hỏi.

Nếu chỉ dựa theo sách vở mà tu hành, ví dụ như các bài soạn về 10 mục chăn trâu, thì khó đạt được thành tựu rốt ráo. Muốn có sự thành công lớn thì tìm thiện tri thức mà nương tựa để tránh đi lạc đường và thành tựu mau chóng hơn.

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4529 0 Chùa Đại Thừa Miền Đông http://tinhdodaithua.org/?p=4527&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=chua-d%25e1%25ba%25a1i-th%25e1%25bb%25aba-mi%25e1%25bb%2581n-dong http://tinhdodaithua.org/?p=4527#comments Tue, 14 Jul 2015 02:30:14 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4527 Continue reading ]]> Vấn

Chào quí vị:

Tôi qui y với HT Pháp Vân, một vị thầy đã từng làm thị giả của HT Hư Vân. Sư phụ tôi qua đời năm 2000 rồi. Từ đó tôi tự tu Tịnh Độ.

Tôi mới đọc qua cuốn Cẩm Nang Tịnh Độ của thầy Vĩnh Hóa. Trong đó thầy khuyên nên tầm sư. Tôi sống ở New Jersey và làm việc tại Manhattan, New York. Quí vị có thể giới thiệu cho chúng tôi một vài chùa tốt trong vùng này không?

Cám ơn sự giúp đỡ của quí vị

A Di Đà Phật!
DH
Đáp:

Ông có căn cơ với Chánh Pháp.

Muốn tu Chánh Pháp (Đại Thừa) thì phải tìm Thiện Tri Thức (TTT). Khó mà nhận ra được ai là người đã giác ngộ, cho nên pháp tầm sư có nghĩa là muốn tu Đại Thừa thì phải bỏ công lao đi tìm và thân cận TTT.

Rất tiếc chúng tôi không biết nhiều về các chùa tại miền Đông nước Mỹ. Tiểu bang Cali có khá nhiều TTT. Vì thế ông nên chịu khó qua Cali mà tu học, mặc dầu tốn kém thì giờ và tiền tài nhưng sẽ cho ông một nền tảng vững chắc để tu Tịnh Độ.

Ví dụ, ông có thể viếng thăm các chùa của thầy tôi, cố HT Tuyên Hóa mà học vì nơi ấy có khá nhiều thầy giỏi. Hoặc ông cũng có thể đến chùa chúng tôi tham dự các khóa tu Thiền-Tịnh Độ.

Trong lúc này thì ông nên nghiên cứu lời giảng dạy của ngài Tuyên Hóa. Lúc trước tôi cũng từng bắt đầu tu hành như thế nên tích tụ được căn bản vững chắc để sau này có thể phân biệt Chánh Pháp với bất Chánh Pháp.

Nếu ông muốn đến chùa chúng tôi thì có thể dành riêng một cuối tuần có ba ngày nghỉ mà qua tu học.

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4527 0 Tượng Ông Địa bị gãy 1 cánh tay http://tinhdodaithua.org/?p=4525&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=t%25c6%25b0%25e1%25bb%25a3ng-ong-d%25e1%25bb%258ba-b%25e1%25bb%258b-gay-1-canh-tay http://tinhdodaithua.org/?p=4525#comments Tue, 14 Jul 2015 02:24:24 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4525 Vấn

Thưa thầy tượng thờ ông địa tại nhà bị gãy một cánh tay nói lên cái gì hay cụ thể là điềm lành hay điềm dữ
Đáp:

Điềm không tốt

]]> http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4525 0 Quí Trọng Lời Khuyên http://tinhdodaithua.org/?p=4521&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=qui-tr%25e1%25bb%258dng-l%25e1%25bb%259di-khuyen-2 http://tinhdodaithua.org/?p=4521#comments Thu, 02 Jul 2015 14:18:52 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4521 Continue reading ]]> Nhà vua đi thuyền chơi. Bá quan văn võ hầu đầy đủ.
Vua hỏi: “LD bị ta giam lỏng từ lâu. Con của y trốn chạy ra khỏi nước. Có ai biết giờ ở đâu không?”
Mọi người đều yên lặng, không một ai lên tiếng.
Người lái đò bỏ chèo, chắp tay thưa: “Tại sao Bệ hạ hỏi?”
Vua nói: “Ta chiếm nước của nó, giam đã lâu. Nhưng bây giờ giới trẻ đã lớn. Ắt đang kiếm cách phục thù.”
Lái đò thưa: “Nếu nhà vua khéo sửa sang chính sách, được lòng quan, thuận lòng dân thì con cái nhà ấy mà làm gì được? Ngược lại, nếu không khéo léo chỉnh đốn chính sách, trong mất lòng quan, ngoài trái lòng dân thì ngay trong thuyền này ai cũng là con cuả LD cả!”
Vua khen: “Ngươi nói phải lắm!”

Ngày hôm sau, vua gọi người lái đò đến ban cho một vạn mẫu ruộng. Ông ta từ chối, không nhận.
Vua cười: “Lấy một vạn mẫu ruộng đổi lấy một câu nói như vậy, kể ra nhà người còn thiệt thòi, trẫm vẫn còn lợi nhiều. Ngươi cứ lấy đi.”

* * * * * * * * * *

Sợ báo thù thì không nên hại người.
Giết người thì được chứ không thể giết lòng người.
Mình mạnh khỏe hơn thì người đáng sợ cũng không cần sợ.
Mình có đức thì người tàn ác không thể hại mình được. Mình thất đức thì chính người nhà sẽ trở thành cừu địch.
Người sáng suốt luôn luôn cầu hỏi ý kiến kẻ có trí huệ.
Người khôn ngoan thì công bằng và biết ban thưởng kẻ có công.

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4521 0
Kiểu Mẫu Tốt http://tinhdodaithua.org/?p=4513&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lam-sao-d%25e1%25bb%2591i-pho-v%25e1%25bb%259bi-k%25e1%25ba%25bb-gian-ac-2 http://tinhdodaithua.org/?p=4513#comments Thu, 04 Jun 2015 03:36:35 +0000 admin http://tinhdodaithua.org/?p=4513 Continue reading ]]> Trước khi xuất gia thầy rất khâm phục ông Warren Buffet.

Ông tiêu biểu cho sự thành công trên thương trường.

Thầy đã ngưỡng mộ sự nhạy bén trong kinh doanh và sự thành công lớn lao của hãng của ông. Rồi vợ trước của ông, bà Susan Buffet, là một người có chí khí, lòng từ bi và trí huệ. Ông Buffet lại khuyến khích con cháu cũng như các vị phú ông khác làm việc phúc thiện.

Nay đã xuất gia, thầy càng ngày càng thất vọng với ông Buffet. Những người có đạo đức và trí huệ chân chính sẽ không bao giờ đeo đuổi làm lợi một cách thiếu đạo đức.

Thầy thất vọng vì nhiều hãng ông làm chủ kiếm tiền một cách bất chính, không tốt cho môi trường hoặc sức khỏe của nhân loại. Vậy là đi ngược lại lời Phật dạy: mỗi người nên có chính mệnh.

Nếu trước thì làm tiền bằng cách hại người và xã hội rồi dùng lợi tức đó mà làm việc từ thiện thì cuộc đời có nghĩa chăng?

Thầy tin rằng chúng ta đang có nhiều chiến tranh, xung đột, tai ách và tàn nhẫn vì các lãnh đạo thế giới quá tham lam cầu danh lợi bất chấp mọi thủ đoạn. Họ có ảnh hưởng tồi tệ cho xã hội và không phải là kiểu mẫu tốt cho chúng ta.

Thầy hy vọng sẽ có nhiều người nêu gương tốt hơn cho nhân loại: họ dùng tâm huyết và lòng nhiệt thành để tranh thủ cái lợi trong tinh thần xây dựng và cải tiến xã hội. Thầy mong ông Buffet cũng làm như thế nhiều hơn nữa để có thể trở thành một kiểu mẫu lý tưởng hơn trước khi ông rời cuộc đời này.

]]>
http://tinhdodaithua.org/?feed=rss2&p=4513 0