Khổ quá

Vấn

Thưa Thầy, xin thầy chỉ dùm con tại sao gia đình con biết làm việc thiện hay giúp đỡ người khó khăn, thường ngày hay niệm chú đại bi nhưng sao gia đình con lúc nào cũng gặp xui xẻo, gia đình cố gắng làm nhưng mắc nợ mãi không trả được, không tiền cả gia đình cải cọ, bệnh hoạn hoài làm gần cả chục năm nhưng không khá nỗi, con không biết nên làm sao, đó có phải con bị mắc nợ nên phải trả cho người ta phải không thầy,

SL

Đáp: 

Thầy có lời chia sẻ với những khổ sở cuả con.

Người Phật tử tin luật Nhân quả.

Chúng ta nghèo vì không biết trồng phước trong quá khứ. Cho nên, con nên chịu khó tạo công đức với Tam Bảo như đến chùa giúp nấu nướng, dọn dẹp v.v…

Chúng ta bịnh vì nghiệp sát của quá khứ. Cho nên con có thể ăn chay trường, đóng góp vào lễ phóng sinh, cúng thực phẩm cho Tăng già v.v…

Chúng ta xui xẻo vì các nghiệp chướng. Vậy con nên lễ Phật, tu các Pháp Sám hối v.v…

Cuối cùng, trì Chú đại bi mỗi ngày rất tốt. Con nên tiếp tục và thọ trì Ngũ giới.

Con nên tin tưởng rằng càng thực hành các điều nêu trên càng nhiều thì mọi sự sẽ chóng chuyển biến thành như ý.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded