Tịnh Độ Tông là gì?

Vấn

con chau thay thay cho con hoi the nao la phap mon tinh do

LBN

Đáp: 

Người tu Tịnh độ tông:

  1. Tin rằng vãng sinh Tây phương Cực lạc là dễ và lý tưởng nhất để đắc giải thoát.
  2. Nên họ thành tâm phát nguyện cầu vãng sinh.
  3. Rồi tinh tấn tu Tịnh độ như tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật, trì chú v.v.… để tạo phước vãng sinh.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded