Câu chuyện về nghiệp sát sinh

Thuở xa xưa có một thầy Bà la môn rất thông tường kinh Vệ Đà và rất nổi tiếng.  Ông ta được thỉnh tổ chức lễ “Siêu Độ Cho Người Quá Cố”.  Ông sai mua một con dê rồi bảo các đệ tử: “Dẫn con dê này xuống sông tắm cho nó.  Rồi đem luá cho nó ăn, đeo vòng hoa vào cổ nó.  Xong xôi hãy đem nó đến cho thầy.”

Các đệ tử tuân lệnh tắm rửa dê rồi để con dê trên bờ.

Dê bỗng nhiên nhớ lại nghiệp quá khứ và rất sung sướng khi biết rằng ngày hôm nay sẽ trả xong nghiệp và thoát khổ.  Cho nên dê cười khanh khách.  Tiếp theo thì dê hiểu rằng người thầy Bà la môn sẽ bị khốn đốn vì giết nó, con thú thương hại cho ông ta, và khóc rống lên.

“Này dê,” các cậu Bà la môn trẻ bảo, “Tại sao lại cười rồi khóc to tiếng như thế?”

“Hãy hỏi lại câu này trước mặt thầy quí vị để tôi trả lời cho mà nghe”, con dê đáp.

Nhóm học trò đem dê đến trước thầy và tường trình lại câu chuyện.  Ông Bà la môn hỏi dê tại sao khóc và cười.

Dê bảo ông: “Trước đây, này ông Bà la môn, như ông, tôi cũng làm Bà la môn tinh thông kinh bí Vệ Đà.  Nhân tổ chức lễ “Siêu Độ Cho Người Quá Cố”, tôi cúng tế một con dê.  Vì nghiệp sát đó mà đã phải bị chém đầu 499 lần rồi.  Đây là lần thứ 500 và là lần cuối cùng.  Tôi cười rộ vì thấy rằng hôm nay chính là lần cuối cùng trả nghiệp và tôi sẽ được thoát khỏi cái khổ ách làm thân dê.  Rồi tôi chợt nhớ rằng cũng như tôi, ông sẽ phải chịu bị chém đầu cả 500 kiếp vì nghiệp giết tôi, nên cảm thấy đau lòng cho ông mà phát khóc.”

“Đừng sợ gì cả,” thầy Bà là môn nói, “Ta sẽ không giết ngươi đâu.”

Dê đáp: “Ông có muốn giết tôi hay không thì tôi cũng không tránh được vì hôm nay là ngày tận số.”

“Khỏi sợ, dê à!  Ta sẽ bảo vệ cho ngươi.”

“Này ông Bà la môn, sức bảo vệ của ông thì yếu còn nghiệp lực của tôi thì quá mạnh!”

Ông Bà la môn thả dê ra và bảo đệ tử, “Chúng ta phải canh chừng không cho bất cứ ai gia hại con dê này.”

Bọn họ liền luôn luôn theo cạnh dê.  Sau khi được tha, dê tìm ăn nơi cây mọc trên một tảng đá.  Ngay lúc ấy sét đánh vào tảng đá khiến cho một mảnh đá vỡ ra, trúng nhằm cổ dê và chém đứt cái đầu.

Nếu chúng ta thật sự biết hậu quả của nghiệp sát sinh là bị sinh vào chốn khốn khổ trong rất nhiều kiếp, thì sẽ tránh sát sinh.  Khó mà có thể kháng cự được nghiệp lực.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded