Không nên truyền giới

Vấn

Chào Thầy.

Tại sao thầy chủ trương chúng con chỉ nên thọ giới tại các đạo tràng có giảng về giới luật?

TVD

Đáp:

Người xuất gia không dạy giới cho Phật tử trước khi cho thọ giới thường không phải là thầy truyền giới tốt. Người Phật tử không hiểu giới rõ ràng thì sẽ không biết giữ giới thanh tịnh.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded