Pháp Dược Sư Phật

Vấn

Kính chào Thầy ! Cơ duyên con biết đến Thầy có lẽ là do Phật Dược Sư mang lại ! Con vẫn thường niệm Phật Dược Sư dù rằng không được nhiều ! Con có một vài thắc mắc xin thầy chỉ giúp !!!

1) Nên niệm chú hay là danh hiệu Phật !

2)Tu theo Pháp Dược Sư thì gồm những việc gì ? Ở Việt Nam rất ít thầy tu theo Pháp môn Dược Sư , vì vậy kính mong thầy khai thị cho con !!!

3)Hiện trong gia đình con có cha và em “có lẽ ” là bị người âm phá ! Thường hay nói người này ếm hay người kia ếm . . . ! Dù rằng sức khỏe rất bình thường, và việc mà cha và em con nói không phải thật . Có lần giữa đêm khuyn đốt nhang ở miếu, rồi nói chuyện 1 mình, chửi mọi người và nhiều chuyện khác. . . . Vậy trong trường hợp này con phải làm như thế nào ! Nếu bảo họ niệm Phật thì chắc chắn là không được . Mong thầy chỉ giúp con !!!

BT

Đáp: 

Chào con.

  1. Con nên tiếp tuc niệm hồng danh của Dược Sư Phật, nhưng thường xuyên hơn. Con chưa nên trì chú vì muốn tu đúng thì nên ăn chay, cử hành tỏi, v.v…
  2. Con cũng nên tìm các vị sư tại Việt Nam đang tu Pháp Dược Sư mà hỏi. Thầy không biết họ tu ra sao. Tuy nhiên, con nên lạy Dược Sư Phật mỗi ngày nữa tiếng đến một tiếng. Con cũng nên thỉnh Kinh Dược Sư Phật, đặt trên bàn thờ và cúng dường thường xuyên. Đó là những bước đầu mà mọi người nên tu theo.
  3. Có lẻ là cha và em con thật sự bị quỉ nhập đấy. Vậy là không tốt vì sẽ có ảnh hưởng không tốt cho gia đình con. Con nên đi thỉnh hỏi các tăng ni đang tu Pháp Dược Sư xem họ có thể giúp được không. Bên Mỹ thì có vài chùa có khả năng giúp con nhưng thầy không quen chùa nào tại Việt Nam như vậy cả. Chắc là có nhưng rất tiếc là thầy không biết. Có thể là sau khi con biết thành tâm niệm Phật, đảnh lễ và cúng dường thì Dược Sư Phật sẽ chỉ đường dẫn lối cho.

Chúc con nhiều may mắn!

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded