Hai Hạng Thầy

Có một thiền sinh người da trắng đã qui y với một thiền sư Nhật Bổn. Anh ta đến chùa vì muốn học thêm về Pháp Đại Thừa. Anh có bằng thạc sĩ và muốn cống hiến cuộc đời để dùng Phật Pháp giúp người. Anh dự tính theo đường tân tăng của Nhật bổn.

Thầy đề nghị anh ta nên xuất gia để theo học Đại Thừa cho đến khi hiểu tường tận.

Thầy bảo rằng có hai loại thầy:

  1. Những kẻ biết mình còn mê muội nhưng nhất định giúp dẫn đường cho người. Hạng thầy này chỉ dìu dắt tín đồ theo họ luân lạc trong vòng Luân Hồi.
  2. Những thầy biết mình còn mê muội nên không dám dẫn dắt kẻ khác cho đến sau khi chính mình tìm ra được con đường giải thoát. Lúc ấy họ mới thật sự có thể giúp đời.

Anh thiếu niên suy nghĩ và quyết định xuất gia tu luyện với chúng tôi. Nếu Đại Thừa muốn phát triển ở phương Tây thì chúng ta cần nhiều người có căn cơ như vậy.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded