Xin Xá Lợi Răng

Vấn

Kính thưa Ông/Bà,

Chúng tôi đang hoàng Pháp tại Sydney, Úc Đại Lợi. Tôi cư ngụ tại vùng Tây của Sydney. Tại đây đa số là theo Hồi giáo hoặc Công giáo.

Những người có tín ngưỡng khác không thích chúng tôi truyền bá Phật giáo trong vùng của họ.

Quí vị có thể bố thí cho chúng tôi Xá Lợi Răng hoặc Tóc không?

Chỉ một miếng cũng được: chúng tôi cần Xá lợi Răng để bảo vệ cho chúng tôi và hướng dẫn trên con hành trình tu học Pháp.

Xin cám ơn quí vị.

Kính,

DMZL

Đáp: 

Chúng tôi tán thán chí nguyện và nổ lực cao cả của ông trong công việc hoằng Pháp tại Sydney.

Muốn hoằng Pháp thì cần phải hiểu rõ Phật pháp một cách sâu rộng để có thể giảng theo căn cơ của mỗi người và cần có đủ định lực để đối phó với sự nghi kỵ, khinh rẻ và ngay cả sự ngược đãi.

Chúng tôi có cảm tưởng quí ông chưa được chuẩn bị đầy đủ cho chuyến hành trình mặc dầu có ý chí mạnh mẽ.

Rất tiếc là chúng tôi không thể đáp ứng lời yêu cầu của ông vì hai lý do chính:

  1. Làm sao ông có thể chắc chắn rằng Xá Lợi Răng của chúng tôi là thật? Nếu là giả thì không phải là quí vị đặt lòng tin lầm và sẽ mất uy tín? Quí ông nên nghiên cứu kỹ càng hơn trước khi có lời yêu cầu như vậy.
  2. Nếu Xá Lợi của chúng tôi là thật thì làm sao chúng tôi có thể chuyển những ngôi hiếm quí như vậy đến một người xa lạ và mong họ sẽ biết tôn trọng và cúng dường?

Tôi đã hoằng Pháp tại Mỹ nhiều năm, đơn thương độc mã và chưa từng có bất cứ hội đồng hoặc cơ quan tôn giáo nào yểm trợ. Mặc dầu gặp nhiều nghi kỵ và thỉnh thoảng bị người đàn áp và khinh bạc, tôi chưa từng cảm thấy cần được bảo vệ hoặc trợ lực. Nếu Pháp mà chân thật thì dần dà, thiên hạ sẽ phát lòng tin vì họ đã hái gặt được nhiều lợi ích chân thật.

Chúc ông nhiều may mắn.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded