Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Vấn

Thưa Thầy. Con thờ Phật thích ca mâu ni. Con tụng kinh vô lượng thọ có được không ạ. Con mong Thầy chỉ giáo. A di đa Phat.

VTH

Đáp: 

Phật Thích Ca thuyết Kinh Vô Lượng Thọ để cho chúng ta đọc tụng thọ trì. Như thế là biết ơn và trả hiếu cho Đức Phật.

Tốt hơn hết là con nên cực kỳ thành tâm Pháp môn Tịnh độ để đắc vãng sinh kiếp này. Như thế thì Phật Thích Ca sẽ rất hài lòng.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded