Thiền Vô Tướng

Một vị thiền sư rất nổi tiếng thường đi dạo trong thành phố mỗi buổi chiều.

Hôm nọ, ngài đi ngang một nhà đang có tang sự.

Họ hàng đang khóc lóc thảm thiết. Thiền sư lẳng lặng vào nhà đó, ngồi xuống rồi cũng khóc lóc.

Một người ngồi bên cạnh nhận ra sư nên hỏi: “Bạch thầy, có phải ngài là thiền sư …?”

Sư đáp: “Phải.”

Người đó thốt: “Kỳ thay! Không phải là ngài đã vượt qua việc này rồi mà?”

Sư đáp: “Đúng. Cho nên tôi mới có thể như vậy.”

***

Khi đức Phật còn tại thế, ngài thường nói Pháp qua mỗi tác động thường ngày. Tương tự như vậy, vị thiền sư này đã chứng Giác ngộ và đang dạy Thiền Vô Tướng khi đi bộ.

Ai sau khi có trí huệ chân chính thì sẽ nhập thế để giáo hóa chúng sinh với tâm từ bi.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded