Xin theo học thiền

Vấn

[Một Phật tử năm nay được 63 tuổi]

Con tu tập Thiền đã mấy năm nay nhưng không kết quả..Nay nhờ Trời Phật trợ duyên, con đã đọc được quyển “Cẩm nang Thiền của Thầy “.Sau khi đọc xong ,con cảm nhận được Thầy là vị TTT giõi và tốt, nên con muốn theo học Thiền với Thầy. Vì con ở xa [ ILLINOIS ],xin Thầycho biết khóa Thiền nầy tổ chức ở đâu ? lúc nào ? thời gian bao lâu ? và bằng cách nào liên lạc với Thầy. Con rất cảm ơn Thây.

TA

Đáp 

Cám ơn TA đã liên lạc với chúng tôi. Thầy thật không dám nhận lời tán thán của con. Ân sư, cố Hòa Thượng Tuyên Hóa, có rất nhiều đệ tử rất giỏi về thiền. Thầy đã đợi mấy năm, mong họ soạn một cuốn sách thiền để thầy có thể dùng để dạy học trò. Sau đợi không được nữa nên phải soạn một cuốn sách căn bản về thiền để giúp thế hệ sau hiểu nhiều hơn về Thiền tông Đại Thừa.

Thầy sẽ nhờ học trò liên lạc với con sau để tìm cách giúp TA tiến bộ nhanh hơn trong việc tu tập thiền. Nếu con nổ lực và kiên nhẫn tu thì có thể bù lại thời gian đã mất.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded