Biết nghe lời khuyên

Thuở xa xưa, tiền thân đức Phật sinh vào một gia đình khá giả.  Sau khi trưởng thành, ngài hiểu rằng đam mê chỉ tạo ra đau khổ, nếu biết từ bỏ đam mê thì sẽ đắc hạnh phúc chân thực.  Cho nên ngài quyết định ly dục: ngài xuất gia và lên ẩn tu trên dãy Hy mã lạp sơn,  dần dà có thành tựu rất cao.

Ngài bắt đầu nhận học trò, có đến 500 người theo ẩn tu.

Một hôm, có con rắn độc nhỏ bò đến trước chòi của một tu sĩ.  Anh ta thích con rắn lắm, nên coi nó như con của mình, bỏ nó trong một khúc tre và nâng niu nó.

Khi vị thầy nghe học trò nuôi rắn thì lập tức gọi anh ta vào và khuyên, “Không thể tin rắn được; nên thả nó đi ngay.”

Vị tu sĩ van lơn: “Thầy ơi! con quí con rắn này không khác thầy quí học trò; con không thể sống thiếu nó.”

“Vậy thì,” vị thầy trả lời, “Anh nên nhớ rằng có thể mất mạng vì nó đấy.”

Người tu sĩ nhất  quyết không chịu nghe lời thầy mình và tiếp tục giữ con rắn.  Vài ngày sau, tất cả các tu sĩ đi xa lượm trái cây.  Họ đến một chốn có rất nhiều trái cây đủ loại nên ở lại đó hai ba ngày.  Người tu sĩ nuôi rắn cũng tham gia, nên bỏ con rắn lại trong cái tù tre.  Vài ngày sau, khi họ trở về, ông ta liền cho rắn ăn.  Ông mở khúc tre, thọt tay vào và nói, “Lại đây, chắc là con đói lắm.”  Nhưng vì bị bỏ đói lâu, ngay lập tức rắn cắn tay người tu sĩ, giết ông ta.  Rồi con rắn bỏ chạy vào rừng.

Câu chuyện làm sáng tỏ một điều mà tôi bắt đầu hiểu sau nhiều năm dạy Phật pháp.  Tôi cố ý huấn luyện cho vài người học trò rất khó huấn luyện vì nuôi hy vọng rằng Pháp có thể biến đổi tâm tính của họ.  Tôi bắt đầu phải cam chịu rằng không đủ đạo đức để giúp những hạng người này vì có thể như con rắn nhỏ kia, họ không thật sự muốn tu hành gì cả mặc dầu họ thề thốt là nguyện tu tới nơi tới chốn.  Chẳng những họ hoàn toàn không chịu cải tà qui chánh, xả ác hướng thiện, họ lại sẵn sàng cắn những người xung quanh khi bị phiền não.  Rất đáng tiếc rằng họ không hái được gì sâu xa về Phật pháp trong lúc một số người khác hưởng đại lợi khi biết cam nhẫn cái ác của họ.

Cuối cùng, chúng ta nên nhớ phải nghe lời của thầy hoặc bậc có trí huệ, nhất là khi lời khuyên nhũ của họ không dịu ngọt như ý chúng ta.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded