Hãy nói cho tôi biết

Người Pháp có câu: “Dis moi qui es ton ami, je te dirai qui tu es” có thể dịch là “Hãy nói cho tôi biết bạn của quí vị là ai, tôi sẽ cho biết quí vị là người như thế nào “.

Có một Nhà sư ở dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, mùa mưa ông về thành phố để xin muối và giấm. Dân làng rất cảm phục phong cách oai nghi của ông nên phát tâm cúng dường cho ông rất nhiều, thậm chí họ còn xây chỗ ở cho ông và thỉnh ông lưu lại làm thầy của họ. Ông đồng ý và ở lại.

Sau đó, một vị sư khác đến thuyết giảng về Thường (sự vĩnh cửu). Người ta rất thích ông và mời ông làm thầy họ.  Rồi một vị sư khác đến thuyết giảng về  Đoạn (chủ nghĩa hư vô). Lần này, cư dân cũng ngưỡng mộ và tôn ông làm thầy.

Theo thời gian, rất nhiều nhà sư đến nữa.  Người ta tôn kính những người mới đến, bỏ rơi vị thầy đương thời của họ và nhận người mới là vị thầy “có lẽ hợp thời hơn” của họ.

Chứng kiến ​​tất cả cảnh này, vị sư đầu tiên rất thất vọng, ông ta rời thành phố và trở về núi. Ông đến thăm sư phụ của mình và bày tỏ sự thất vọng tràn trề của mình về dân chúng. Sư phụ ông nói: “Người khôn ngoan sẽ không bao giờ ở lại nơi mà con người không thể phân biệt phải trái.  Lúc ấy, con mong muốn gì vậy? ”

Người có trí huệ tìm cầu, thân cận thiện tri thức.  Những kẻ không phân biệt chánh tà thường chỉ chạy theo thời thượng mà thôi.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded