Bốn Lý Do Nên Tầm Sư

Một trong những bài học đầu tiên mà thầy được dạy từ ân sư, cố Hòa Thượng Tuyên Hóa, là phải thường tầm sư, tìm Thiện Tri Thức (TTT).

Sau khi tu học Đại Thừa 20 năm, thầy mới bắt đầu hiểu tại sao. Đại khái, có thể nêu ra 4 lý do:

 1. TTT dạy pháp môn xuất thế mà người thế gian không thể biết. Các ngài tận lòng dạy dỗ và chỉ bảo để giúp chúng ta chóng chứng đắc quả vị. Vì thế, thân cận TTT sẽ giúp chúng ta tu nhanh và dễ dàng hơn.
 2. TTT trực chỉ những khuyết điểm mà chúng ta không thể tự thấy được. Phàm phu có nhiều tập khí nặng nề nên không thể ý thức được những thành kiến và vô minh của mình. Nhất là TTT thường có thể giúp chúng ta nhận thức được những sở đoản của mình thay vì tâng bốc các sở trường cuả chúng ta như người đời thường làm để lấy lòng hầu có thể lợi dụng.
 3. TTT âm thầm gia hộ cho chúng ta. Cũng như xã hội cần cảnh sát và binh lính để giữ an ninh trật tự, TTT thường kín đáo giúp chúng ta nhiều hơn là chúng ta có thể mường tượng được. Cho nên cần phải tin rằng TTT luôn luôn chú trọng làm lợi cho mình chứ bản thân họ không cần lợi lộc chi cả.
 4. TTT luôn luôn dọn đường cho chúng ta có thể tiếp tục tiến bộ. Các ngài biết đường đi và thông thạo những chông gai hiểm nghèo vì đã từng trải. Cho nên họ biết giúp chúng ta tu hành.

Nếu quí vị chưa có TTT thì nên thành tâm khẩn cầu Phật Bồ Tát gia hộ để được hữu duyên đến gặp TTT chân chính. Khi quí vị đủ phước thì sẽ gặp.

2 Responses to Bốn Lý Do Nên Tầm Sư

 1. Ton Tran says:

  Kinh thua Thay,
  Thay giang ve Tinh Do theo phuong thuc cua Ngai Tuyen Hoa. Kinh xin Thay cho biet phuong thuc cua Ngai Tuyen Hoa la the nao ? Co giong nhu cac phuong thuc do Hoa Thuong Tinh Khong day hay khong ? Neu co khac biet thi khac nhu the nao ? Ngai Tuyen Hoa vua day cac KInh ve Tinh Do va cung vua day Tung Chu Dai Bi va 42 thu nhan phai khong ?

  A Di Da Phat

  • admin says:

   HT Tịnh Không tu theo phương thức Tiểu Thừa nên khó mà đắc giác ngộ.
   Tổ Sư Tuyên Hóa là Tam Tạng Pháp Sư, thông hiểu tất cả các pháp môn Đại Thừa. Nghiên cứu những kinh điển ngài giảng thì không lạc đường được.

   Emituofo,
   SYH

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded