Xả bỏ ký ức

Vấn

Thưa Thầy:

Làm sao để xả bỏ được ký ức?

DMĐ

Đáp: 

Ký ức là kết quả của tiền nghiệp.

Có rất nhiều cách để xả bỏ ký ức:

  1. Tu các pháp sám hối như lạy Phật, thú tội v.v…
  2. Niệm Phật
  3. Trì chú như Chú Đại Bi, Thất Phật chú v.v…
  4. Đắc A La Hán quả hoặc cao hơn
  5. V.v…

Thầy thấy rằng một phương pháp rất hữu hiệu là tu theo Thiền tông như pháp Tham thoại đầu, Quán Âm, v.v.. dưới sự hướng dẫn của Thiện tri thức chân chính.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded