Trì Chú Đại Bi không đều như nguyện

Vấn

Kính Bạch Thầy,
con là Phật tử tại gia,trước đây con có tìm hiểu chú đại bi thấy rất hay và muốn trì tụng,nên con có nguyện với Đức Phật và Quan Âm Bồ Tát xin tụng đọc đề hồi hướng cho các oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của con và con xin hồi hướng cho người nhà của con ăn chay,nhưng dạo gần đây con có nhiều công việc nên đã quên trì tụng và điều này đã làm con cảm thấy không được thanh thản.Xin Thầy giảng giải cho con hiều được cách tụng trì cho đúng và làm sao đề con sám hối với Đức Phật và các Chư Thiên,Chư Bồ Tát đề con có thể trì lại những lần mà con đã lỡ bỏ quên,những lần ấy con cảm thấy rất có lỗi,cứ như con đang lừa gạt Đức Phật,Chư Bồ Tát và Chư Thiên vậy,con đang hoang mang và lo sợ lắm.Mong thầy hoan hỷ giảng giải cho con hiểu,mong thầy cứu con với.Con mong tin thầy sớm.

LA

Đáp:

Con không cần lo sợ.

Nếu không làm tròn nguyện vì hoàn cảnh không cho phép thì quì trước Phật Bồ tát mà xin sám hối và xin phép thối bộ.

Khi nào duyên thuận tiện hơn thì bắt đầu lại.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded