Phạm Ngũ Giới

Vấn

Thưa Thầy. Con đã thọ ngũ giới, tuy nhiên con sơ ý đã phạm mất ngũ giới. Con ra chùa gần nhà và đọc sám hối văn. Thưa Thầy như vậy thì có được cho là diệt tội không ạ??? Và nếu chẳng may phạm giới rồi thì có được tiếp tục giữ giới nữa không ạ hay con phải đi quy y lại??? Con xin cám ơn Thầy

Q

Đáp: 

Ngũ Giới có phần có thể sám hối và “không thể sám hối”. “Không thể sám hối” nghĩa là rất khó sám hối nên coi như là không thể. Rất khó sám hối vì cần đại nhân duyên chứ không chỉ tụng kệ sám hối.

Đáng lý, vị sư truyền giới cho con đã giảng nghĩa rõ ràng trước khi truyền giới cho con.

Dường như con đã phạm phần “không thể sám hối”. Con nên tìm hiểu cho rõ ràng bằng cách đến chùa gặp một vị tăng ni thật sự hiểu biết về giới luật.

Tài liệu này không thể tiết lộ cho người chưa thọ giới nên thầy không thể bàn rộng hơn.

Nếu chỉ phạm phần có thể sám hối thì chỉ cần sám hối là giải quyết xong.

Nếu vi phạm phần “không thể sám hối” thì phải cần tìm một vị tăng ni mà hiểu biết cách giải nghiệp. Thọ giới hoặc qui y lại sẽ không hiệu nghiệm vì sẽ không đắc được giới thể. Cũng ví như phải cần rữa tách cho sạch thì mới có thể châm thêm trà quí vậy.

Rất tiếc thầy quê mùa nên ít đi đây đó. Chỉ mới đi viếng một vài quốc gia tại Á châu và Âu châu nên chỉ biết được một vài vị tăng tại Hồng Kông và Mỹ có khả năng giúp giải các loại nghiệp nặng.

Chúc con nhiều may mắn.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded