Tại Sao Tu Chánh Pháp

Cuộc sống là một sự tranh đấu giữa Thiện và Ác. Trong thời kỳ Mạt Pháp này, phe ma quỉ rất đông và rất mạnh nên càng ngày càng lấn áp phần tử thánh thiện.

Ma quỉ chuyên môn phá hoại: chúng nó chủ trương phá phách và hủy diệt thế giới này. Dù đôi khi tưởng chừng như chúng thành công nhưng rốt cuộc rồi chúng cũng sẽ thất bại và tự hại mình.

Đức Phật dạy rằng nếu còn có người tu Chính Pháp thì ma quỉ sẽ bị kềm chế. Ví dụ, tăng ni thường tụng Chú Lăng Nghiêm mỗi ngày, nếu còn có người tụng thần chú này thì ma quỉ không dám tác quái và lộng hành. Chú Lăng Nghiêm có thể chế phục tất cả các ma lực.

Những người tu Pháp Đại Thừa thường phát năng lực thiện lành và có thể phát ánh sáng trí huệ khiến ma quỉ lánh sợ. Vì thế, chúng ta nên tôn kính Tam Bảo và cám ơn sự gia hộ. Tam bảo luôn luôn âm thầm hộ trì những người tu hành đúng theo chánh pháp. Đấy cũng là phương pháp thành Phật: luôn luôn bố thí và giúp đỡ người mà không cho biết, cũng không để lộ tông tích.

Ai hiểu được điều này thì sẽ không dám trách người xuất gia thiếu tinh thần trách nhiệm và trốn tránh cuộc sống.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded