Làm Sao Đối Phó Với Kẻ Gian Ác

Mấy năm qua, thầy gặp đủ hạng người trên con đường hoằng Pháp.

Nhất là đã từng gặp ba người đại gian ác: hai thuộc về phái nữ và một về phái nam.

Làm sao có thể nhận ra họ?

Họ chuyên môn tìm cách hại kẻ khác. Nhất là họ rất khéo léo dùng đủ ngụy biện để đính chính các hành động phá phách tai hại của họ. Tệ nhất là họ hoàn toàn không một mảy may hối hận hoặc hổ thẹn.

Làm sao để đối phó với những kẻ đại gian ác?

Đức Phật dạy chúng tôi phương pháp đối trị các “tỳ kheo tà ác”: làm thinh; làm lơ; không nói chuyện với họ; tránh lui tới với họ. Như thế thì họ sẽ tự bỏ đi.

Quí vị thấy trí huệ tuyệt vời của đức Phật không?

Kẻ đại tà ác rất thích phá hại. Rồi tự động họ sẽ tự hại: chúng ta không cần làm gì cả.

Cho nên, những người xuất gia không nên cổ động người khác “trừng trị và trục xuất” thành phần xấu cuả xả hội. Hành động như thế không phù hợp lời dạy của đức Phật và tổn hại đến bản tính từ bi của chúng ta.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded