Cầu con

Vấn

Nam Mô A Di Đà Phật

Ngày trước con sinh em bé ra được hơn 6 tháng thì cháu mất, giờ con có em bé được 7 tuần tuổi thì bị thai lưu.Bé đầu con vẫn thờ cúng còn bé sau con không thờ cúng Con muốn hỏi mỗi khi thắp hương con kêu như nào ạ.con muốn kêu cho cả 2 bé.con nên đọc kinh gì cho 2 bé ạ.và con đọc kinh gì cho đường con cái được thuận lợi,vợ chồng hòa thuận Nam Mô A Di Đà Phật

G

Đáp:

Có thể gọi chúng nó là “các con”.

Nên niệm Phật và tụng Kinh A Di Đà để siêu độ cho chúng nó. Tốt hơn nữa là đến chùa thỉnh bài vị vãng sinh cho chúng nó: như thế thì chúng nó sẽ được siêu thoát mau hơn.

Muốn cầu con thì nên tụng Phẩm Phổ Môn của Kinh Pháp Hoa mỗi ngày.

Học thêm về giáo lý Phật giáo để trở thành một người phụ nữ lý tưởng hơn. Tìm học các bài giảng của ngài Tuyên Hóa được thì rất tốt.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded