Cách tu tại gia

Vấn

“Nam mo a di da phat. Thay oi chi cho con cach tu tai gia voi. Con muon tu nhung khong biet tu the nao…”

DN

Đáp: 

Thầy rất tán thán tâm muốn tu hành của con.

Tốt nhất là nên đầu tư thì giờ đến chùa một vị thầy hiểu Đại thừa mà tu học một thời gian. Nội trong sáu tháng thì sẽ hái gặt được nhiều kết quả rõ ràng và thấy pháp môn nào thích hợp với mình nhất.

Lúc ấy vị Thiện tri thức sẽ chỉ vẻ con cách tu tại gia.

Chuyện này không khác muốn học võ thuật. Con cần học với một vị thầy giỏi. Nếu không thì sẽ dễ bỏ cuộc vì ít kết quả tốt vì không biết pháp luyện công.

Thầy có vài lời khuyên để mong con đỡ bớt phí thì giờ. Chúc con nhiều  may mắn.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded