Tổ Sư Thiền

Vấn

Thưa thầy cho con hỏi :

-Tổ sư thiền là gì ?
-Như Lai thiền là gì ?
-Thiền tông .?
sự khác nhau và giống nhau của thiền này ?

KT

Đáp:

Thiền tông là một trong năm tông phái của Đại thừa của Trung quốc.

Con có thể đọc thêm nhiều tài liệu từ trong các băng giảng Kinh của thầy trên mạng www.TinhDoDaiThua.org nhưng đại khái:

  1. Tổ sư thiền là những pháp môn thiền được truyền từ các tổ sư thiền tông (Đại thừa) để giúp thiền sinh đắc Giác ngộ.
  2. Như lai thiền là pháp môn thiền của đức Phật.

Muốn học thiền thì bặt đầu với Tổ sư thiền. Sau khi thành tựu Tổ sư thiền thì tự động sẽ biết Như lai thiền.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded