Niệm Phật thầm

Vấn

Thưa thầy, con là học sinh nên trên đường đi học con niệm Phật bằng cách niệm thầm. Ở nhà khi làm việc như rửa chén, nấu cơm con cũng niệm thầm trong đầu. Đến tối con hồi hướng công đức:  “Cả ngày hôm nay con niệm phật được bao nhiêu con xin hồi hướng hết. Nguyện đem công đức này  Trang nghiêm Phật Tịnh Độ. Trên đền bốn ơn nặng. Dưới cứu khổ Tam Đồ. Nếu có ai thấy nghe.  Đều phát lòng Bồ Đề. Hết một báo thân này. Đồng sanh cõi Cực Lạc”. Khi Hồi hướng con cũng đọc thầm , không biết cách con niệm Phật và hồi hướng như vậy có đúng không ạ?

QT

Đáp: 

Tu như thế là rất tinh tấn và tốt. Cứ tiếp tục thì sẽ được nhiều an lạc, nhất là nếu chịu khó nghe thêm khai thị của ngài Hoà Thượng Tuyên Hóa.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded