Cận tử ác nghiệp vãng sanh

Vấn

“A Di Đà Phật !!! Kính bạch thầy, cho con hỏi, nếu cả đời niệm phật A Di Đà cầu vãng sanh về nước Phật A Di Đà, mà lúc lâm chung, Cận Tử Nghiệp Ác, có được vãng sanh không, kính mong thầy từ bi, hoan hỷ, xin vì chúng sanh nói.”

TNG

Đáp: 

Đã niệm Phật cả đời mà trước khi chết không thắng được  cận tử ác nghiệp thì có nghĩa là cả đời không biết cách niệm Phật! Như vậy làm sao có thể tự đắc vãng sinh được?

Nhưng vẫn có thể  vãng sinh nếu đủ phước được thiện tri thức trợ lực. Thiện tri thức trong lúc này phải là người tu hành chân chính có đắc có chứng thì mới đủ sức giúp mình được.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded