Thờ Thần Tài

Vấn

Kính thưa sư thầy nhà con có thờ tượng ông thổ địa nhưng do lỡ tay con đã làm vỡ tượng của ông đia.Theo lời khuyên của những người lớn tuổi con đã đem tượng ông địa bị vỡ lên miếu thổ địa thần tài để vậy xin thầy cho con biết làm như vậy có đúng không?Và nếu không có ông địa con có nên thờ 1 ông thần tài không ạ?
NLTV

Đáp

Làm như thế cũng được, không sao đâu.
Thờ thần tài không bằng thờ phượng Phật Bồ Tát.
Phước báu thật sự là do công đức của mình đã làm; thí dụ như tu tập, bố thí, cúng dường v.v… thì tốt hơn và hữu hiệu hơn là cầu xin thần tài.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded