Làm sao phát thệ

Vấn

Thưa thầy, xin thầy cho con hỏi cách để thề ạ? Con xin cám ơn thầy.

MT

Đáp: 

Quí vị có thể phát nguyện bằng tất cả lòng thành và sự chú tâm trước Phật và Bồ Tát.

Tốt hơn hết thì nên phát thệ theo sự hướng dẫn của một vị Thầy, tốt nhất là gặp được một vị Thiện tri thức. Họ có thể giúp quí vị biết loại nguyện nào như Pháp rồi hướng dẫn quí vị tu hành để hoàn thành Pháp Nguyện Ba la mật.

Đại khái, thầy luôn luôn phát thệ sẵn sàng trả bất cứ giá nào để tìm Thiện tri thức mà theo học pháp Đại thừa. Sau đó thầy sẽ không tiếc bất cứ tổn phí, công lao nào để đến tham vấn ngài. Nếu thật sự thành tâm thì sẽ được dạy.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded