Tu phước chứng quả

Vấn

Vậy có khi nào chỉ tu phước đức ko tu thiền mà chứng Thánh quả chăng, xin từ bi chỉ dạy

QD

Đáp

Đương nhiên: có tu thì có chứng.

Mỗi người mỗi khác nhưng thông thường thì tu thiền mau chứng thánh quả hơn là chỉ tu phước.

One Response to Tu phước chứng quả

  1. VạnPhápVôThường says:

    A DI ĐÀ PHẬT
    Thật như Thầy nói tu gì chúng đó . Nhưng nếu Huynh tu Phước thì Đệ xin khẳng định 100% là huynh không bao giờ chứng được bất kỳ quả gì chứ đừng nói Thánh quả. ( Tham khảo cuộc đối thoại của vua Lương võ đế)Giỏi lắm thì nhờ Phước đức lớn đó được sanh lên 1 vài cỏi trời của Dục giới ( Tứ Thiên Vương, Đao Lợi, Đâu xuất, Dạ Ma, Hóa Lạc Thiên, Cao Hóa Tự Tại) hưởng hết Phước rồi đi xuống Địa ngục. Từ cõi trời Sắc giới đến cõi Vô Sắc giới đều do kết quả tu học thiền định mà có. ( Sơ – Nhị- Tam Tứ Thiền ) còn tứ quả Thanh văn ALAHAN thì do đoạn trừ được nghiệp hoặc ( đã hoàn tất Sơ – Nhị- Tam Tứ Thiền ) đó là 88 phẩm Kiến hoặc + 10 Phẩm Tư hoặc + 10 Triền hoặc = 108 phiền não( tiểu thừa và ở Phương Tiện Hữu Dư Độ còn Trần Sa và Vô Minh hoặc cần phải đoạn ( theo đại thừa) Thân chào huynh

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded