Sám Hối Tà Dâm

Vấn

Kính bạch thầy ! Con là một phật tử , đã thọ ngủ giới từ lau nhưng vì không am hiểu nhiều về Giới luật nên con đã lở phạm giới tà dâm , nay hiểu ra trong lòng rất hối hận và lo lắng , xin Thầy từ bi cứu cOn , con hiện ở bang Chicago , con có thể về chùa để nhờ Thầy giúp đở , xin thầy cho con thoi gian có thể gặp dược thầy . Con thành Thật tri ơn thầy !!

BJ

Đáp: 

Giữ được Ngũ Giới thì tạo vô lượng dông đức. Nhưng phạm “phần không thể sám hối” thì rất phiền phức vì hậu quả rất nặng. Hơn nữa, nếu con đã phạm giới Tà dâm thì chắc cũng đã phạm các giới khác rồi.

Vậy con nên lễ Phật 10,000 lạy. Xong rồi hãy liên lạc chùa để hẹn gặp thầy.

Chúng tôi sẽ giúp con sám hối để xóa nghiệp báo và thanh tịnh tâm thân. Rồi sẽ giảng cách giữ giới để tiếp tục tạo công đức đồng thời tránh tái phạm.

A Di Đà Phật.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded