Chỉ muốn niệm lạy Phật

Vấn

Bach thay

Xin thay chi day dum cho con nguoi chua hieu ve phat phap nhieu.  Moi buoi sang con muon lay phat 15 phut ,nhung con lai khong  tung kinh ,con chi niem phat va lay phat thoi thi co duoc khong  ,,thua thay.Mong thay chi dum con  .Con xin cam on thay nhieu .Adida phat

BTND

Đáp: 

Mỗi ngày mà con tu như thế thì rất tốt!

Thầy mong con nên xét thêm vài chuyện này:

  1. Con nên nghe các băng về Chánh Pháp. Ví dụ, trong lúc lái xe thì có thể bật máy nghe: như thế sẽ giúp con biết thêm về Đại Thừa và đồng thời giúp con bớt vọng niệm. Tốt nhất là nên nghe các băng Khai Thị của cố Hòa Thượng Tuyên Hóa vì sẽ giúp con được  nhiều sự hiểu biết sâu sắc.
  2. Nên hồi hướng công đức sau khi tu hành như bài kệ trên mạng của thầy.

Nếu con chịu làm như trên thì dần dà càng thích lễ và niệm Phật hơn nữa. Rồi từ từ cũng tự nhiên thích tụng kinh như Kinh A Di Đà Phật.

Tiếp tục tinh tấn nhé!

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded