Giới hạn khoa học

Rất nhiều người, sau khi nghe thuyết pháp thường hỏi về bằng chứng khoa học. Thầy không phải khoa học gia nên chỉ xin mạo muội góp ý như sau. :

Khoa học là một ngành nghiên cứu, tìm hiểu, giải thích và ứng dụng những quy luật khách quan của vũ trụ. Ngành này đã và đang tiếp tục tiến triễn nhưng không phải cái gì cũng biết, nhất là về lãnh vực tâm linh.  Ví dụ, có khoa học gia thắng giải Nobel thì tin có Thượng Đế, linh hồn… Ngược lại cũng có khoa học gia thắng giải Nobel mà không tin như vậy. Nói chung thì sự hiểu biết của họ bị hạn chế trong lãnh vực, phạm trù nhỏ hẹp của giả thuyết mà họ đề ra (domain of validity of the hypothesis). Cũng như thuyết tương đối (Relativity) của ông Einstein đã từng bị các khoa học gia chỉ trích và chỉ được chứng minh sau hơn hai mươi năm.

Thầy chọn theo lời giải thích của Như Lai vì (domain) lãnh vực lời giảng của Ngài bao trùm cả vũ trụ này. Với Phật nhãn, không có gì Ngài không thấy nên không bị hạn chế như khoa học. Ví dụ, các khoa học gia chưa hiểu rõ cách hoạt động của tâm và sẽ không bao giờ hiểu thấu được vì còn dựa trên các giác quan.

Cho nên, đối với người Phật tử, nếu những vấn đề thuộc về phạm vi của khoa học thì tin tưởng được. Ngoài ra, nên tin các bậc có Trí huệ và Hiểu biết chân thật.

One Response to Giới hạn khoa học

  1. Minh says:

    Thầy nói đúng.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded