Chồng ham vui

Vấn

“A Di Da Phat . Vo chong con da co 2 con nhung chong con tinh van ham choi va ruou …nhung cai khac . Con muon chong con tro nen hoan hy de cung di theo buoc chan Phat Phap. Ma ko biet lam sao ? Con cung hay niem Phat tai Gia va xin sam hoi, mong cho chong con giac ngo . Nhung con Xin Phat giac Ngo cho chong con vay co phai tham lam cau vong qua ko Thay ! Mong Thay chi giup .”

PSD

Đáp: 

Kinh sách Tịnh độ thường đáp là có thể. Con nên phát tâm tu phước nhiều hơn nữa để hồi hướng cho chồng con sớm hồi đầu. Trường hợp này nếu chỉ dùng tự lực thôi thì rất khó có kết quả vì sức con còn quá yếu.

Có thể nếu thiện hữu âm thầm trợ lực, rất hiếm vì tự lực.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded