Pháp lạy

Lạy Phật rất có ích lợi.  Ngay cả những người không phải Phật giáo cũng nên lạy vì đây là một phương pháp thể dục rất tốt, tốt nhất mà quí vị có thể làm.  Không phải riêng Phật giáo mà các pháp môn khác như  khí công, tài chi, yoga cũng đều có kỹ thuật lạy.  Lạy cũng là một cách luyện công rất cao bên võ thuật.

Thông thường, các huấn luyện viên có thể dạy lạy lẹ hoặc chậm.  Ví dụ, theo khí công thì có thể lạy lẹ, lạy nhiều đến chảy mồ hôi.  Lúc quí vị lạy đến nỗi chảy mồ hôi ra thì rất tốt, người khỏe thêm.  Còn tài chi thì có thể thích chậm.  Tôi thì chủ trương tự nhiên, chậm hoặc lẹ tùy theo cái tâm của mình.  Nhiều khi có ngày tâm cấp bách thì mình lạy lẹ hơn một tí.  Ngược lại có lúc tâm nhẹ nhàng, thong thả thì mình lạy chậm hơn một tí.

Phương pháp lạy của chùa là lúc lạy xuống có 5 chỗ đụng: trán, 2 tay và 2 đầu gối.

Khi bắt đầu lạy, quí vị nên chú tâm vào thân.  Lúc lạy xuống thì chú ý đến động tác, coi có nhuyễn hay không.  Thường ngày, quí vị quen chạy ra ngoài đeo đuổi âm thanh, hình ảnh, hương vị v.v…  Khi lạy thì nên rút tâm vào trong và không chạy ra ngoài nữa.  Bằng cách chú ý vào động tác của mình.  Có thể lúc đầu cảm thấy hơi cứng cáp, động tác chưa nhuyễn.  Cũng có thể có sự căng thẳng của bắp  thịt nơi vai, lưng, hoặc chân.  Từ từ khí bắt đầu chạy thông, thì sẽ nhuyễn dần và cảm thấy tự nhiên.  Chỉ lạy, không cần suy nghĩ gì cả thì rất tốt, lúc đó không còn dùng sức nữa.  Cái lạy trở thành nhuần nhuyễn, thân không còn  một tí căng thẳng, cũng không còn cứng cáp nữa.

Sau khi thân nhuyễn rồi thì tập làm trống cái tâm: không còn suy nghĩ nữa.  Đó là pháp lạy Phật.  Mục tiêu là ngừng cái tâm.  Khi lạy xuống thì làm trống cái tâm, lúc đứng lên thì cũng làm trống cái tâm.  Lúc nằm xuống thì phải quán.  Phải tập chú tâm để quán và luyện thành nhất tâm.  Pháp quán là quán Phật ở khắp pháp giới đang nhận lễ của mình.  Những người thành tâm có thể cảm thấy Phật nhận lễ (Phật bước lên hai bàn tay mình đang mở ra).  Không nên nghĩ chuyện gì nữa hết và chỉ còn một chuyện phải làm thôi là mình đang lạy Phật.  Đó là nhất tâm, là thiền.

Lạy trong đại chúng thì nên làm theo đại chúng, không khác gì người ta hết.

Lúc lạy nhắm mắt là tốt, vì không bị chi phối bởi ngoại cảnh.

Cách lạy này rất đặc biệt, không khác gì thiền hết.  Quí vị đừng nghĩ rằng thiền là chỉ ngồi thôi: quí vị cũng có thể luyện thiền với phương pháp lạy này.

Tôi dạy một người cư sĩ lạy Phật.  Cô ta rất thành tâm lạy vì muốn sám hối.  Nội trong sáu tháng mà cô ta từ tán loạn mà đắc được tam thiền vì lòng thành và tinh tấn.

Người khác chỉ dạy dùng thân lễ Phật.  Chúng tôi lạy Phật  để luyện tâm.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded