Người Khôn Sống Lâu

Có người hỏi Khổng tử rằng người khôn có sống lâu được không.

Ngài đáp: “Có. Khôn mới sống lâu chứ dại thì làm sao mà sống lâu được!

Con người có ba thứ chết:

  1. Ăn uống không chừng mực, thức ngủ không điều độ, làm lụng quá khó nhọc, lười biếng chơi bời quá độ: người như thế phải chết vì bịnh tật.
  2. Phận làm người dưới mà can phạm người trên, lòng tham muốn vô độ, tính yêu cầu không chán: người như thế thì chết về hình pháp.
  3. Mình dốt mà kình địch khôn, mình yếu mà khinh bỉ người mạnh, không biết lượng sức, cứ giận dữ làm liều: người như thế thì chết về binh đao.

Ba thứ chết ấy thực không phải số mệnh mà thật ra là tự giết mình thôi.”

* * * * *

Thọ mạng là một thành phần của phước báu của con người.

Tuy nhiên, hưởng phước báu như thế chưa chắc là có trí huệ. Người có trí huệ không nhất thiết lo sống lâu mà chú trọng đến sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded