Sao biết nhị thiền?

Vấn

Dạ, con chào thầy…Con có đoc dc bài giới thiệu về thầy sadi Hiền Giới, trong bài con có doc dc nói là thầy đó chứng được” nhị thiền”, vậy sao mình biết được người đó chứng dc ở cấp bậc nào hả thầy, thường con nghe noi mình tự chứng tự bít ko nên nói ra để người khác biết, nếu nói thì mất phước với lại như vậy dễ sinh tâm ngã mạn,,,, con hiểu như zậy có đúng ko thầy? sự hiểu biết của con còn rất dỡ, mong thầy hoan hỷ từ bi chỉ dạy, A Di Đà Phật_()_

ALL

Đáp

Thầy chứng nhận thầy Sa Di đó đã đạt được Nhị Thiền. Bây giờ lại đã đạt được cảnh giới cao hơn nhiều.  Làm sao lại sinh tâm ngã mạn được khi chúng tôi đang tu về hướng Vô Ngã? Hơn nữa, thầy ta không thể sinh tâm ngã mạn được vì những người đồng tu trong chùa đã đạt được cảnh giới cao hơn nữa?

Mấy năm qua cũng có nhiều người thắc mắc “Làm sao thầy biết; Thầy có dụng ý gì khi tuyên bố như vậy v.v…” Thầy thường trả lời rằng thầy biết vì phải cần hướng dẫn đệ tử đáo bỉ ngạn. Quí vị nên tự hỏi tại sao không biết thay vì hỏi tại sao thầy biết.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded