Lòng hiếu thảo

Hiếu thảo có nghĩa là hết lòng phụng dưỡng cha mẹ, là bổn phận quan trọng nhất của người con. Săn sóc cha mẹ với thiện ý và thành tâm nhất của mình. Người xưa nói rằng người con hiếu thảo là người chu đáo chăm sóc cha mẹ, thích làm cho họ hạnh phúc an vui 樂豫其心, không làm trái ý họ 不違其志, làm thuận tai, thuận mắt họ 樂其耳目, và mang đến cho họ những bữa ăn ngon và những giấc ngủ bình yên 安其寢食. Kinh Phạm Võng nói rằng hiếu thảo là nền tảng đạo đức tối cao của con người 至道之本.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded