Kinh Thủ Lăng Nghiêm chính

Vấn

Kính Bạch Thầy, Con có đọc 1 vài tài liêu nói Kinh Lăng NGhiêm không phải Của Đức Phật thuyết, Thầy cho con lời khuyên giải ạ. Vì con hành trì Kinh Lăng Nghiêm hằng ngày Thầy ạ.

AT

Đáp:

Thầy không tin sự hiểu biết và trí huệ của những người đó. Ân sư của thầy là cố Hòa Thượng Tuyên Hóa, người đã được ấn chứng kế thừa dòng Thiền Quy Ngưỡng từ Hòa Thượng Hư Vân, cũng là sơ tổ Đại Thừa Phật giáo ở Mỹ đã thừa nhận rằng bản kinh Lăng Nghiêm là chân chính và Ngài đã thuyết giảng kinh này. Tài liệu hiện đã được in thành sách, cũng có thể tìm trên mạng.

Thầy nghiên cứu và tu theo thì thấy rất chính xác và hữu dụng.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded