Báo cáo lần hai: Thiền thất Hè 2013

Khi thầy bắt đầu luyện thiền thì ao ước nhập Sơ thiền vì hiểu rằng đó là một thành tựu rất quan trọng trong thiền trình. Thầy nghiên cứu rất nhiều sách vở và thử đủ cách. Rất nhiều năm sau mới biết rằng chỉ có thể đắc Sơ thiền sau hơn hai năm tu luyện.

Khóa thiền này, chỉ sau 1 tuần đã có rất nhiều người nhập định.
Có một cô y tá từ San Jose theo bạn đến thiền chơi cho vui. Sau hai đêm nghe nói Pháp thì cô mới nghiêm túc bắt đầu cố gắng luyện. Chỉ trong năm ngày thì cô nhập Sơ thiền mặc dầu chưa bao giờ luyện thiền cả.  Cô rất an lạc và sung sướng, cô nói rằng cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy.

Lại có một cô người Mễ Tây Cơ.  Cô thỉnh cuốn Cẩm Nang Thiền và đến chùa học thiền vì “thiền tốt cho tôi”.  Sau một tuần tham gia, dù chỉ theo chưa được một phần ba chương trình luyện thiền, cô cũng nhập Sơ thiền. Cô nói rằng: “Tôi sướng quá. Đầu như đá.” Thầy đáp: “Tôi tin chắc rằng đá bên Mễ Tây Cơ cũng giống như đá ở đây: rất nặng và đặc. Ý Cô là đầu nhẹ và trống rỗng phải không?” Cô toét miệng cười: “Đúng vậy, không có gì ở trong đầu cả [tất cả các ưu tư dày vò cô khi mới bắt đầu, đều biến mất].”

Thầy không thể khẳn định tại sao năm nay có nhiều cảm ứng như vậy. Phải chăng những người này không phải là tầm thường?  Hoặc có gì đặc biệt trong nước uống? Hoặc nhờ những thức ăn được sữa soạn với lòng thành kính và từ tâm chăng?”

Emituofo,
SYH 釋永化

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded