Được truyền Thủ Nhãn

Vấn

Con có nghe Hòa thượng Tuyên Hóa giảng là nếu mình trì chú Đại Bi mà không tu 42 Thủ Nhãn thì cũng giống như người có tay mà không có chân.
Con nghe đoạn giải thích của thầy ở trên con hiểu là khi chưa được chân truyền thì không lên tự ý tu 42 thủ nhãn ấn pháp. Vậy con chỉ trì chú Đại Bi không thì có được hiệu quả như thế nào ạ.
Con xin thầy hướng dẫn cụ thể cho con nếu trì chú thì phải thực hiện như thế nào cho đúng Pháp.

DVH

Đáp: 

Con nên bắt đầu bằng trì Chú Đại Bi. Thế thì sẽ giúp con tích tụ phước báu. Khi nào đủ công đức thì sẽ được duyên truyền Thủ Nhãn.

Cơ bản của Pháp tu Chú Đại Bi là phải ăn chay và trì Ngũ Giới.

Không được nói dối nếu không thì không thể tu Thủ Nhãn.

Tốt nhất là nên tìm Thiện tri thức để được hướng dẫn và hộ trì thì tu các pháp Mật tông sẽ thuận lợi hơn.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded