Có thể vãng sanh không?

Vấn

A Di Đà Phật !!! Kính bạch thầy, cho con hỏi, nếu cả đời niệm phật A Di Đà cầu vãng sanh về nước Phật A Di Đà, mà lúc lâm chung, Cận Tử Nghiệp Ác, có được vãng sanh không, kính mong thầy từ bi, hoan hỷ, xin vì chúng sanh nói

Xin thầy cho con hỏi thêm một trường hợp nữa, người lúc còn sống, cả đời không biết gì về Tịnh Độ, không biết gì về Phật Pháp, nhưng khi lúc lâm chung, gặp được thiện hữu, khai thị cho người sắp lâm chung, và người sắp lâm chung buông bỏ tất cả, một lòng niệm phật, và cận tử nghiệp thiện, thì có được vãng sanh không, thư thầy?

TNG

Đáp: 

Thầy không biết tại sao con lại hỏi những vấn đề mà đã có lời giải đáp trong các sách Tịnh độ. Thầy cũng tùy thuận mà góp thêm một vài tư tưởng.

  1. Thời lâm chung cực kỳ quan trọng. Mặc dầu cả đời sống rất lành mạnh nhưng lúc lâm chung mà gặp ác nghiệp thì ắc khó đắc vãng sinh. Tại vì sao? Nghiệp chướng thường có nghĩa là tự bản thân không thể đối phó nổi.
  2. Sách Tịnh độ thường nói là có thể đắc vãng sinh nếu gặp thiện nghiệp lúc lâm chung. Thầy tin rằng đó là vì nhơô Thiện tri thức trợ lực. Rất hiếm có là một đời không lo tu mà có thể tự đắc giải thoát trong giờ phút chót do tự lực. Hơn nữa, nếu đã không tin Tam Bảo thì khó mà gặp được Thiện tri thức! Cho nên trường hợp thứ hai này, còn khó đắc vãng sinh hơn trường hợp trước.

Nói tóm lại, Tịnh độ tông vẫn là một phương pháp dễ đắc vãng sinh nhất nếu được người đúng giúp đở. Nếu có phước vãng sinh, hoặc nhờ đã tích tụ trong kiếp này hoặc từ tiền kiếp, thì có thể gặp được một tăng ni có khả năng trợ lực cho.

Nhưng theo kinh nghiệm của thầy sau nhiều năm tu pháp môn Đại thừa, thật là khó đắc vãng sinh vì thầy đã từng thấy quá nhiều người không đắc được. Vì thế, nếu có người nói rằng đắc vãng sinh dễ lắm thì con nên kiếm người khác mà cầu cứu!

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded