Hoàn tục

Vấn

kính bạch thầy con có một người quen đi xuất gia lâu rồi.

nhưng thời gian mới đây vị ấy lại muốn hoàn tục vậy có tội gì không

TTMH

Đáp: 

Nếu cuộc sống xuất gia không thích hợp thì hoàn tục tốt hơn.

Đại khái, mọi người xuất gia đều có thể hoàn tục thay vì mặc áo nhà tu mà phạm giới. Chư Phật Bồ tát sẽ không bao giờ quở trách quí vị đâu.

One Response to Hoàn tục

  1. thanh says:

    tu thì nghĩ là một môn học trước đi từ từ coi mình có thể không sau đó mới tính

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded