Gia đình cản trở việc xuất gia

Vấn

Bach thay ?con rat muon xuat gia nhung gd con lai co nhieu truyen pai bân tâm .giơ nay con k tim ra lôi thoat. thay cho con môt lơi khuyen.con cam ơn a

MJ

Đáp: 

Người tại gia không ý thức được rằng phải cần rất nhiều phước mới xuất gia được. Quí vị nghĩ coi: chúng tôi chỉ “ăn không ngồi rồi” mà vẫn có người đến nấu ăn và chùi dọn cho, cúng dường hương hoa, tiền tài, v.v… Rõ ràng phải là do tiền phước.

Vì thế, con nên đến chùa trồng công đức: đến làm công quả, cúng dường, học thiền, lạy sám v.v…

Khó khăn từ gia đình cũng là một loại thử thách của lòng thành tâm của con. Một khi con đủ phước thì sẽ có thể vượt qua được các chướng ngại đó.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded