Niệm Phật vãng sanh

Vấn

thầy ơi con nghe nói niệm Phật sẽ được vãng sanh sao mà khó tin quá thầy ơi . Anh con bảo kinh Phật đã bị sửa lại , còn mấy video vãng sanh thì người ta mời diễn viên vào đóng.

TT

Đáp

Con không tin là đúng. Thầy cũng không tin họ thật sự hiểu biết hoặc có trí huệ chân chính.

Cá nhân thầy thì tin lời ân sư, cố Hòa Thượng Tuyên Hóa. Ngài dạy thầy về pháp vãng sinh: ngài chưa hề nói dối với thầy, nhất là về giáo lý Phật giáo.

Hơn nữa, thầy tham khảo kinh điển Phật giáo từ Đại Tạng Kinh 大藏經, theo nguyên văn tiếng Hoa. Đa số những nhà chuyên môn về Phật giáo đều công nhận là chính xác.

Con nên trồng thêm nhiều phước hơn với Pháp Đại Thừa thì sẽ phát lòng tin.

One Response to Niệm Phật vãng sanh

  1. VạnPhápVôThường says:

    A DI ĐÀ PHẬT
    Trước tiên con xin cúi đầu chào Thầy ạh. Con xin được phép có vài lời trao đổi với các huynh đệ đang đi trên con đường thành tựu Trí Tuệ. Phật Pháp có ở trên đời này là nhằm chế phục các điều ác và làm tăng trưởng các hạnh lành, nhưng do căn tánh chúnh sanh ( căn:cội gốc) có rất nhiều sai biệt nên từ đó Phật cũng phải nói ra nhiều phuơng Pháp thực hành có sai biệt. Tuy có sai biệt về Tướng (hình thức dụng công) nhưng Dụng ( mục đích) vẫn là nhất như. Chúng ta sinh ra ở cuộc đời này chịu khổ củng vì 100% là do cái Niệm tưởng sai lầm ( Tưởng : Tham -Sân-Si) và cuối cùng chết đi đâu thì củng do cái Niệm tưởng này dắt đi. Từ đây mà suy ra thì nếu chúng ta thay thế Niệm tưởng ác này bằng 1 Niệm tưởng thiện thì cuối cùng chúng ta sẽ đi về chổ thiện. Còn như muốn Giác ngộ thì chúng ta thay thế bằng 1 Niệm tưởng Giác ngộ. Phương pháp niệm Phật là 1 pháp hành tối thắng củng như tất cả pháp. Pháp tu này khi đức Thế Tôn nói ra hy hữu quá, do sự hy hữu đó, mà mười phương chư Phật phải thè lưởi ra mà thề với chúng sanh xác nhận ấn chứng điều này là đúng sự thật.Nếu như chúng ta không có duyên với Tịnh độ thì chúng ta hoàn toàn có quyền chọn pp tu thích hợp khác. Xin Chúng ta đừng đánh mất lòng Tin ở Tam Bảo ,.Lòng Tin vào thệ nguyện độ sinh của chư Phật .

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded