Thầy giác ngộ chưa?

Vấn

Xin hỏi quý thầy đã giác ngộ, giải thoát khổ đau sinh tử luân hồi chưa? Như người chưa đi đến nơi thì việc hướng dẩn người khác có hợp lý không?

S

Đáp: 

Việc chúng tôi có giác ngộ hoặc đắc giải thoát chưa là giữa thầy và học trò mà thôi. Việc ông đặt câu hỏi như vậy phản ảnh một sự hiểu biết nông cạn và lòng thiếu tôn kính đối với Phật Pháp Tăng và cái tâm khá cống cao ngã mạn.

Tôi dạy Phật pháp vì tuân theo lời thầy. Học trò của tôi cảm thấy tu học có lý. Việc ông hỏi có vẻ ám chỉ rằng thầy tôi và học trò tôi không biết phân biệt trái phải trắng đen nhưng thật ra chỉ chứng minh rằng chính người hỏi mới là vô minh.

Xin hỏi quí ông có hiểu về quả báo của phỉ báng Tam Bảo không?

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded