Con không nghe lời

Vấn

Kính bạch Thầy, con rất khổ tâm vì con gái con rất khó dạy bảo, nó không nghe lời con dù nó mới học lớp 6, năm nay nó mới 12 tuổi. Con kính xin Thầy cho con một lời khuyên A Di Đà Phật.

Phật tử TH

Đáp: 

Vấn đề này có hai phương diện.

Trẻ em thường học từ lỗi lầm của chúng. Thay vì con phiền não mỗi khi cháu bướng bỉnh thì con có thể dịu dàng cho nó biết là sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thất bại hoặc không được toại ý nếu không chịu nghe lời: sau này ắt sẽ phải hối hận. Nếu con khéo léo thì cháu sẽ chịu nghe lời hơn. Nhớ là không được nổi giận khi nó khó dạy. Con cũng nên xem nó tin tưởng hoặc kính trọng ai thì nhờ người đó khuyên nhủ nó.

Về mặt khác, có thể con bị phiền não vì sợ không thể chịu đựng được sự thất bại hoặc khốn đốn của cháu. Đây chỉ lại cái nghiệp của bậc cha mẹ mà thôi. Con nên đến chùa giúp cháu trồng phước bằng cách làm Phật sự để hồi hướng công đức cho cháu . Và con cũng nên cố gắng trau dồi cuộc sống tâm linh để tạo ảnh hưởng đạo đức tốt cho nó. Con có trách nhiệm dạy đạo đức cho cháu nên con phải phát tâm sống theo đạo đức luân thường! Một khi đứa trẻ thán phục thì tự động nó sẽ noi theo gót chân con.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded