Chồng không cho theo Phật giáo

Vấn

thua thaygia dinh con ton tho phat giao,còn con vì có chồng đạo chúa nên con theo đạo, bây gio nghĩ lại con lại muốn sống theo tinh thần một phật tử tại gia thì con phải làm sao thưa thầy mà chồng con lại không thích thấy con quan tâm đến phật giáo.nay con kính xin thầy khai mở cho con một con đường để con tìm về với bế đổ bình yên

TN

Đáp: 

Rất tiếc là nhà con muốn điều khiển con quá lố! Ở Mỹ, làm như thế có thể tạo ra xung đột và ly dị!

Phật giáo Đại thừa có nhiều pháp môn tu vô tướng. Thầy sẽ dạy con một vài phương pháp:

  1. Đến chùa xin qui y Tam bảo.

Xin thọ Ngũ giới. Nếu chùa không thể dạy con cách trì giới thì không nên thọ ở đó.

  1. Lặng lẽ trì giới và thanh tịnh hóa thân tâm: đó là Phật giáo vô tướng.
  2. Con cũng nên âm thầm niệm Phật và hồi hướng công đức cho nhà con.
  3. Nghe băng hoặc đọc sách ngài Tuyên Hóa. Con cũng có thể lên mạng thầy www.TinhDoDaiThua.org mà tìm thêm tài liệu về Chánh pháp. Ai có thắc mắc thì con chỉ cần trả lời rằng muốn học cách thờ tổ tiên và ông bà theo truyền thống Á đông. Tự thấm nhuần với Chánh pháp cũng là một cách tu vô tướng.
  4. Không nên bàn việc tu hành riêng tư của mình với bất cứ ai cả.

Đó là tu Vô tướng Chánh pháp mà biết tùy duyên (mặc dầu bị cản trở ở bên ngoài.)

Chánh Pháp chú trọng sửa tâm, dẹp ngã chứ không màng ngoại tướng như mặc áo lam, đi chùa. Nhờ trì giới thì tâm sẽ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sẽ sinh định lực và phát triển trí huệ chân chính.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded