Chú Lăng Nghiêm xóa nghiệp

Vấn

thưa thầy, con thấy có người bảo trì tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm giúp tiêu trừ nghiệp chướng nhanh hơn có phải ko ạ

DV

Đáp: 

Tụng Chú Lăng Nghiêm sẽ không những xóa nghiệp mau hơn mà con lại xóa được những nghiệp nặng nữa.

Nhân tiện, cho phép thầy đính chính một quan niệm sai lầm khác về thần chú này.

Mười năm trước, thầy nghe một vị Hòa Thượng kể rằng kinh nghiệm cho thấy rằng ma quỉ không sợ Chú Lăng Nghiêm. Đó chỉ là vì người tụng thiếu định lực mà thôi.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded